1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Experimenteren met energiebesparingen, het kan

Experimenteren met energiebesparingen, het kan

‘Overbelasting van stroomsector brengt digitale koppositie Nederland in gevaar’ kopte het Financiële Dagblad op 3 mei 2018. Netbeheerders kunnen langzamerhand de vraag om aangesloten te worden op het elektriciteitsnet niet meer aan. Het simpelweg verzwaren en uitbreiden van elektriciteitsnetten is niet altijd maatschappelijk efficiënt. Alternatieven worden onderzocht (denk daarbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheid van opslag van duurzaam opgewekte energie), maar wetgeving staat soms in de weg. Met een komend besluit wordt de mogelijkheid geboden om van sommige wetgeving (deels en tijdelijk) af te wijken om zo experimenten mogelijk te maken.
Leestijd 
Auteur artikel Sebastiaan van de Kant (uit dienst)
Gepubliceerd 21 juni 2018
Laatst gewijzigd 21 juni 2018

Afwijken van de wet voor experimenten

Met artikel 7a van de Elektriciteitswet 1998 (“E-Wet”) en artikel 1i van de Gaswet (“G-Wet”) kan er bij besluit worden afgeweken van de E-Wet en de G-Wet met als doel om te ‘experimenteren’. Ter achtergrond wordt verwezen naar dit artikel.

Ter consultatie ligt nu het ‘Besluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet’ (“het Besluit”). Het besluit geeft de mogelijkheid aan marktpartijen om aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat (“de Minister”) tijdelijke ontheffing te vragen van een aantal artikelen uit de E-Wet en de G-Wet om zo te kunnen experimenteren ‘op het gebied van hernieuwbare energie, energiebesparing, reductie van CO2-uitstoot of efficiënt gebruik van een net of wanneer een experiment ten doel heeft het opdoen van praktijkkennis over marktmodellen of tariefreguleringssystematieken’.

Bijzonder aan het Besluit is dat alle actoren op de markt ontheffing kunnen aanvragen. Dus niet alleen (bijvoorbeeld) verenigingen of (energie)coöperaties, maar ook netbeheerders kunnen dat (voor sommige onderdelen) doen. Op die manier kan in de breedste zin ervaring worden opgedaan met de vraagstukken van de energietransitie. Deze vraagstukken worden, onder andere door de uitrol van slimme meters, de groei van elektrisch vervoer en elektrische warmtepompen, constant uitgebreid.

Tot slot

Het Besluit ligt nog ter consultatie maar de boodschap is duidelijk; de energietransitie komt er aan en innovatie is gewenst. Van alle marktpartijen. Aan financiering voor dergelijke innovatie wordt ook al gedacht met de oprichting van Invest-NL.