De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Imtech failliet: wat zijn de gevolgen voor uw onderneming?

Imtech failliet: wat zijn de gevolgen voor uw onderneming?

Op 13 augustus jl. is Royal Imtech N.V. door de Rechtbank Rotterdam failliet verklaard. Inmiddels zijn ook enkele werkmaatschappijen (waaronder Imtech Building Services B.V., Imtech Benelux Group B.V., Imtech Nederland B.V., Imtech Capital B.V., Imtech B.V. en Imtech Group B.V.) failliet.Diverse divisies van Imtech hebben inmiddels een doorstart gemaakt. Onduidelijk is wat er met de overige divisies gebeurt. Mogelijk dat ook daar wordt doorgestart, maar mogelijk eindigt het ook voor die divis...
Auteur artikelMaartje ter Horst
Gepubliceerd20 augustus 2015
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Op 13 augustus jl. is Royal Imtech N.V. door de Rechtbank Rotterdam failliet verklaard. Inmiddels zijn ook enkele werkmaatschappijen (waaronder Imtech Building Services B.V., Imtech Benelux Group B.V., Imtech Nederland B.V., Imtech Capital B.V., Imtech B.V. en Imtech Group B.V.) failliet.

Diverse divisies van Imtech hebben inmiddels een doorstart gemaakt. Onduidelijk is wat er met de overige divisies gebeurt. Mogelijk dat ook daar wordt doorgestart, maar mogelijk eindigt het ook voor die divisies (of enkele van de daaronder vallende vennootschappen) in een faillissement.

Mogelijk hebt u als bedrijf zaken gedaan met een of meerdere vennootschappen binnen het Imtech-concern. Een belangrijke vraag die daarbij voor u speelt is wat de gevolgen van het faillissement zijn voor uw onderneming. Worden uw facturen nog betaald, krijgt u uw diensten nog geleverd?

Het is belangrijk om inzichtelijk te hebben welke rechten u hebt en daar gebruik van te maken. Hieronder staat voor enkele categorieën schuldeisers in het kort beschreven welke rechten zij mogelijk (kunnen) hebben. Wilt u echter meer informatie over uw specifieke situatie, dan is het raadzaam contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Leverancier van goederen: eigendomsvoorbehoud of recht van reclame
Hebt u goederen geleverd aan Imtech en is die levering onbetaald gebleven? Mogelijk kunt u (indien overeengekomen) een beroep doen op uw eigendomsvoorbehoud en zo de goederen terugvorderen. Daarnaast kunt u mogelijk een beroep doen op het recht van reclame, indien de goederen niet langer dan 60 dagen geleden zijn geleverd en de vordering niet langer dan zes weken geleden opeisbaar werd. Op deze wijze krijgt u uw goederen terug.

Opdrachtgever: schort betaling op!
Indien u een opdracht heeft verstrekt aan Imtech, die is voltooid en die u nog moet betalen, dan kunt u mogelijk uw betalingsverplichtingen opschorten. Door het faillissement van Imtech is immers hoogst onzeker of Imtech haar garantieverplichtingen jegens u nog zal kunnen nakomen. Is de opdracht nog niet door Imtech voltooid en moet u nog betalen, dan is opschorting ook mogelijk. Naast het feit dat in die situatie namelijk onduidelijk is of de opdracht voltooid gaat worden, is ook in die situatie onduidelijk of Imtech haar garantieverplichtingen nakomt.

Lopende overeenkomsten
In principe tast het faillissement lopende overeenkomsten die u met Imtech heeft, niet aan. Dit kan anders zijn indien er in de overeenkomst is opgenomen dat de overeenkomst van rechtswege eindigt als gevolg van het faillissement. Is een dergelijke bepaling niet opgenomen en is Imtech tekortgeschoten in de betalingsverplichtingen jegens u, dat kunt u de curatoren van Imtech verzoeken om aan te geven of zij bereid zijn de overeenkomst met u na te komen (‘gestand te doen’). Mogelijk levert u diensten aan Imtech die voor de curatoren van belang zijn in verband met het voortzetten van de onderneming, zoals bijvoorbeeld beveiliging of IT. Indien de curatoren aangeven bereid te zijn de overeenkomst met u na te komen, dan zijn zij verplicht u daarvoor financiële zekerheid te stellen. Zijn de curatoren echter niet bereid de overeenkomst met u na te komen, dan kunt u de overeenkomst ontbinden en eventuele schade die u lijdt als vordering indienen bij de curatoren.

Vragen?
Mogelijk dat bovenstaande situaties niet voor u gelden, bijvoorbeeld omdat de Imtech-vennootschap met wie u zaken deed (nog) niet failliet is. Dit betekent echter niet dat u geen rechten heeft. Het is raadzaam om advies in te winnen over uw specifieke situatie, zodat beoordeeld kan worden wat uw rechtspositie is en wat u nog kunt doen. Ook indien u denkt aan het kopen van bedrijfsonderdelen of activa van Imtech, kunnen wij u bijstaan.

Heeft u vragen of wilt u advies in verband met het faillissement van Imtech? Neem contact op met mr. Maartje ter Horst, advocaat ondernemings- en insolventierecht.
T: +31 (0)24 38 13 149
E: terhorst@dirkzwager.nl
Beoordeel dit artikel