1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Fair play bij sportschoolabonnement

Fair play bij sportschoolabonnement

X koopt via de website van socialdeal.nl een voucher voor het onbeperkt trainen gedurende zes maanden bij een sportschool voor € 89,00. Met de voucher heeft X zich ingeschreven bij de sport­school. Op het inschrijfformulier is onder meer aan te kruisen dat na zes maanden het abonnement wordt omgezet in een basic-lidmaatschap van € 9,95 per week, tenzij het lidmaatschap een maand voor de einddatum van de voucher wordt opge­zegd. X is in ieder geval niet van plan om het abonnement na afloop van...
Leestijd 
Auteur artikel Chris Diks (uit dienst)
Gepubliceerd 22 september 2015
Laatst gewijzigd 16 april 2018
X koopt via de website van socialdeal.nl een voucher voor het onbeperkt trainen gedurende zes maanden bij een sportschool voor € 89,00. Met de voucher heeft X zich ingeschreven bij de sport­school. Op het inschrijfformulier is onder meer aan te kruisen dat na zes maanden het abonnement wordt omgezet in een basic-lidmaatschap van € 9,95 per week, tenzij het lidmaatschap een maand voor de einddatum van de voucher wordt opge­zegd. X is in ieder geval niet van plan om het abonnement na afloop van de voucherperiode door te zetten, vermeld zijn bankgegevens niet op het inschrijfformulier en zou het bewuste hokje over de omzetting niet hebben aangekruist.

X zegt vervolgens niet één maand voor het einde van de vouchertermijn van zes maanden zijn abonnement op. Tegelijk met het einde van de termijn van 6 maanden heeft X het abonnement opgezegd, waarna de sportschool het abonnement nog twee maanden heeft laten doorlopen. Omdat X die maanden weigerde te betalen, heeft de sportschool tegen hem een procedure aangespannen bij het kantongerecht om daarvoor te verkrijgen.

X vertelt bij de rechter dat hij alleen gebruik wilde maken van de voucher; niets meer en niets minder. Het hokje op het inschrijfformulier, waarbij stond dat na zes maanden zijn abonnement zou worden omgezet in een basic-lidmaatschap, is niet door hem aangekruist, maar door een medewer­ker van de sportschool. Ook uit het feit dat zijn bankrekeninggegevens niet daarbij staan vermeld, geeft al aan dat hij dat hokje niet heeft aangekruist. Hij heeft aan het einde van de aanbieding zijn abonnement schriftelijk opgezegd en zijn toegangspas ingeleverd, waarvan hij geen bevestiging heeft ontvangen. Volgens een medewerker van de sportschool was dat niet nodig, omdat het een kortdurend lidmaatschap via socialdeal.nl betrof.  Alle acties van X wijzen er dus op dat hij gericht was een sportabonnement af te sluiten van zes maanden en niet meer dan dat.

De rechtbank overweegt in haar einduitspraak dat X een consument is. Hij heeft de voucher via socialdeal.nl aangekocht op basis van de voorwaarden die daarbij stonden vermeld. Pas bij inschrijving op de sportschool blijkt dat aan de voucher een doorlopend lidmaatschap van de sportschool gekoppeld is, als niet tijdig wordt opgezegd. De rechtbank overweegt dat de sportschool, door deze voorwaarde niet te vermelden bij de voucher, er oneerlijke handelspraktijken op na heeft gehouden. Bovendien had de sportschool X de mogelijkheid moeten geven om bij inwisseling van de voucher, derhalve bij inschrijving op de sportschool, direct het abonnement op te kunnen zeggen op dezelfde manier als de overeenkomst was aangegaan. Op grond van de wet en op grond van een eerdere  uitspraak van het Hof van Justitie is deze handelswijze van de sportschool onrechtmatig. De claim van de sportschool wordt derhalve afgewezen en de sportschool wordt veroordeeld in de proceskosten van X.