De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Kijkshop failliet

Kijkshop failliet

Op 21 januari 2018 werd bekend dat Kijkshop B.V. haar faillissement heeft aangevraagd. Vooruitlopend op het faillissement zijn de 70 winkels vanaf 22 januari 2018 gesloten gebleven, en als gevolg van het faillissement zullen de 400 werknemers ontslagen worden.Als u zaken met Kijkshop doet of hebt gedaan, dan is het van belang om snel na te gaan of u nog gelden van Kijkshop tegoed hebt, en wat op dit moment de status van uw overeenkomst met Kijkshop is. U doet er goed aan om te onderzoeken wel...
Leestijd 
Auteur artikel Rogier Faase
Gepubliceerd24 januari 2018
Laatst gewijzigd16 april 2018
 
Op 21 januari 2018 werd bekend dat Kijkshop B.V. haar faillissement heeft aangevraagd. Vooruitlopend op het faillissement zijn de 70 winkels vanaf 22 januari 2018 gesloten gebleven, en als gevolg van het faillissement zullen de 400 werknemers ontslagen worden.

Als u zaken met Kijkshop doet of hebt gedaan, dan is het van belang om snel na te gaan of u nog gelden van Kijkshop tegoed hebt, en wat op dit moment de status van uw overeenkomst met Kijkshop is. U doet er goed aan om te onderzoeken welke rechten u hebt en hoe u die rechten geldend kunt maken. HIeronder staat in het kort beschreven welke rechten en mogelijkheden de bij Kijkshop betrokken partijen hebben.

Leveranciers - eigendomsvoorbehoud en recht van reclame
Als u uw producten aan Kijkshop hebt verkocht en geleverd en als deze producten nog niet allemaal betaald zijn, dan dient u allereerst na te gaan of u in uw algemene voorwaarden het eigendomsvoorbehoud hebt bedongen. Dit betekent dat de eigendom pas overgaat op Kijkshop als de koopsom betaald is. Als u daadwerkelijk de eigendom hebt voorbehouden, dan kunt u in principe de verkoop ongedaan maken en de onbetaald gebleven producten ophalen; u bent immers eigenaar gebleven.

Mocht u geen algemene voorwaarden hanteren, of mochten deze algemene voorwaarden buitenspel zijn gezet door de eventueel door Kijkshop gehanteerde inkoopvoorwaarden, dan kunt u een beroep doen op het recht van reclame. Dat kan als de producten niet langer dan 60 dagen geleden zijn geleverd, en als de onbetaald gebleven vordering niet langer dan zes weken geleden opeisbaar is geworden. De curatoren zullen in principe medewerking moeten verlenen aan de teruglevering.

Opdrachtnemers - lopende overeenkomsten
Mogelijk hebt u met Kijkshop een overeenkomst gesloten die door beide partijen nog niet (geheel) is nagekomen. Dat kan het geval zijn voor wat betreft de levering van producten, zoals hiervoor genoemd, maar ook voor wat betreft de levering van diensten, bijvoorbeeld IT-diensten of beveiliging. Dan is het goed om te weten dat het faillissement in principe geen gevolgen heeft voor lopende overeenkomsten. In dat geval kunt u de curatoren vragen om aan u te verklaren of zij bereid zijn de overeenkomst alsnog na te komen. Als zij dat inderdaad verklaren, dan dienen de curatoren voor de nakoming hunnerzijds zekerheid te stellen. Normaal gesproken zou (gedeeltelijke) vooruitbetaling van uw vordering een goede vorm van zekerheid zijn, maar er zijn diverse vormen van zekerheid mogelijk.

Zijn de curatoren niet bereid de overeenkomst met u na te komen, dan kunt u de overeenkomst ontbinden. De daarmee gepaard gaande schade kunt u bij de curatoren ter verificatie indienen.

Verhuurders - opzeggen huurovereenkomst of indeplaatsstelling
Misschien bent u één van de verhuurders van de winkelpanden waarin Kijkshop gevestigd is. De Faillissementswet biedt zowel de verhuurder als de curatoren de mogelijkheid om de huurovereenkomst op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Zolang de curatoren op zoek zijn naar een doorstartkandidaat, zullen zij de huurovereenkomst niet opzeggen. De curatoren zullen namelijk - desnoods via de kantonrechter - de doorstartkandidaat in de gelegenheid willen stellen om de plaats van Kijkshop in te nemen. Daardoor krijgt u te maken met een nieuwe huurder tegen de huurvoorwaarden zoals u die met Kijkshop bent overeengekomen. Dat kan interessant zijn, zeker wanneer Kijkshop vóór het faillissement een huurachterstand heeft opgelopen. Dan is de doorstarter namelijk verplicht om die huurachterstand in te lopen.

Als u zelf een nieuwe huurder achter de hand hebt en liever niet meer te maken hebt met een doorstarter van Kijkshop, dan kunt u overwegen om zo spoedig mogelijk de huurovereenkomst op te zeggen. De curatoren dienen dan binnen de opzegtermijn het winkelpand verlaten te hebben. Overigens doet u er goed aan om na te gaan of u een bankgarantie of een waarborgsom hebt ontvangen. Daarop kunt u zich immers verhalen voor wat betreft de onbetaald gebleven huurpenningen.

Tot slot is het goed te benadrukken dat de huurpenningen vanaf de faillissementsdatum zijn aan te merken als boedelschuld, en daarmee komen ze hoger in rang te staan dan bijvoorbeeld de Belastingdienst of de leveranciers van voor de faillissementsdatum.

Interesse in de overname van activiteiten of activa?

Het is mogelijk dat u interesse hebt in de overname van de activiteiten, de inventaris, de voorraden, de huurovereenkomsten en het personeel van Kijkshop. In dat geval dient u zo spoedig mogelijk die interesse kenbaar te maken bij de curatoren, om zodoende een plek aan de onderhandelingstafel af te dwingen. De curatoren zullen u van specifieke informatie kunnen voorzien zodat u een goed onderbouwd bod kunt uitbrengen op die onderdelen waarin u geïnteresseerd bent.

Vragen? Laat het ons weten
Mocht uw situatie niet in één van de hiervoor beschreven categorieën passen, terwijl u wel te maken hebt met het faillissement van Kijkshop. In dat geval doet u er verstandig aan om advies in te winnen over uw situatie, zodat kan worden bezien wat uw rechten en mogelijkheden zijn.

Hebt u vragen of wilt u advies inwinnen in verband met het faillissement van Kijkshop? Neem dan contact op met Rogier Faase, advocaat op het gebied van Financiering, Zekerheden en Insolventies.

T: +31 (0)24 381 3120
E: faase@dirkzwager.nl