1. Home
 2. Specialisten
 3. Frederique Hoppers

Frédérique Hoppers Advocaat - Partner Arbeidsrecht

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 024 381 31 48 Mobiel 06 3420 03 60 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Frédérique Hoppers

Biografie

Frédérique is sinds 2006 advocaat, sinds 2017 advocaat-partner binnen de sectie arbeidsrecht en daarbij geeft zij leiding aan de Vakgroep Pensioen. Zij studeerde Nederlands recht aan de Radboud Universiteit (master Ondernemingsrecht) en voltooide de postacademische Leergang Pensioenrecht (beiden cum laude).

Onder meer bij herstructureringen of herinrichtingen van ondernemingen en (de)privatiseringen wordt Frédérique ingeschakeld, met tot doel een pensioen- en/of cao-plicht daar waar wenselijk in te perken. Frédérique heeft hier veel ervaring mee en streeft altijd naar een situatie waarin ondernemingen zoveel mogelijk vrijheid ervaren om hun organisatie qua arbeidsvoorwaarden op de door hen gewenste wijze in te richten.

Pensioenwijzigingstrajecten 

Ook in het kader van pensioenwijzigingstrajecten is zo veel mogelijk vrijheid voor ondernemingen een belangrijk uitgangspunt voor Frédérique, met dien verstande dat zo’n wijzigingstraject uiteraard wel moet plaatsvinden binnen de regels van het arbeidsrecht. Omdat Frédérique tevens specialist is op het terrein van het arbeids- en medezeggenschapsrecht, kunnen haar cliënten hierin volledig ontzorgd worden en probeert zij altijd te voorkomen dat ondernemingen zich geconfronteerd zien met vervelende discussies en rechterlijke procedures.

Frédérique wordt daarnaast door ondernemingen, adviseurs en advocaten zeer regelmatig geraadpleegd in fusie- en overnametrajecten. Zij kan snel en eenvoudig in kaart brengen welke pensioenrechtelijke en arbeidsrechtelijke verplichtingen aan de orde zijn en hoe daarmee - strategisch en praktisch - om te gaan in de onderhandelingen en de vaststelling van afspraken tussen koper en verkoper.

Fiscaal pensioenrecht en het toezichtrecht 

Kennis van en ervaring met het pensioenrecht is waar cliënten dus bij Frédérique op mogen rekenen. Het gaat hierbij niet enkel om kennis en ervaring op het terrein van het civiele pensioenrecht, maar ook op het terrein van het fiscale pensioenrecht en het toezichtrecht. Pensioenuitvoerders, pensioenadviseurs, belastingadviseurs en zelfs de toezichthouder raadplegen Frédérique daarom voor uiteenlopende pensioenvraagstukken.

Zorgsector

Frédérique heeft niet alleen veel affiniteit met de pensioensector, maar ook met de zorgsector, waarbij zij met veel belangstelling politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op de voet volgt. Zij staat de nodige grote zorginstellingen bij. Zij is voor het arbeids- en pensioenrecht onder meer huisadvocaat bij ziekenhuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verpleeg- en verzorgingstehuizen. Zij weet door haar jarenlange ervaring goed met welke sectorspecifieke vraagstukken en uitdagingen zorgprofessionals zich geconfronteerd zien. Hierin hanteert zij een multidisciplinaire aanpak, dankzij haar nauwe samenwerking met de specialisten van de sectie Gezondheidszorg.

Cliënten kunnen rekenen op haar creativiteit, inventiviteit, daadkracht en een heldere en scherpe visie. Cliënten waarderen haar om haar toegankelijkheid, directheid en hands on benadering.

Specialisaties

 • Pensioen
 • Corporate 
 • Collectieve arbeidsverhoudingen & arbeidsvoorwaarden  
 • Conflict

Publicaties 

Functie(s)

2017 Advocaat - Partner, Dirkzwager
Ondernemingen, Verzekeraars, Zorg Arbeidsrecht, Fusies & Overnames, Pensioenrecht Pensioen, medezeggenschap, sourcing, cao-vraagstukken, reorganisaties, ontslagzaken Dirkzwager - Stella Maris
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

Opleiding(en)

2014 2014 Postmaster Leergang Fiscaal Pensioenrecht VU Law Academy
2011 2012 Postmaster Leergang Pensioenrecht VU Law Academy (cum laude, sindsdien Certified Pension Lawyer)
2002 2006 Nederlands Recht Radboud Universiteit Nijmegen (cum laude)

Nevenactiviteit(en)

- Lid Vereniging voor Pensioenrecht
- Lid Vereniging van Pensioenjuristen
- Lid Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
- Lid Stedelijk Netwerk Nijmegen
- Veelgevraagd spreker voor pensioenlezingen door media, pensioenuitvoerders, beroepsorganisaties

Talen

Nederlands, Engels

Events


20 april 2023

Fraudegame

Fraude. Natuurlijk hoopt u dat het uw organisatie niet overkomt. Maar als het u overkomt, dan heeft dat ernstige gevolgen voor de continuïteit en reputatie van de organisatie. Het vraagt om specifieke expertise; op het gebied van onderzoek, juridische gevolgen en crisiscommunicatie.

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Frédérique Hoppers

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:
 • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 401

Pensioengevolgen bij uitdiensttreding

In het vakblad Salaris Rendement is een artikel van pensioenadvocaat Frédérique Hoppers verschenen, met belangrijke pensioenaandachtspunten bij uitdiensttreding van een werknemer: “Alarmbellen bij de uitdiensttreding”.

Het leed dat ZZP heet

Een enorme arbeidsmarktkrapte. Bedrijven die staan te springen om helpende handjes. En daar is Nora, 40 jaar oud. Jarenlang in loondienst gewerkt. Hunkerend naar vrijheid, blijheid en een veel aantrekkelijker uurtarief. Ze waagt de sprong in het diepe. Ze kiest voor een zelfstandigenbestaan.

Opmerkelijke uitspraak over pensioenfonds dat Convenant Arbeidsongeschiktheidspensioen terzijde schuift

Op 17 februari 2022 is een uitspraak van de Rechtbank Den Haag gepubliceerd in een pensioenkwestie tussen een werkgever (Itsme) en een pensioenfonds (voor de Nederlandse Groothandel) over de uitleg van een pensioenreglement in relatie tot het Convenant Arbeidsongeschiktheidspensioen. Hoewel het Convenant beoogt het uitloop- en inlooprisico voor arbeidsongeschikte werknemers in geval van een baanwisseling of een einde van de uitvoeringsovereenkomst te dekken, wordt deze doelstelling niet altijd bereikt. Eenvoudigweg omdat het Convenant niet door alle pensioenfondsen geïmplementeerd is of blijkt te zijn.

Aandachtspunten bij fusies en overnames in de zorg: arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen

Bij fusies en overnames in de zorgsector komt veel kijken. Sectorspecifieke regels stellen partijen voor tal van specifieke juridische vraagstukken en uitdagingen. In de blogreeks ‘Aandachtspunten bij fusies en overnames in de zorg’ gaan wij in op specifieke aspecten die spelen bij fusies en overnames in de zorgsector. Dit artikel van de artikelenreeks ‘Aandachtspunten bij fusies en overnames in de zorg’ gaat over de gevolgen van de fusies en overnames voor de betrokken werknemers. Wat gebeurt er met hun arbeidsrechtelijke positie? Welke regels en procedures moeten er gevolgd worden?

Overgang van onderneming en de pensioenpremieschuld: aansprakelijkheid van de bestuurder

Over de vraag of pensioenpremieschulden bij een overname mee overgaan op de verkrijgende werkgever, en of een pensioenuitvoerder vervolgens kan aankloppen bij deze werkgever, hebben wij al eerder aan de hand van rechtspraak een blog geschreven. Relevant is tevens of zo’n pensioenuitvoerder mogelijk ook nog kan aankloppen bij de (ex-)bestuurder van de overdragende onderneming tot betaling van de openstaande premieschulden. Daar zullen wij in deze blog op ingaan, in navolging van een recent arrest van de Hoge Raad.

1 2 3 4 5 6
...
34