1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. onderzoeksplicht verkoop aandelen

Onderzoeksplicht bij verkoop aandelen?

Schending van de onderzoeksplicht kan onder omstandigheden leiden tot aansprakelijkheid van de verkopende aandeelhouder-bestuurder. Benieuwd hoe dat in de praktijk werkt?
Leestijd 
Auteur artikel Tristan Bron
Gepubliceerd 29 juli 2022
Laatst gewijzigd 02 augustus 2022

Algemeen

Bij het verkopen van de aandelen in een vennootschap doet de koper onderzoek naar de target. De koper wil immers weten wat hij koopt, welke prijs redelijk is en welke risico’s de koop mogelijk meebrengt. Op de verkoper rust evenwel ook een onderzoeksplicht. De verkoper dient namelijk te onderzoeken of het verkopen van de aandelen al dan niet in het belang van de vennootschap is.

Indien na de verkoop van aandelen het faillissement van de vennootschap volgt, kan de voormalig aandeelhouder (de verkoper) onder omstandigheden aansprakelijk zijn. Op 29 juni jl. heeft de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad, over een dergelijk geval uitspraak gedaan.

Casus

In april 2020 hebben de voormalig aandeelhouder-bestuurders van een vennootschap hun aandelen verkocht. Korte daarna vragen schuldeisers van de vennootschap haar faillissement aan. De rechtbank spreekt vervolgens het faillissement van de vennootschat uit en stelt een curator in het faillissement aan.

De curator stelt een gerechtelijke procedure tegen de voormalig aandeelhouder-bestuurders in op basis van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Bovendien stelt de curator dat de voormalig aandeelhouder-bestuurders roekeloos of onzorgvuldig hebben gehandeld bij het verkopen van de aandelen. Zij behoorden volgens de curator immers onderzoek te verrichten naar de achtergrond en persoon van de koper. Volgens de curator was de koper namelijk een malafide persoon en is de onderneming met een ander doel dan het voortzetten van de bestaande onderneming gekocht.

Onderzoeksplicht

De rechtbank volgt het betoog van de curator niet. Zij oordeelt dat het eenvoudig internetonderzoek dat de voormalig aandeelhouder-bestuurders hebben uitgevoerd voldoende was. Daar speelden de omstandigheid dat de voormalig aandeelhouder-bestuurders de koper al voor de verkoop kenden. Bovendien wogen de beperkte koopprijs en schuldenpositie van de vennootschap mee.

Toepassing in de praktijk

Verkopers van aandelen in een vennootschap doen er verstandig aan om in ieder geval een beperkt internetonderzoek te doen naar de beoogde koper van die aandelen. De omvang van het uit te voeren internetonderzoek is afhankelijk van meerdere factoren. Het is hoe dan ook goed om na te gaan wat maakt dat de koper juist de aandelen in een bepaalde vennootschap wil kopen; als de vennootschap bijvoorbeeld een aanzienlijke schuldenlast heeft, maar geen onderneming meer drijft, dan rijst de vraag waarom de koper toch een bedrag wil betalen om de aandelen te verwerven. In dat geval ligt het immers voor de hand om een nieuwe vennootschap op te richten; dat is enerzijds goedkoper en anderzijds is die nieuw opgerichte vennootschap schuldenvrij.

Afsluitend

Uit het voorgaande volgt dat de verkoop van de aandelen in een vennootschap in zwaar weer gepaard gaat met risico’s voor de verkopende aandeelhouder-bestuurder. Een curator kan immers nog bij de voormalig aandeelhouder-bestuurders aankloppen. Er zijn andere, veiligere opties in dit soort situaties. Onze specialisten bespreken die graag met u.