1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Faillissementsgolf aanstaande? Zorg dat u voorbereid bent

Faillissementsgolf aanstaande? Zorg dat u voorbereid bent

Een faillissementsgolf kan voor aankomend najaar ophanden zijn. In sommige gevallen is een faillissement nog af te wenden door tijdig te herstructureren. In andere gevallen is dat wellicht niet meer mogelijk. Wilt u weten hoe u een faillissement kunt voorbereiden om een zachte landing te creëren? In deze blog bespreken wij daarvoor verschillende tips.
Leestijd 
Auteur artikel Tristan Bron
Gepubliceerd 28 juli 2023
Laatst gewijzigd 01 augustus 2023

Grijp tijdig in!

De afgelopen drie maanden neemt het aantal faillissementen toe. Het Financieele Dagblad concludeerde onlangs dat de opgebouwde belastingschulden uit de COVID-periode een zware belasting voor ondernemers en vennootschappen vormen. 

Onder omstandigheden is het nog mogelijk om een faillissement af te wenden. Daarbij zijn twee elementen van groot belang: tijd en (toekomstige) liquiditeit. Indien u een faillissement wilt voorkomen, is het belangrijk dat u tijdig de opties daarvoor onderzoekt. Is het bijvoorbeeld nog mogelijk om een WHOA-akkoord of een buitengerechtelijk schuldeisersakkoord aan te bieden?

Te lang wachten met het onderzoeken van deze opties resulteert er vaak in dat de liquiditeit ontbreekt om ze te bekostigen. Het herstructureren van schulden van een vennootschap is kostbaar, maar kan erin resulteren dat de onderneming (gezond) kan worden voortgezet. Overweegt u het herstructureren van schulden of wilt u weten wat ten aanzien van uw vennootschap mogelijk is? Wij denken graag met u mee.

Faillissement onafwendbaar? Creëer een zachte landing

In sommige gevallen kan een faillissement niet meer worden voorkomen. Ondernemers ervaren in dat geval vaak stress: de eindjes aan elkaar moeten knopen, werknemers of crediteuren niet in de kou willen laten staan en willen vechten voor het voortbestaan van het bedrijf.  Het tijdig in de arm nemen van een advocaat kan niet alleen een deel van deze stress verminderen, maar biedt ook de mogelijkheid om het faillissement voor te bereiden. Hoe kan een goede voorbereiding van het faillissement voor een ‘zachte landing’ zorgen?

Indien een faillissement voorzienbaar is, geldt dat (het bestuur van) een vennootschap verschillende spelregels in acht dient te nemen. In beginsel blijft het bestuur namelijk bevoegd om over de activa van de vennootschap te beschikken en (dus ook) rechtshandelingen aan te gaan. Het is daarbij wel belangrijk dat het bestuur geen schuldeisers bevoordeelt, bijvoorbeeld door de ene schuldeiser wel te betalen en de andere niet. Met andere woorden: de wettelijke rangorde van schuldeisers dient in acht te worden genomen. Daarnaast mag de vennootschap geen verplichtingen meer aangaan die zij niet zal kunnen nakomen.

Verder is het raadzaam om ervoor te zorgen dat de administratie zo veel mogelijk bijgewerkt, op orde en beschikbaar is. Dat kan helpen bij het vaststellen van de rechten en verplichtingen door de curator en draagt bij aan een soepelere eerste kennismaking tussen het bestuur van de gefailleerde vennootschap en de curator. Wilt u weten hoe u een zachte landing kunt creëren? Wij helpen u graag.

Wanneer het faillissement is uitgesproken

Nadat de rechtbank het faillissement heeft uitgesproken, stelt de rechtbank een curator aan. De curator begint met het inventariseren van de rechten en verplichtingen. Welke activa heeft de gefailleerde, is sprake van openstaande vorderingen op debiteuren en is er de mogelijkheid om de onderneming door te starten? Belangrijk dus om de administratie voorafgaand aan het faillissement beschikbaar en op orde te hebben.

Tijdens de afwikkeling van het faillissement rust op het bestuur van de vennootschap de plicht om daaraan alle benodigde medewerking te verlenen en de curator van informatie te voorzien. Van een samenwerking is daarbij doorgaans geen sprake, hoewel een goede verstandhouding belangrijk – en zeker ook aan te raden – is. U mag zich vanzelfsprekend laten bijstaan door een advocaat. Vanuit onze ervaring bij het afwikkelen van faillissementen, behartigen wij graag uw belangen in het contact met de curator.

Meer weten?

Wilt u weten op welke punten u voorafgaand aan een faillissement dient te letten of wilt u bijstand in het contact met een curator? Neem dan vooral contact op Steven Effting en Tristan Bron.