Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Let op: melding betalingsonmacht met ingang van 4 juli 2010 enkel nog schriftelijk

Let op: melding betalingsonmacht met ingang van 4 juli 2010 enkel nog schriftelijk

Indien een onderneming niet in staat is om de verschuldigde loonheffingen of omzetbelasting tijdig te voldoen, dan is zij op grond van artikel 36 lid 2 Invorderingswet 1990 verplicht om onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het tijdvak waarop de belasting betrekking heeft, haar betalingsonmacht te melden bij de (ontvanger van de) Belastingdienst. Aangezien een onderneming hiertoe zelf niet in staat is, rust deze verplichting op haar bestuurders. Indien een bestuurder hierto...
Auteur artikelDirkzwager
Gepubliceerd12 augustus 2010
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Indien een onderneming niet in staat is om de verschuldigde loonheffingen of omzetbelasting tijdig te voldoen, dan is zij op grond van artikel 36 lid 2 Invorderingswet 1990 verplicht om onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het tijdvak waarop de belasting betrekking heeft, haar betalingsonmacht te melden bij de (ontvanger van de) Belastingdienst. Aangezien een onderneming hiertoe zelf niet in staat is, rust deze verplichting op haar bestuurders. Indien een bestuurder hiertoe niet op tijd of niet op de juiste wijze overgaat, dan geldt het wettelijk vermoeden van kennelijk onbehoorlijk bestuur en is de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld.


Tijdig betekent dus dat de melding uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het tijdvak waarop de belasting betrekking heeft, moet zijn gedaan. Op de juiste wijze hield tot voor kort in dat de melding zowel mondeling als schriftelijk plaats kon vinden. De Hoge Raad heeft namelijk al op 25 september 1991 geoordeeld dat de melding van betalingsonmacht vormvrij is. Het probleem hiermee was natuurlijk wel dat de onderneming (dus de bestuurder) diende te bewijzen dat de melding van betalingsonmacht tijdig plaats had gevonden, en met een mondelinge melding was dat lastig.

Maar in deze regeling is onlangs verandering gekomen. Bij de Wet Overige Fiscale Maatregelen 2010 is het artikel omtrent de betalingsonmacht gewijzigd. Nu is vastgelegd dat de melding altijd schriftelijk moet plaatsvinden. Dus met ingang van 4 juli 2010 dient een onderneming haar betalingsonmacht schriftelijk te melden bij de Belastingdienst. De melding mag op papier worden gedaan of digitaal via een webformulier in het persoonlijke domein voor ondernemingen.

Overigens blijft gelden dat in gevallen waarin de Belastingdienst reeds wetenschap heeft omtrent de betalingsonmacht, de melding achterwege kan blijven. Om er echter zeker van te zijn dat u als bestuurder aan uw verplichting heeft voldaan en een discussie omtrent de vraag of de Belastingdienst wist of behoorde te weten dát sprake is van betalingsonmacht te voorkomen, is het verstandig om tijdig en juist (dus: schriftelijk) de betalingsonmacht te melden.