De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. (Loon)schade door uitval van een werknemer. Kunnen ook advocaatkosten gemaakt door de werkgever worden verhaald op een schadeveroorzakende derde?

(Loon)schade door uitval van een werknemer. Kunnen ook advocaatkosten gemaakt door de werkgever worden verhaald op een schadeveroorzakende derde?

Wanneer een werknemer is uitgevallen door een gebeurtenis waarvoor een derde aansprakelijk is, dan kan de werkgever deze schade op die derde verhalen. Vaak is hierbij hulp van een advocaat nodig. Kunnen de advocaatkosten ook worden verhaald op de derde en zo ja, tot welk bedrag? Over deze vraag heeft de rechtbank Rotterdam op 31 juli 2015 een uitspraak gewezen.Het regresrecht van de werkgever: artikel 6:107a BW In artikel 6:107a lid 2 en lid 3 Burgerlijk Wetboek (BW) is het verhaalsrecht van...
Auteur artikelMaud van Lent (uit dienst)
Gepubliceerd02 december 2015
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Wanneer een werknemer is uitgevallen door een gebeurtenis waarvoor een derde aansprakelijk is, dan kan de werkgever deze schade op die derde verhalen. Vaak is hierbij hulp van een advocaat nodig. Kunnen de advocaatkosten ook worden verhaald op de derde en zo ja, tot welk bedrag? Over deze vraag heeft de rechtbank Rotterdam op 31 juli 2015 een uitspraak gewezen.

Het regresrecht van de werkgever: artikel 6:107a BW

In artikel 6:107a lid 2 en lid 3 Burgerlijk Wetboek (BW) is het verhaalsrecht van de werkgever geregeld. Op grond van dit artikel kan de werkgever nettoloonkosten en re-integratiekosten verhalen op de aansprakelijke derde. Voor een uitgebreider inzicht in de schadeposten die een werkgever kan verhalen, verwijs ik graag naar het artikel hierover van mijn collega mr. Frank Arts.

Het civiele plafond

De werkgever kan echter nooit die schade vorderen die de derde al aan de werknemer zelf heeft uitbetaald. Zo wordt voorkomen dat de derde dezelfde schade twee keer moet betalen aan twee verschillende partijen. Dit noemen we het ‘civiele plafond’.

Rechtbank Rotterdam 31 juli 2015 (ECLI:NL:RBROT:2015:6376)

Een vrouw raakte betrokken bij een verkeersongeval en was hierdoor tijdelijk arbeidsongeschikt. Haar werkgever, het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), betaalde loon door tijdens ziekte. Allianz had als verzekeraar van de persoon die de vrouw had aangereden, aansprakelijkheid erkend. JBZ claimde bij Allianz de loonschade en de kosten van het advocatenkantoor dat zij had ingeschakeld. Allianz betaalde de loonschade maar weigerde een deel van de advocaatkosten te betalen. Het advocatenkantoor stapte vervolgens naar de rechter en deed een beroep op artikel 6:107a en 6:96 lid 2 BW.

Kan de werkgever de advocaatkosten verhalen op de aansprakelijke derde?

De rechtbank oordeelt dat het redelijk was dat het JBZ zich liet bijstaan door een advocaat en dat Allianz dit had erkend door een deel van de kosten te vergoeden. Ook was het redelijk om deze kosten te maken omdat toen de advocaat werd ingeschakeld, nog onduidelijk was of Allianz aansprakelijkheid zou erkennen. De kosten zijn bovendien deels veroorzaakt doordat Allianz informatie opvroeg bij JBZ om haar loonschadeclaim te onderbouwen. Verder is voor het verhalen van loonschade andere informatie nodig dan voor het verhalen van overige schade, zodat het civiele plafond niet aan de orde komt.

Kortom: advocaatkosten van de werkgever zijn in beginsel ook verhaalbaar op de aansprakelijke derde in het kader van het loonregres van artikel 6:107a BW.

Dubbele redelijkheidstoets voor de kosten van rechtsbijstand

Dat betekent overigens niet dat alle kosten onder alle omstandigheden voor vergoeding in aanmerking komen. Indien de kosten te omvangrijk zijn, voldoen zij namelijk niet aan de dubbele redelijkheidstoets (artikel 6:96 BW) en zullen zij maar deels worden toegewezen. Een voorbeeld waarin dit aan de orde was is de uitspraak hof Amsterdam 12 september 2005, ECLI:NL:GHAMS:2005:AU7769.
Beoordeel dit artikel