1. Home
  2. Specialisten
  3. Dennis Nijssen

Dennis Nijssen Belastingadviseur - Partner Fiscaal advies

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 353 84 93 Mobiel 06 1589 67 64 E-mailadres Stuur mij een e-mail

Over Dennis Nijssen

Biografie

Dennis is belastingadviseur en associate partner bij Dirkzwager. Hij is gespecialiseerd in onder andere vennootschapsbelasting en internationaal belastingrecht. Zijn cliënten zijn zowel private als publieke bedrijven, die hij adviseert over zaken als bedrijfsherstructureringen, verrekenprijzen en M&A-activiteiten. Dennis is gepromoveerd in fiscaal recht en heeft meer dan 13 jaar ervaring als in-house belastingjurist in de industrie. Naast zijn werk bij Dirkzwager doceert hij Internationaal Belastingrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Functie(s)

2024 Belastingadviseur - Partner, Dirkzwager
Energie, Internationaal, Ondernemingen Fiscaal advies Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
2022 Belastingadviseur - Associate partner, Dirkzwager

Nevenactiviteit(en)

Docent Internationaal Belastingrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Talen

Nederlands, Engels

Events

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Dennis Nijssen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 5

Belangrijke nuance Hoge Raad over de aftrekbaarheid van aan- en verkoopkosten deelnemingen

Bij het bepalen van voordelen uit een deelneming (winst bij verkoop, dividenden) die vallen onder de deelnemingsvrijstelling, moet niet alleen rekening worden gehouden met deze voordelen, maar moeten bij het bepalen van de winst ook buiten aanmerking blijven de kosten ter zake van de aan- of verkoop van die deelneming. Over de vraag wat concreet onder aan- en verkoopkosten dient te worden verstaan, bestaat veel onduidelijkheid, ook omdat de wetsgeschiedenis nauwelijks aanknopingspunten bevat over de uitleg van dit begrip. De Hoge Raad heeft eerder (7 december 2018) een belangrijk arrest gewezen waarin een aantal (maar niet alle) relevante aspecten in deze discussie aan de orde komen. Op 22 december 2023 heeft de Hoge Raad in een tweede arrest een wezenlijke nuance op aangebracht.

Belangrijk arrest over aftrekbaarheid van aan treasury vennootschap betaalde rente

Veel concerns beschikken over een eigen afdeling of vennootschap die zich bezighoudt met treasury activiteiten. Die activiteiten omvatten het aansturen en beheersen van de financiële stromen en middelen binnen de groep en het managen van de hieraan verbonden risico’s. De Hoge Raad heeft op 4 maart 2023 een belangrijk arrest gewezen over de aftrekbaarheid van aan een Treasury vennootschap betaalde rente.

EU Richtlijnvoorstel over de fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen ('DEBRA')

Op 11 mei 2022 heeft de Europese Commissie een richtlijnvoorstel gepubliceerd, veelal aangeduid als DEBRA (‘debt equity bias reduction allowance’) op grond waarvan een zogenoemde notionele rente op de toename van het eigen vermogen fiscaal aftrekbaar wordt. Als de richtlijn ongewijzigd wordt goedgekeurd, zal de regeling vanaf 1 januari 2024 van toepassing zijn op alle belastingplichtigen die aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen.