1. Home
 2. Specialisten
 3. Aletha Dera-ten Bokum

Aletha Dera-ten Bokum Advocaat - Associate partner Arbeidsrecht

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 353 83 44 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Aletha Dera-ten Bokum

Biografie

Aletha is sinds 2012 advocaat arbeidsrecht en ambtenarenrecht. Ze werkt voor nationale en internationale werkgevers in het bedrijfsleven en voor overheidswerkgevers (m.n. gemeenten en gemeenschappelijke regelingen). Aletha’s bijzondere aandacht gaat uit naar adviseren en procederen over:

 • Bijzondere regelingen die gelden voor gemeenten (CAO Gemeenten/SGO, Ambtenarenwet, integriteitseisen, etc.);
 • Detacheringsconstructies (payroll, uitzending, intraconcern detacheren), nationaal en internationaal;
 • Geschillen met een (statutair) bestuurder;
 • Discussies over gelijke behandeling (discriminatiegeschillen), inclusiviteit/diversiteit en gelijke beloning;

Vanzelfsprekend behandelt Aletha ook algemenere arbeidsrechtelijke zaken, zoals ontslagzaken.

Aletha’s bedrijfskundige achtergrond brengt mee dat ze niet alleen juridische kanttekeningen kan plaatsen bij organisatorische processen, maar ook de bedrijfskundige gevolgen van een juridisch standpunt overziet. Aletha is ondernemend, toegankelijk, open en mensgericht. Ze schakelt vlug met cliënten op het juiste niveau en legt de lat hoog om het door haar cliënten gewenste resultaat te bereiken.

Functie(s)

2021 Advocaat - Associate partner, Dirkzwager
Ondernemingen, Overheden, Zorg Arbeidsongeschiktheid, Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
2011 Advocaat - Senior, Dirkzwager

Opleiding(en)

2016 2017 Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht, Grotius Academie (cum laude)
2005 2011 Bedrijfskunde, Radboud Universiteit Nijmegen (cum laude)
2005 2010 Nederlands Recht, Radboud Universiteit Nijmegen

Talen

Nederlands, Engels

Events

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Aletha Dera-ten Bokum

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:
 • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 62

Gemeenten: niet het hele IKB telt mee bij de berekening van de transitievergoeding

In mijn praktijk sta ik veel gemeenten bij. Daarbij zie ik dat het bij menig gemeente standaardpraktijk is om bij een ontslag van een ambtenaar bij de berekening van de transitievergoeding het gehele IKB mee te nemen. Dat betekent 17,05% van het maandsalaris. De kantonrechter Rotterdam oordeelt in een recente gepubliceerde uitspraak dat dit niet hoeft (ECLI:NL:RBROT:2023:4859).

Voorkom onnodige missers bij het beschermen van uw bedrijfsgeheimen

Het is essentieel om goede afspraken met werknemers en samenwerkingspartners te maken omtrent vertrouwelijke informatie en de bescherming van bedrijfsgeheimen. Daarnaast moet niet vergeten worden om verdere passende beschermende maatregelen te nemen en toe te zien op nakoming van de voornoemde afspraken. Dat illustreert een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam maar weer eens. Hoewel onzes inziens inhoudelijk wel wat valt aan te merken op de beoordeling door de rechtbank en niet kan worden uitgesloten dat hoger beroep volgt waarin het oordeel (op onderdelen) wordt gewijzigd, toont deze uitspraak wel aan dat het (niet) handelen en/of niet maken van afspraken uw onderneming duur kan komen te staan.

De bescherming van bedrijfsgeheimen wordt (nog) lastiger in de toekomst! Wat nu te doen?

Het kabinet heeft gisteren de strenge regels bekendgemaakt die in een wetsvoorstel uitgewerkt zullen worden om het concurrentiebeding verder aan banden te leggen. Hieronder licht ik de beoogde regels toe. Het zal nog even duren voordat deze regels wet zijn. Dat betekent wat mij betreft echter niet dat u nu kunt stilzitten. Nu het gebruik van een concurrentiebeding in de toekomst verder bemoeilijkt wordt, is er des te meer reden om in brede zin na te (blijven) denken: hoe beschermen wij onze bedrijfsgeheimen? Bijna alle ondernemingen hebben nog een slag te maken wat betreft de omgang met bedrijfsgeheime informatie. Vaak kan met relatief eenvoudige aanpassingen een effectievere strategie gehanteerd worden bij het omgaan met zulke informatie. Wilt u hier meer over weten, of even sparren? Neem vooral contact op!

Belangrijke pensioenuitspraak voor gemeenten en werkbedrijven met een personeelsvennootschap

Op 2 mei jl. heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden arrest gewezen in een pensioenkwestie tussen het pensioenfonds StiPP en een door de gemeente opgerichte personeelsvennootschap waar medewerkers die vallen onder de reikwijdte van de Participatiewet in dienst zijn (Zuidhoek-Flex). StiPP is door het Hof in het ongelijk gesteld. Een uitspraak die zeker ook impact kan of zal hebben op de pensioensituatie van andere gemeenten en werkbedrijven met zo’n personeelsvennootschap.

Heeft mijn werknemer het recht vanuit een (thuiswerk)locatie in het buitenland te werken?

Door de coronapandemie was werkend Nederland genoodzaakt om waar mogelijk thuis te werken. Inmiddels is werken vanaf een andere locatie dan het pand van de werkgever voor veel werknemers ‘part of the job’ geworden. Niet iedere onderneming of functie leent zich daar echter voor. In hoeverre ben je als werkgever verplicht om toe te staan dat een werknemer (vast) vanaf een andere locatie werkt? En geldt hetzelfde op het moment dat een werknemer vanuit een bepaalde locatie buiten Nederland wil gaan werken?

Brexit: wat zijn de hoofdregels voor ‘werken en wonen’?

Op 24 december 2020 hebben de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) na maandenlang overleg op de valreep een handelsakkoord bereikt over de afspraken die gelden vanaf 1 januari 2021. Met het handelsakkoord werd de gevreesde ‘harde’ Brexit voorkomen. Tot en met 31 december 2020 gold een overgangsperiode, waarin alle EU-regels en wetten voor het VK nog golden. De overgangsperiode is inmiddels afgelopen en de nieuwe afspraken zijn van kracht. In dit artikel bespreek ik de hoofdregels op het terrein van ‘werken en wonen’, zowel van Britse burgers richting Nederland als Nederlandse burgers richting het VK.

1 2 3 4 5 6