1. Home
 2. Specialisten
 3. Frederique Hoppers

Frédérique Hoppers Advocaat - Partner Arbeidsrecht

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 368 48 38 Mobiel 06 3420 03 60 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Frédérique Hoppers

Biografie

Frédérique is sinds 2006 advocaat en sinds 2017 advocaat-partner binnen de sectie arbeidsrecht. Zij geeft zowel leiding aan de sectie arbeidsrecht als aan de Vakgroep Pensioen. Zij studeerde Nederlands recht aan de Radboud Universiteit (master Ondernemingsrecht) en voltooide de postacademische Leergang Pensioenrecht (beiden cum laude) en de Leergang Fiscaal Pensioenrecht.

Onder meer bij herstructureringen of herinrichtingen van ondernemingen en (de)privatiseringen wordt Frédérique ingeschakeld, met tot doel een pensioen- en/of cao-plicht daar waar wenselijk in te perken. Frédérique heeft hier veel ervaring mee en streeft altijd naar een situatie waarin ondernemingen zoveel mogelijk vrijheid ervaren om hun organisatie qua arbeidsvoorwaarden op de door hen gewenste wijze in te richten.

Pensioenwijzigingstrajecten 

Ook in het kader van pensioenwijzigingstrajecten is zo veel mogelijk vrijheid voor ondernemingen een belangrijk uitgangspunt voor Frédérique, met dien verstande dat zo’n wijzigingstraject uiteraard wel moet plaatsvinden binnen de regels van het arbeidsrecht. Omdat Frédérique tevens specialist is op het terrein van het arbeids- en medezeggenschapsrecht, kunnen haar cliënten hierin volledig ontzorgd worden en probeert zij altijd te voorkomen dat ondernemingen zich geconfronteerd zien met vervelende discussies en rechterlijke procedures.

Frédérique wordt daarnaast door ondernemingen, adviseurs en advocaten zeer regelmatig geraadpleegd in fusie- en overnametrajecten. Zij kan snel en eenvoudig in kaart brengen welke pensioenrechtelijke en arbeidsrechtelijke verplichtingen aan de orde zijn en hoe daarmee - strategisch en praktisch - om te gaan in de onderhandelingen en de vaststelling van afspraken tussen koper en verkoper.

Fiscaal pensioenrecht en het toezichtrecht 

Kennis van en ervaring met het pensioenrecht is waar cliënten dus bij Frédérique op mogen rekenen. Het gaat hierbij niet enkel om kennis en ervaring op het terrein van het civiele pensioenrecht, maar ook op het terrein van het fiscale pensioenrecht en het toezichtrecht. Pensioenuitvoerders, pensioenadviseurs, belastingadviseurs en zelfs de toezichthouder raadplegen Frédérique daarom voor uiteenlopende pensioenvraagstukken.

Zorgsector

Frédérique heeft niet alleen veel affiniteit met de pensioensector, maar ook met de zorgsector, waarbij zij met veel belangstelling politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op de voet volgt. Zij staat de nodige grote zorginstellingen bij. Zij is voor het arbeids- en pensioenrecht onder meer huisadvocaat bij ziekenhuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verpleeg- en verzorgingstehuizen. Zij weet door haar jarenlange ervaring goed met welke sectorspecifieke vraagstukken en uitdagingen zorgprofessionals zich geconfronteerd zien. Hierin hanteert zij een multidisciplinaire aanpak, dankzij haar nauwe samenwerking met de specialisten van de sectie Gezondheidszorg.

Cliënten kunnen rekenen op haar creativiteit, inventiviteit, daadkracht en een heldere en scherpe visie. Cliënten waarderen haar om haar toegankelijkheid, directheid en hands on benadering.

Specialisaties

 • Pensioen
 • Corporate 
 • Collectieve arbeidsverhoudingen & arbeidsvoorwaarden  
 • Conflict

Publicaties 

Functie(s)

2017 Advocaat - Partner, Dirkzwager
Ondernemingen, Verzekeraars, Zorg Arbeidsrecht, Fusies & Overnames, Pensioenrecht Pensioen, medezeggenschap, sourcing, cao-vraagstukken, reorganisaties, ontslagzaken Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Opleiding(en)

2014 2014 Postmaster Leergang Fiscaal Pensioenrecht VU Law Academy
2011 2012 Postmaster Leergang Pensioenrecht VU Law Academy (cum laude, sindsdien Certified Pension Lawyer)
2002 2006 Nederlands Recht Radboud Universiteit Nijmegen (cum laude)

Nevenactiviteit(en)

- Lid Vereniging voor Pensioenrecht
- Lid Vereniging van Pensioenjuristen
- Lid Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
- Lid Stedelijk Netwerk Nijmegen
- Veelgevraagd spreker voor pensioenlezingen door media, pensioenuitvoerders, beroepsorganisaties

Talen

Nederlands, Engels

Events


14 maart 2024

Webinar Herstructureren en reorganiseren

Hoge personeelskosten, dure energie, renteverhogingen en problemen in toeleveringsketens stellen ondernemers voor de nodige dilemma’s. Ondernemers die tijdens de coronapandemie konden rekenen op overheidssteun en belastinguitstel komen alsnog in financiële problemen.

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Frédérique Hoppers

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:
 • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 417

Pensioenschade in de billijke vergoeding

Ontdek de cruciale rol van pensioenschade bij de billijke vergoeding in arbeidsrechtelijke geschillen. Recente uitspraken, zoals die van de Rechtbank Rotterdam en het Hof Amsterdam, belichten de complexiteit rondom pensioenclaims. Terwijl sommige rechters schattenderwijs pensioenschade vaststellen, benadrukken anderen de noodzaak van een gedegen onderbouwing. Werknemers en werkgevers staan voor strategische keuzes in deze juridische arena. Ontdek de diverse oordelen van rechters en ontrafel of er een rode draad zit in deze cruciale kwestie.

Mag de inzet van zzp’ers met brancheafspraken aan banden worden gelegd?

In de onderwijs- en zorgsector bieden werknemers zichzelf in toenemende mate aan als zzp’er. Dat wordt niet door iedereen juichend ontvangen. De hogere tarieven en de betere voorwaarden die zzp’ers in deze sectoren kunnen bedingen ten opzichte van vaste werknemers worden onwenselijk geacht. Desondanks voelen werkgevers zich door de krapte op de arbeidsmarkt genoodzaakt om zzp’ers in te schakelen, zeker omdat ook andere werkgevers daartoe overgaan. Dat roept de vraag op of werkgevers met elkaar afspraken kunnen maken over de inzet van zzp’ers.

Partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum mag worden uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslag

Op 5 september 2023 verscheen een V&A op de website van de Belastingdienst die de vraag behandelt of de hoogte van het partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum mag worden uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslag. In dat geval wordt voor de hoogte van de dekking alsnog rekening gehouden met een franchise. De vraag moet bevestigend worden beantwoord, aldus de Belastingdienst. Een in het licht van de fiscale wetssystematiek weinig verrassend standpunt. Toch zouden wij pleiten voor een terughoudende opstelling om deze berekeningswijze daadwerkelijk te hanteren. Hieronder gaan wij in op de reden(en) hiervan.

Telt de pensioenpremie mee bij het bepalen van de waarde van een vakantiedag?

Bij de afwikkeling van een dienstverband dienen openstaande vakantiedagen te worden uitbetaald. Maar wat is de waarde van vakantiedagen? In deze blog gaan wij geven wij antwoord op de vraag of het werkgeversdeel van de pensioenpremie meetelt bij het bepalen van de waarde van de vakantiedagen.

Schoonmaak in eigen beheer

De laatste jaren kiezen steeds meer zorg- en onderwijsinstellingen ervoor om de schoonmaak van hun gebouwen niet langer uit te besteden aan een externe partij maar in eigen beheer uit te voeren. Zo krijgen zij veel meer regie over de kwaliteit. Bovendien bespaart het kosten. Overweegt uw instelling ook om de schoonmaak in eigen beheer uit te gaan voeren? Wij begeleiden u graag bij de realisatie van uw plannen.

Pensioenfondsen en btw: the story continues…

Al jaren bestaat er discussie over de btw-behandeling van diensten aan en door pensioenfondsen. Een interessante discussie waarmee aanzienlijke bedragen gemoeid zijn. Hierover zijn inmiddels verschillende rechterlijke uitspraken gepubliceerd, ook recent weer, op 25 april 2023 en 7 juni 2023. Ditmaal bogen rechtbank Gelderland respectievelijk gerechtshof Amsterdam zich over de vraag of de diensten door een pensioenfonds btw-belast waren. Levert dit nog nieuwe inzichten op? En welke (tussen)balans kan ten aanzien van dit vraagstuk worden opgemaakt?

Het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) als werkgever

Veel medisch specialisten die werkzaam zijn in een algemeen ziekenhuis of een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) zijn als vrij beroepsbeoefenaar georganiseerd in een Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB). Het functioneren van het MSB en de relatie met het ziekenhuis/ZBC leidt in de praktijk tot diverse juridische en fiscale vraagstukken. Bijvoorbeeld welke verplichtingen voor het MSB voortvloeien uit sectorspecifieke wet- en regelgeving, vragen over de samenwerking met het ziekenhuis/ZBC en de fiscale toetsing van het MSB door de Belastingdienst. In deze blogreeks gaan wij in op juridische en fiscale aspecten die spelen bij MSB’en. Dit artikel gaat over het MSB als werkgever.

1 2 3 4 5 6
...
35