1. Home
  2. Specialisten
  3. John Wijnmaalen

John Wijnmaalen MRICS Notaris - Partner Overheid & Vastgoed

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 365 55 58 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over John Wijnmaalen MRICS

Biografie

John werkt sinds 1997 bij Dirkzwager. Na enkele jaren werkzaam geweest te zijn in de algemene notariële praktijk, specialiseerde hij zich in het ondernemingsrecht. Vanaf 2002 is John werkzaam in de sectie Vastgoed Notariaat. Hij heeft zich gespecialiseerd in het vastgoed gerelateerde zaken- en vermogensrecht (beperkte rechten in het bijzonder), belastingrecht en zekerhedenrecht. In 2008 is John tot notaris in Arnhem benoemd. 

Functie(s)

1997 Notaris - Partner, Dirkzwager
Energie, Internationaal, Ondernemingen, Overheden, Vastgoed German Desk, Netwerkregistraties, Notarieel vastgoed, Projectontwikkeling Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Opleiding(en)

2004 2005 Grotius Specialisatie, Opleiding Onroerend Goed (cum laude)
Notarieel Recht Vrije Universiteit Amsterdam
Grotius Specialisatie, Opleiding Financieringen en Zekerheden.

Nevenactiviteit(en)

John is sinds 2007 Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS), redacteur van het tijdschrift Vastgoedrecht en gecommitteerd examinator van de Fontys Hogeschool in Den Bosch.

Talen

Nederlands, Engels, Duits

Events

Delen of opslaan

Kennis geschreven door John Wijnmaalen MRICS

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 69

Groninger akte: levering onder ontbindende voorwaarden

Per 1 januari 2023 wordt het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting verhoogd van 8% naar 10,4%. Het gevolg is dat velen vóór 1 januari 2023 de levering van een onroerende zaak geregeld willen hebben, zodat ze niet met het verhoogde tarief te maken krijgen. Het lukt echter niet iedere koper om op zo een korte termijn de financiering rond te krijgen. De Groninger akte biedt hiervoor een oplossing. Kort gezegd houdt een Groninger akte in dat de onroerende zaak wordt geleverd onder ontbindende voorwaarde, omdat de koper de financiering nog niet rond heeft. In dit kennisartikel wordt beschreven wat een Groninger akte inhoudt, wat de bijzonderheden zijn en in welke situaties de Groninger akte van pas komt.

Notaris mag makelaarscourtage uitkeren aan verkoper

De notaris dient bij de overdracht van een woning ervoor te zorgen dat het geldverkeer gladjes verloopt. Dat betekent niet alleen dat hij ervoor zorgt dat de hypotheek van de verkoper wordt afgelost en dat tussen partijen zakelijke lasten worden verrekend, maar ook dat de courtage aan de makelaar wordt betaald.In de praktijk wil het voorkomen dat er discussie ontstaat tussen de makelaar en de verkoper over de verschuldigdheid van de courtage. De notaris neemt daarin een onpartijdige positie i...

Vermenging van het heersend en dienend erf leidt niet altijd tot tenietgaan erfdienstbaarheid

Rechtbank Noord-Holland 19 juli 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:6032.De casus die centraal staat in de uitspraak van rechtbank Noord-Holland van 19 juli 2017 betreft een drietal percelen waarop een erfdienstbaarheid is gevestigd – één dienend erf en twee heersende erven – waarvan één heersend erf en het dienend erf eigendom zijn geworden van een woningstichting in 2001 en 2002. Een erfdienstbaarheid is een last waarmee een perceel, het dienende erf, ten bate van een ander perceel, het heersende erf,...

Wordt men door verjaring eigenaar van een strook van de gemeente door het te bestraten met klinkers en sinds 1979 te gebruiken als parkeerstrook voor zichzelf en voor klanten?

Met deze vraag zag de Rechtbank Zeeland-West-Brabant zich geconfronteerd[1]. De eiser heeft in 1979 een strook grond van 30 meter met een breedte van 1,6 meter laten egaliseren, van bestratingszand voorzien en met straatklinkers bedekt. Daarna is de strook bij de eiser en zijn klanten in gebruik geweest.In 2015 verzoekt de eiser de gemeente om het perceel aan hem te verkopen. Dat gaat niet vanwege de in de strook aanwezige kabels van nutsbedrijven, maar huren is mogelijk, aldus de gemeente. D...

Nederlandse notaris kan geen akte naar Duits recht verlijden

Op grond van een tweetal uitspraken van het Duitse Bundesgerichtshof uit 1981 en 1989 is de mening ontstaan dat akten naar Duits recht kunnen worden gepasseerd door notarissen die niet in Duitsland zijn toegelaten. In het bijzonder zou het mogelijk zijn om aandelen in Duitse vennootschappen over te dragen of rechtspersonen naar Duits recht op te richten. De betreffende uitspraken van het Bundesgerichtshof behandelden immers de mogelijkheid van een statutenwijziging van een GmbH alsmede een aa...

Makelaar niet aansprakelijk voor onjuiste vermelding in verkoopbrochure

Een onjuiste vermelding van de woonoppervlakte van een woning in een verkoopbrochure van een makelaar levert in onderstaande zaak geen onrechtmatige daad op jegens de koper van de woning.CasusK koopt in 2009 een woning, welke in september van dat jaar wordt geleverd. Makelaar A (NVM-makelaar) heeft in opdracht van de verkoper bemiddeld bij de verkoop. In de verkoopbrochure van A staat vermeld dat de woonoppervlakte circa 125 m2 bedraagt en dat men er van uit moet gaan dat deze informatie slec...

Perceel doorverkocht voor hogere prijs: naheffing overdrachtsbelasting en boete

Een vastgoedhandelaar ontvangt een naheffingsaanslag en een vergrijpboete omdat de waarde in het economisch verkeer van een door hem doorverkocht perceel volgens de inspecteur aanzienlijk hoger is.CasusVastgoedhandelaar A heeft in februari 2006 circa 20 hectare van een perceel bosgrond gekocht van V voor € 1,60 per m2. In maart 2006 heeft A circa 8,7 hectare van het perceel doorverkocht aan B voor € 5,30 per m2. Op 31 maart 2006 vindt de levering van V aan A plaats. Over de koopprijs van € 32...

Hoge boete voor vertraging bouw: onredelijk bezwarend

De rechtbank heeft uitspraak gedaan in een zaak over een boetebeding dat opgenomen  is in een erfpachtovereenkomst gesloten tussen een gemeente en een particulier.CasusEen gemeente sluit met een particulier een erfpachtovereenkomst met betrekking tot een zelfbouwkavel. Als prikkel tot nakoming van de overeenkomst is een boetebeding opgenomen, welke inhoudt dat de zelfbouwer een boete van € 10.000,- verbeurt voor iedere maand dat de bouw van de kavel vertraagd is. De vraag ligt voor of dit boe...

Constructie om overdrachtsbelasting te besparen wordt beboet

De rechtbank Gelderland heeft onlangs een uitspraak gedaan over een constructie om overdrachtsbelasting te besparen ex artikel 15 van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer.Casus: levering onder ontbindende voorwaarde van wederinkoopX komt in 2007 met C B.V. (hierna: C) overeen aan haar een onroerende zaak te verkopen voor een bedrag van € 1.200.000. De onroerende zaak wordt op 5 november 2007 bij akte van levering aan D B.V. (hierna: D) geleverd en D voldoet een bedrag van € 72.000 aan over...

NSW gerangschikt landgoed mag in appartementsrechten worden gesplitst

Het landgoed 't Huis Empe is in 1932 gerangschikt als landgoed in de zin van de Natuurschoonwet 1928 (NSW). In 2005 hebben de toenmalige bewoners het landgoed in appartementsrechten gesplitst. Vervolgens zijn de individuele appartementsrechten overgedragen. Elk appartementsrecht omvat een zesde aandeel in het landgoed alsmede het recht op het uitsluitend gebruik van een van de zes op het landgoed gelegen woningen. Naar aanleiding van een verzoek om handhaving van de rangschikking van een over...

1 2 3 4 5 6