1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Toename van het aantal faillissementen: komt het kantelpunt in zicht?

Toename van het aantal faillissementen: komt het kantelpunt in zicht?

Het lijkt erop dat het Nederlandse bedrijfsleven de afgelopen jaren de coronapandemie goed heeft doorstaan, ondanks de lock downs en de gevolgen daarvan. Dat zal deels te danken zijn aan de steunpakketten van de Nederlandse overheid, maar ook aan de lage rentestanden. De steunmaatregelen zijn evenwel geëindigd, de belastingschulden waarvoor betalingsuitstel was gegeven zullen betaald moeten worden en de centrale banken verhogen inmiddels de rente weer. Mede als gevolg van de verhoogde energieprijzen worden we geconfronteerd met een behoorlijke inflatie en dat treft het bedrijfsleven.
Leestijd 
Auteur artikel Rogier Faase
Gepubliceerd 16 juni 2022
Laatst gewijzigd 16 juni 2022

Meer faillissementen

De rechtbanken hebben in de afgelopen twee jaar verhoudingsgewijs nog nooit zo weinig faillissementen uitgesproken, maar daar lijkt verandering in te komen: in de maand mei is het aantal uitgesproken faillissementen toegenomen. En dat is ongunstig voor de economie: een failliete debiteur betaalt immers in de regel niet meer zijn schulden. Heel soms wordt (een deel van) de vordering alsnog voldaan, maar dan wel veel later dan de gegunde betaaltermijn.

In de praktijk zien wij dat leveranciers de neiging hebben om hun goederen of diensten te blijven leveren aan debiteuren die de openstaande vorderingen niet betalen. Dat zal vaak gebeuren vanuit de gedachte dat ze hun klanten niet tegen de haren willen instrijken; liever houden ze de klant tevreden, terwijl hun omzet op peil blijft. Maar een klant die de rekening niet betaalt is bepaald niet de ideale klant.

Debiteurenbeheer

We weten niet of de toename in het aantal uitgesproken faillissementen een voorbode voor de al zo vaak aangekondigde faillissementshausse is, maar het is misschien wel verstandig om daarvan uit te gaan. In dat kader doet het bedrijfsleven er verstandig aan om zo spoedig mogelijk het debiteurenbeheer op orde te brengen. Het dak kan beter worden gerepareerd als de zon schijnt. Met de aanhoudende prijsstijgingen wordt het straks minder makkelijk om de oude openstaande schulden te betalen, terwijl extern aan te trekken financieringen door de rentestijgingen ook duurder worden.

Gelet daarop adviseren wij ondernemers om contact te houden met hun debiteuren. Stel de vraag wat maakt dat de rekening niet betaald kan worden. Dring aan op betaling, of spreek af tegen welke voorwaarden de volgende levering plaatsvindt. Zodoende kan worden voorkomen dat de debiteurenstand (te) hoog oploopt, met als gevolg een niet-betaalde vordering die de ondernemer bij de curator kan aanmelden.

Sparringpartner

Neem contact op met één van onze advocaten als u wilt overleggen over de mogelijkheden bij onbetaald gebleven vorderingen. Wij adviseren u graag over de opties die de wet in dat soort gevallen biedt. Vaak kunt u zelfstandig – zonder tussenkomst van advocaten – ervoor zorgen dat de vordering alsnog betaald wordt.