De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Hof van Justitie: werknemers toch beschermd bij doorstart vanuit pre-pack

Hof van Justitie: werknemers toch beschermd bij doorstart vanuit pre-pack

Het Hof van Justitie heeft inmiddels uitspraak gedaan over de vraag of een doorstart vanuit pre-pack al dan niet overgang van onderneming betekent. Deze procedure werd door vakbondsorganisatie FNV en werknemers van kinderopvangorganisatie Estro aangespannen. In het faillissement van Estro werd op de dag van het faillissement door middel van een pre-pack een doorstart beklonken. Daarbij werd aan ruim 2.600 werknemers een nieuw dienstverband aangeboden bij de doorstarter, die de onderneming voo...
Auteur artikelMaartje ter Horst
Gepubliceerd22 juni 2017
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Het Hof van Justitie heeft inmiddels uitspraak gedaan over de vraag of een doorstart vanuit pre-pack al dan niet overgang van onderneming betekent. Deze procedure werd door vakbondsorganisatie FNV en werknemers van kinderopvangorganisatie Estro aangespannen. In het faillissement van Estro werd op de dag van het faillissement door middel van een pre-pack een doorstart beklonken. Daarbij werd aan ruim 2.600 werknemers een nieuw dienstverband aangeboden bij de doorstarter, die de onderneming voortzette onder de naam Smallsteps. Ruim 1.000 andere werknemers verloren hun baan; aan hen werd geen baan aangeboden door de doorstarter. Reden waarom zij naar de rechter stapten.

Advies advocaat-generaal
In een eerder artikel op deze kennispagina schreven wij al over het door de advocaat-generaal uitgebrachte advies over de voorliggende vraag. De advocaat-generaal concludeerde eind maart 2017 dat de pre-pack, die gericht is op het redden van de onderneming of de nog levensvatbare onderdelen daarvan, niet onder de uitzondering van Richtlijn Overgang van Onderneming valt, zodat de bescherming uit de Richtlijn van toepassing is bij een doorstart vanuit pre-pack. Dat betekent dat de rechten en verplichtingen van de werknemers bij een pre-pack overgaan op de verkrijger, op grond van art. 7:663 BW. Oftewel: werknemers worden bij een pre-pack arbeidsrechtelijk beschermd, aldus de advocaat-generaal.

Uitspraak Hof van Justitie
Inmiddels heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat de Richtlijn Overgang van Onderneming, en met name artikel 5 lid 1 ervan, aldus moet worden uitgelegd dat de door de artikelen 3 en 4 van die richtlijn gegarandeerde bescherming van werknemers behouden blijft in een situatie zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, waarin de overgang van een onderneming plaatsvindt na een faillietverklaring in de context van een vóór de faillietverklaring voorbereide en onmiddellijk daarna uitgevoerde pre-pack, in het kader waarvan een door een rechtbank aangestelde “beoogd curator” met name de mogelijkheden onderzoekt van een eventuele voortzetting van de activiteiten van die onderneming door een derde en zich voorbereidt op handelingen die onmiddellijk na de faillietverklaring moeten worden verricht teneinde die voortzetting te verwezenlijken. In dat verband is niet relevant dat de pre-pack tevens de maximalisatie van de opbrengst van de overdracht voor alle schuldeisers van die onderneming beoogt.

Wat betekent dit nu voor de praktijk?
Het is te verwachten dat de pre-pack als gevolg van deze uitspraak aan populariteit zal inboeten. Waar de pre-pack eerder werd ingezet als succesvol reorganisatiemiddel, waarbij op eenvoudige wijze in het personeelsbestand kon worden gesneden, zal dit middel voortaan een stuk minder interessant zijn nu blijkt dat werknemers wel degelijk arbeidsrechtelijke bescherming wordt geboden. Ondernemers zullen vermoedelijk dus weer eerder voor de reguliere faillissementsprocedure kiezen.

Vragen over de pre-pack of reorganisatie? Neem contact op met Maartje ter Horst.
T: 024-381 31 49
E: terhorst@dirkzwager.nl