1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. VanMoof failliet – weer opstaan na de val?

VanMoof failliet – weer opstaan na de val?

Er werd al voor gevreesd, en het is nu ook een feit. Elektrische fietsenfabrikant VanMoof is in staat van faillissement verklaard. Met de surseance van betaling die op 13 juli 2023 werd verleend, kon VanMoof het tij niet keren. Dit heeft tot gevolg dat alle klanten die al lang wachtten voor de gesloten deuren van de VanMoof-garages om hun bestelde fietsen of fietsonderdelen te ontvangen, nu als schuldeisers in de rij moeten staan.
Leestijd 
Auteur artikel Rogier Faase
Gepubliceerd 18 juli 2023
Laatst gewijzigd 19 juli 2023

Een mogelijke doorstart?

De door de rechtbank aangestelde curatoren zullen nu met geïnteresseerde partijen in gesprek gaan om een doorstart te kunnen realiseren. Een doorstart houdt in dat een andere partij onder meer de handelsnaam en expertise van VanMoof overneemt. Als het tot een doorstart komt, dan zal die doorstartende partij hoogstwaarschijnlijk niet de schulden van VanMoof overnemen. Alle klanten die al aanbetalingen hebben gedaan voor hun bestellingen zullen helaas ook bij een doorstart niet hun bestelde fiets ontvangen. Zij zullen opnieuw een (aan)betaling moeten doen bij de doorstartende partij om alsnog hun fiets te krijgen. Om de aanbetaling terug te krijgen, moeten klanten hun vordering bij de curatoren aanmelden. Hetzelfde geldt voor de leveranciers, die al wel hun producten hadden geleverd aan VanMoof, maar de koopsommen daarvoor nog niet betaald hadden gekregen.

Lichtpuntje voor leveranciers en klanten?

Toch biedt een doorstart misschien een oplossing voor de leveranciers van VanMoof en de 200.000 Nederlandse klanten die al op een VanMoof-fiets rijden. Als de doorstartende partij opnieuw de VanMoof-modellen gaat produceren en service en onderhoud gaat verlenen aan de fietseigenaren, zullen de leveranciers weer een afnemer hebben en kunnen klanten blijven genieten van hun VanMoof.

De doorstartende partij zal ook een waardevol inzicht krijgen in de ervaringen die binnen de organisatie van VanMoof zijn opgedaan, waardoor toekomstige obstakels wellicht kunnen worden vermeden. Want zoals het gezegde immers luidt:  op een oude fiets moet je het leren.