1. Home
  2. Specialisten
  3. Frederique Hoppers

Frédérique Hoppers Advocaat - Partner Arbeidsrecht

Contact Neem vrijblijvend contact op

Over Frédérique Hoppers

Biografie

Frédérique is sinds 2006 advocaat, sinds 2017 advocaat-partner binnen de sectie arbeidsrecht en daarbij geeft zij leiding aan de Vakgroep Pensioen. Zij studeerde Nederlands recht aan de Radboud Universiteit (master Ondernemingsrecht) en voltooide de postacademische Leergang Pensioenrecht (beiden cum laude).

Onder meer bij herstructureringen of herinrichtingen van ondernemingen en (de)privatiseringen wordt Frédérique ingeschakeld, met tot doel een pensioen- en/of cao-plicht daar waar wenselijk in te perken. Frédérique heeft hier veel ervaring mee en streeft altijd naar een situatie waarin ondernemingen zoveel mogelijk vrijheid ervaren om hun organisatie qua arbeidsvoorwaarden op de door hen gewenste wijze in te richten.

Pensioenwijzigingstrajecten 

Ook in het kader van pensioenwijzigingstrajecten is zo veel mogelijk vrijheid voor ondernemingen een belangrijk uitgangspunt voor Frédérique, met dien verstande dat zo’n wijzigingstraject uiteraard wel moet plaatsvinden binnen de regels van het arbeidsrecht. Omdat Frédérique tevens specialist is op het terrein van het arbeids- en medezeggenschapsrecht, kunnen haar cliënten hierin volledig ontzorgd worden en probeert zij altijd te voorkomen dat ondernemingen zich geconfronteerd zien met vervelende discussies en rechterlijke procedures.

Frédérique wordt daarnaast door ondernemingen, adviseurs en advocaten zeer regelmatig geraadpleegd in fusie- en overnametrajecten. Zij kan snel en eenvoudig in kaart brengen welke pensioenrechtelijke en arbeidsrechtelijke verplichtingen aan de orde zijn en hoe daarmee - strategisch en praktisch - om te gaan in de onderhandelingen en de vaststelling van afspraken tussen koper en verkoper.

Fiscaal pensioenrecht en het toezichtrecht 

Kennis van en ervaring met het pensioenrecht is waar cliënten dus bij Frédérique op mogen rekenen. Het gaat hierbij niet enkel om kennis en ervaring op het terrein van het civiele pensioenrecht, maar ook op het terrein van het fiscale pensioenrecht en het toezichtrecht. Pensioenuitvoerders, pensioenadviseurs, belastingadviseurs en zelfs de toezichthouder raadplegen Frédérique daarom voor uiteenlopende pensioenvraagstukken.

Zorgsector

Frédérique heeft niet alleen veel affiniteit met de pensioensector, maar ook met de zorgsector, waarbij zij met veel belangstelling politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op de voet volgt. Zij staat de nodige grote zorginstellingen bij. Zij is voor het arbeids- en pensioenrecht onder meer huisadvocaat bij ziekenhuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verpleeg- en verzorgingstehuizen. Zij weet door haar jarenlange ervaring goed met welke sectorspecifieke vraagstukken en uitdagingen zorgprofessionals zich geconfronteerd zien. Hierin hanteert zij een multidisciplinaire aanpak, dankzij haar nauwe samenwerking met de specialisten van de sectie Gezondheidszorg.

Cliënten kunnen rekenen op haar creativiteit, inventiviteit, daadkracht en een heldere en scherpe visie. Cliënten waarderen haar om haar toegankelijkheid, directheid en hands on benadering.

Specialisaties

  • Pensioen 
  • Corporate 
  • Collectieve arbeidsverhoudingen & arbeidsvoorwaarden  

Publicaties 

Functie(s)

2017 Advocaat - Partner, Dirkzwager
Ondernemingen, Verzekeraars, Zorg Arbeidsrecht, Fusies & Overnames, Pensioenrecht Pensioen, medezeggenschap, sourcing, cao-vraagstukken, reorganisaties, ontslagzaken Dirkzwager - Stella Maris
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

Opleiding(en)

2014 2014 Postmaster Leergang Fiscaal Pensioenrecht VU Law Academy
2011 2012 Postmaster Leergang Pensioenrecht VU Law Academy (cum laude, sindsdien Certified Pension Lawyer)
2002 2006 Nederlands Recht Radboud Universiteit Nijmegen (cum laude)

Nevenactiviteit(en)

- Lid Vereniging voor Pensioenrecht
- Lid Vereniging van Pensioenjuristen
- Lid Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
- Lid Stedelijk Netwerk Nijmegen
- Veelgevraagd spreker voor pensioenlezingen door media, pensioenuitvoerders, beroepsorganisaties

Talen

Nederlands, Engels

EventsWet toekomst pensioenen: de werkgever aan zet!

Op 30 maart 2020 is het wetvoorstel Wet toekomst pensioenen ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel is een uitwerking van het in 2019 gesloten Pensioenakkoord en zal op zeer korte termijn tot grote veranderingen in het Nederlandse pensioenstelsel leiden. De beoogde inwerkingtreding van de wet is namelijk 1 januari 2023.

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Frédérique Hoppers

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 393

Opmerkelijke uitspraak over pensioenfonds dat Convenant Arbeidsongeschiktheidspensioen terzijde schuift

Op 17 februari 2022 is een uitspraak van de Rechtbank Den Haag gepubliceerd in een pensioenkwestie tussen een werkgever (Itsme) en een pensioenfonds (voor de Nederlandse Groothandel) over de uitleg van een pensioenreglement in relatie tot het Convenant Arbeidsongeschiktheidspensioen. Hoewel het Convenant beoogt het uitloop- en inlooprisico voor arbeidsongeschikte werknemers in geval van een baanwisseling of een einde van de uitvoeringsovereenkomst te dekken, wordt deze doelstelling niet altijd bereikt. Eenvoudigweg omdat het Convenant niet door alle pensioenfondsen geïmplementeerd is of blijkt te zijn.

Aandachtspunten bij fusies en overnames in de zorg: arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen

Bij fusies en overnames in de zorgsector komt veel kijken. Sectorspecifieke regels stellen partijen voor tal van specifieke juridische vraagstukken en uitdagingen. In de blogreeks ‘Aandachtspunten bij fusies en overnames in de zorg’ gaan wij in op specifieke aspecten die spelen bij fusies en overnames in de zorgsector. Dit artikel van de artikelenreeks ‘Aandachtspunten bij fusies en overnames in de zorg’ gaat over de gevolgen van de fusies en overnames voor de betrokken werknemers. Wat gebeurt er met hun arbeidsrechtelijke positie? Welke regels en procedures moeten er gevolgd worden?

Overgang van onderneming en de pensioenpremieschuld: aansprakelijkheid van de bestuurder

Over de vraag of pensioenpremieschulden bij een overname mee overgaan op de verkrijgende werkgever, en of een pensioenuitvoerder vervolgens kan aankloppen bij deze werkgever, hebben wij al eerder aan de hand van rechtspraak een blog geschreven. Relevant is tevens of zo’n pensioenuitvoerder mogelijk ook nog kan aankloppen bij de (ex-)bestuurder van de overdragende onderneming tot betaling van de openstaande premieschulden. Daar zullen wij in deze blog op ingaan, in navolging van een recent arrest van de Hoge Raad.

Pensioen bij overnames: uitvoering van de pensioenregeling na overgang

In de vorige blogs uit de blogreeks hebben wij in grote lijnen besproken welke pensioenregeling van toepassing is, wordt of blijft na overgang van onderneming. Maar wie gaat deze regeling nu uitvoeren? Moet de koper met de oorspronkelijke pensioenuitvoerder van de verkoper blijven werken of mag hij overstappen? Belangrijke vragen, want het al dan niet gedwongen overstappen naar een andere pensioenuitvoerder kan immers grote gevolgen hebben voor het kostenplaatje. In deze vijfde blog gaan wij hierop in.

Pensioen bij overnames: overgang van premieschulden

In de blogreeks pensioen bij overnames gaan wij in op de verschillende pensioenrechtelijke aspecten die aan bod komen bij een fusie of overname. Het wettelijke regime en het belang van boekenonderzoek zijn hierbij al de revue gepasseerd.

Pensioencompensatie en de eindafrekening II: telt pensioencompensatie mee voor de berekening van de waarde van een vakantiedag?

Op 1 januari 2015 werd de fiscaal gefaciliteerde opbouw van pensioenaanspraken gemaximeerd op € 100.000. Het nadeel voor een werknemer met een hoger salaris dan € 100.000 werd vaak door de werkgever gecompenseerd, door een salarisverhoging of een jaarlijkse eenmalige (bruto) vergoeding, ook wel pensioencompensatie genoemd. Indien vervolgens afscheid van de werknemer wordt genomen, rijst een aantal vragen. Dient de pensioencompensatie meegenomen te worden bij de berekening van de transitievergoeding? En hoe zit dat bij de berekening van de waarde van openstaande vakantiedagen? In twee blogs zullen wij deze vragen beantwoorden. In deze tweede blog zullen wij ingaan op de vraag of de pensioencompensatie en de werkgeversbijdrage in de pensioenpremie wel of niet meegenomen wordt bij de berekening van de waarde van een vakantiedag.

Pensioen bij overnames: wettelijk regime

In veel gevallen kwalificeert een fusie of overname als een overgang van onderneming. Wettelijk uitgangspunt is dat de pensioenverplichtingen zoals die voorafgaand aan de overname gelden, mee overgaan. Hierop bestaan echter enkele uitzonderingen. In deze tweede blog uit de blogreeks over pensioen bij overnames wordt ingegaan op dit wettelijke regime.

De RVU-drempelvrijstellingsregeling: toepassing op cao-niveau binnen de zorg

De RVU-drempelvrijstellingsregeling heeft ten doel om werkgevers meer mogelijkheden te geven om oudere werknemers. Hoewel de regeling een generieke insteek kent valt op dat cao-partijen aan de regeling een vooralsnog uitermate beperkte insteek toekennen. Een analyse van inzetten voor het cao-overleg en een recent gesloten onderhandelaarsakkoord binnen de zorgsector volgt in dit blog.

Pensioen bij overnames: de relevantie van boekenonderzoek

Opvallend vaak blijkt pensioen bij fusies en overnames een onderbelicht item. Opvallend, want pensioen kan uitermate verstrekkende financiële gevolgen hebben. Deze blog is de start van een reeks artikelen over pensioen bij fusies en overnames, waarbij de verschillende aandachtspunten, risico's én mogelijke oplossingen belicht zullen worden.

1 2 3 4 5 6
...
33