1. Home
  2. Specialisten
  3. Karen Verkerk

Karen Verkerk Notaris - Partner Ondernemingsrecht

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 365 55 28 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Karen Verkerk

Biografie

Karen is als notaris gespecialiseerd in het rechtspersonen- en ondernemingsrecht, fusies en overnames, reorganisaties, alsmede het adviseren van met name grote en middelgrote ondernemingen en non-profit instellingen op het gebied van hun ondernemingsstructuur en governance. Zij is voorzitter van het internationale samenwerkingsverband TELFA. Zij maakt deel uit van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht welke commissie namens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Orde van Advocaten advies uitbrengt over wetsontwerpen en -voorstellen aan verschillende ministeries en het parlement. Karen werd tijdens het jaarcongres van de KNB uitgeroepen tot Notaris van het Jaar 2020. 

Functie(s)

1988 Notaris - Partner, Dirkzwager
Energie, Handel & Transport, Internationaal, Ondernemingen Compliance & Governance, Fusies & Overnames, Joint Ventures, Ondernemingsrecht & Vennootschapsrecht Energie (EMT), Industrie & Grondstoffen, Private Equity, Geschilbeslechting mediation, Ondernemingsrecht algemeen, Telfa, USLAW Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Gewerkt aan

Opleiding(en)

1994 1995 Grotius Academie ondernemingsrecht
1985 1989 Nederlands Recht Universiteit Nijmegen
1985 1989 Notarieel recht Universiteit Nijmegen
Opleiding mediator, The Lime Tree
IMD business school: Strategic Leadership for Women
Nyenrode Commissarissen Cyclus

Nevenactiviteit(en)

Karen is voorzitter van TELFA. Ook maakt ze deel uit van het landelijk netwerk Topvrouwen en Women in Energy. Karen is jarenlang bestuursvoorzitter van Dirkzwager geweest. 

Talen

Nederlands, Engels

Events

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Karen Verkerk

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 38

Hof van Justitie uitspraak: per-elementbenadering toegestaan buiten fiscale eenheid in grensoverschrijdende situaties binnen de EU

Het Hof van Justitie van de Europese Unie ("HvJ") heeft op 22 februari 2018 een uitspraak gedaan omtrent het Nederlandse fiscale begrip "fiscale eenheid" . Het betrof de toepassing van artikel 10a Wet op de vennootschapsbelasting 1969 ("Vpb") in relatie tot de vrijheid van vestiging die in het EU-recht geldt.Wat was de rechtsvraag?In Nederland kan voor de Vpb onder bepaalde voorwaarden een fiscale eenheid worden aangevraagd. Een moedervennootschap en haar dochtervennootschap(pen) worden dan v...

Van zwartepieten en commandieten

Een commanditaire vennootschap legde aan een advocatenkantoor,Een juridische kwestie rond een herroepen bouwvergunning voor.De CV belegde in vastgoed en had daarvoor investeerders gevonden,Die zonder deze bouwvergunning niet verder konden.Als daarvoor geen oplossing werd gezocht,Stonden deze investeringen op de tocht.Alleen de beherend vennoot sprak met de raadsman,Omdat een commandiet dat krachtens de wet niet mag en kan.Het is commandieten verboden beheersdaden te verrichten ,Alleen de behe...

Talpa staakt voorlopig overnamepoging TMG

Aandeelhouder Talpa liet op 9 augustus 2017 weten zijn (hogere) bod op TMG (Telegraaf Media Groep) voorlopig niet meer gestand te doen. In maart van dit jaar stonden TMG, haar aandeelhouders, commissarissen, (geschorste) bestuurders en de ondernemingsraad bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam ("OK")[1]. Inzet, de overname van TMG.De uitspraak omtrent het verzoek tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen door de Ondernemingskamer leest als een spannend jongensboek. Groot...

Concept wetsvoorstel registratie UBO’s in handelsregister ingediend

Op 31 maart 2017 is een concept wetsvoorstel houdende regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden ter consultatie ingediend. De consultatie loopt tot 28 april 2017. Dit concept wetsvoorstel[i] voorziet in de implementatie van een Europese richtlijn[ii] (de “Richtlijn”). Daarvoor is een aanpassing van de Handelsregisterwet noodzakelijk, alsmede van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet op de economische delicten. De Richtlijn...

Rechtbank Rotterdam bevestigt toerekeningsleerstuk ACM bij investeringsfondsen[i]

In zijn bijdrage aan onze kennispagina’s informeerde collega Sjaak van der Heul al dat de ACM[ii] investeringsfondsen (investeringmaatschappijen of private equity) had beboet voor het overtreden van het kartelverbod door vennootschappen (meelproducenten) die (indirect) gehouden werden door die investeringsfondsen.Grondslag voor de boete van de ACM was het zogenaamde toerekeningsleerstuk. Dat houdt in dat de ACM een boete niet alleen aan de overtredende vennootschappen (hierna: de “overtreder”...

De Ondernemingsraad en de invoering van het structuurregime

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam (OK) heeft op 1 juli 2016 uitspraak gedaan in een zaak tussen Thomas Cook Nederland B.V. (TC) en de Ondernemingsraad (OR) van deze onderneming. TC moest op 8 maart 2016 het wettelijke structuurregime invoeren. TC vraagt in dat kader advies aan de OR. TC geeft aan gebruik te willen maken van het verzwakt structuurregime, waarbij de bevoegdheid tot benoeming en ontslag van de bestuurders bij de algemene vergadering blijft, in plaats van bij de...

Raden van commissarissen bij organisaties van professionals

In het kader van de commissarissencyclus op Universiteit Nyenrode heeft notaris Karen Verkerk een paper geschreven over toezicht op organisaties van professionals. De tekst van deze paper treft u hier aan. 

Goedkeuring bestuursbesluit door vennootschapsorgaan dat niet bestaat

In een eerdere kennispagina beschreef ik al een gedeelte van het arrest van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch (het “Hof”) van 24 november 2015 . Daarin komt – bijna terloops - een kwestie aan de orde die in de notariële praktijk vaker voorkomt, maar waarover nog weinig is gepubliceerd.Het bestuur van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft een deelneming verkocht zonder dat zij daarvoor de algemene vergadering heeft geraadpleegd. De statuten van die vennootschap bepalen...

Tegenstrijdig belang

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch (het “Hof”) heeft op 24 november 2015 een interessant arrest gewezen over de beoordeling van een tegenstrijdig belang kwestie. Het Hof geeft een duidelijke opzet van de wijze waarop een dergelijk tegenstrijdig belang moet worden beoordeeld. De onderhavige zaak is terugverwezen door de Hoge Raad (de “HR”) op grond waarvan het Hof thans moet beoordelen of ten tijde van de gewraakte transactie de bestuurder door de aanwezigheid van een persoonlijk belang niet in...

1 2 3 4