1. Home
 2. Specialisten
 3. Milou Janssen

Milou Janssen Advocaat Gezondheidszorg

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 368 48 43 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Milou Janssen

Biografie

Milou is advocaat op de sectie Gezondheidszorg. Haar focus ligt op het privacyrecht in de zorg en het klassieke gezondheidsrecht (patiëntenrechten, het medisch tuchtrecht en kwaliteitswetgeving).

Milou heeft de Grotius specialisatieopleiding Privacyrecht met goed gevolg afgerond. Met haar kennis van het privacyrecht én gezondheidsrecht voorziet Milou o.a. zorgaanbieders, beroepsverenigingen in de zorg, gemeenten en GGD'en van allround praktische adviezen. In toenemende mate werken partijen in en buiten de zorg samen en wisselen zij (patiënt)gegevens uit of bestaat er behoefte aan samenwerking en gegevensuitwisseling. Milou adviseert u over de geldende kaders voor gegevensuitwisseling (het privacyrecht én de zorgwet- en regelgeving, waaronder het medisch beroepsgeheim) en de mogelijkheden om de uitwisseling vorm te geven. Ook beoordeelt zij de privacyrechtelijke rollen van samenwerkende partijen en stelt zij hiervoor passende afspraken op, waarbij altijd (samen met collega-specialisten) het volledige plaatje - en niet alléén het privacyrecht - wordt meegenomen.

Verder adviseert en - zo nodig - procedeert Milou over allerhande gezondheidsrechtelijke vraagstukken. Zij is goed bekend met de kaders van o.a. de Wgbo, de Wet BIG, de Wkkgz en de Wvggz. Milou staat zorgaanbieders geregeld bij in klachten- en geschillenprocedures (op grond van de Wkkgz en de Wvggz) en individuele zorgverleners tijdens tuchtprocedures.

Functie(s)

2020 Advocaat, Dirkzwager
Overheden, Zorg Gezondheidsrecht, Privacyrecht Privacyrecht (in de zorg), Gezondheidsrecht, Patiëntenrechten, Medisch tuchtrecht, Kwaliteitswetgeving. Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
2019 Jurist, Dirkzwager
2018 Juridisch werkstudent, Dirkzwager

Opleiding(en)

2023 2024 Grotius specialisatieopleiding Privacyrecht
2018 2019 Master Nederlands recht, afstudeerrichting Burgerlijk recht (cum laude), Radboud Universiteit
2015 2017 Honoursprogramma 'Law Extra', Radboud Universiteit
2014 2018 Dubbelstudie Recht en Management (Bachelor Rechtsgeleerdheid, cum laude), Radboud Universiteit

Nevenactiviteit(en)

Docent gezondheidsrecht bij diverse organisaties en lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht, de Vereniging Privacyrecht, de Jonge Balie Gelderland en het Juridisch Genootschap Nijmegen.

Publicaties

 • M. Jansen & M.M.A. Janssen, 'Pseudoniem voor de één kan anoniem voor de ander zijn', P&I 2023, afl. 4, p. 146-153.
 • M.M.A. Janssen, 'De Wegiz: elektronische gegevensuitwisseling in de zorg in een stroomversnelling?', JGGZR 2022, nr. 4, p. 236-245.
 • M.M.A. Janssen, Persoonsgegevens en immateriële schade, Celsus juridische uitgeverij: 2021.
 • M.M.A. Janssen, 'Samenloop van de Wvggz en de Wzd', JGGZR 2020, nr. 3, p. 33-34.
 • M.M.A. Janssen, 'Wijziging van de Wet BIG', JGGZR 2018, nrs. 5-6, p. 31-35.
 • M.M.A. Janssen & F.E. Jurgens, 'Rechtsvergelijking: het Nederlandse causale stelsel versus het Duitse abstracte stelsel', in: Causaliteit. Opstellen over causaliteit in het privaat-, straf- en bestuursrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2017, p. 81-91.

Talen

Nederlands, Engels

Events


21 mei 2024

ZR Actualiteiten Zorginkoop 2024

Stap binnen in de wereld van zorginkoop met Koen Mous, Stefan Donkelaar en Ellen Beekman en neem deel aan dit webinar waarin actualiteiten tot leven komen met praktijkvoorbeelden, rechtspraak en de nieuwste wet- en regelgeving.


30 mei 2024

Privacy: strategisch omgaan met betrokkenen

Het privacyrecht kent de betrokkenen diverse rechten toe. Ook kan er schadevergoeding worden geclaimd wanneer er privacyrechtelijk iets misgaat. In de praktijk zien we dat de betrokkenen steeds assertiever wordt en die rechten ook echt uitoefent en claims instelt. Niet alle organisaties zijn daar goed op voorbereid. Donderdag 30 mei organiseert het privacyteam van Dirkzwager een seminar waarin alle vragen worden beantwoord die spelen bij de omgang met de betrokkene.

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Milou Janssen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:
 • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 32

Het shop-in-shop-ziekenhuis: belangrijke samenwerkingsafspraken

In deze vijfdelige blogreeks gaan wij in op (de juridische aandachtspunten bij) een zogeheten shop-in-shop-ziekenhuis. In dit vijfde blog bespreken we welke samenwerkingsafspraken van belang zijn bij het aangaan van een shop-in-shop-samenwerking. Belangrijk zijn bijvoorbeeld de samenwerkingsafspraken over het contact met de patiënt, het uitwisselen van patiëntgegevens, het onderling verdelen van de aansprakelijkheidsrisico’s en de uitwerking van Wkkgz-verplichtingen.

Het shop-in-shop-ziekenhuis: centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis

In deze vijfdelige blogreeks gaan wij in op (de juridische aandachtspunten bij) een zogeheten shop-in-shop-ziekenhuis. In dit vierde blog bespreken we de centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis. Een in de praktijk vaak ondergeschoven kindje, terwijl de gevolgen voor met name het ziekenhuis enorm kunnen zijn.

Het shop-in-shop-ziekenhuis: dossierplicht, beroepsgeheim en gegevensuitwisseling

In deze vijfdelige blogreeks gaan wij in op (de juridische aandachtspunten bij) een zogeheten shop-in-shop-ziekenhuis. In dit derde blog bespreken we (de relevantie van) de dossierplicht, het beroepsgeheim en de (on)mogelijkheden van gegevensuitwisseling tussen het ziekenhuis en de shop-in-shop.

Het shop-in-shop-ziekenhuis: wat is het en waarom?

In deze vijfdelige blogreeks gaan wij in op (de juridische aandachtspunten bij) een zogeheten shop-in-shop-ziekenhuis. In dit eerste blog bespreken we wat het shop-in-shop-ziekenhuis is en waarom het zo waardevol kan zijn.

Inzagerecht medisch dossier op basis van de Wgbo én AVG

Op 26 oktober 2023 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) zich in deze uitspraak uitgelaten over het inzagerecht van betrokkene in zijn medisch dossier op basis van artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Na het arrest van 4 mei 2023 maakt het Hof nu in medische context duidelijk wat moet worden verstaan onder een ‘kopie’ van het medisch dossier.

HvJ EU: inbreuk op de AVG levert op zichzelf geen schadevergoeding op

Schadevergoeding wegens een inbreuk op de AVG: een onderwerp dat de gemoederen al lange tijd bezighoudt. Op 4 mei 2023 verscheen een langverwachte uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof). Levert de enkele inbreuk op de AVG al een aanspraak op schadevergoeding op? En geldt binnen de Europese Unie een uniform schade-begrip of geldt het nationaal recht voor de beoordeling van de vraag óf schade is geleden en de omvang daarvan? Op onder meer deze vragen antwoordt het Hof in zijn arrest, dat wij in dit blog bespreken.

Arbeidsmigratie als oplossing voor personeelstekorten in de zorg (deel 5): BIG-registratie

In september 2022 maakte het UWV kenbaar dat de krapte op de arbeidsmarkt een recordhoogte had bereikt en dat in alle sectoren een tekort was aan personeel, zo ook in de zorg. De Sociaal Economische Raad (SER) voorspelde dat er de komende 20 jaar maar liefst 700.000 extra zorgprofessionals nodig zijn. Het onafhankelijke adviescollege, de Adviesraad Migratie, stuurde in september een rapport naar het kabinet waarin het aannemen van arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie (EU) als oplossing wordt genoemd voor de personeelstekorten in de zorg. In een blogreeks van vijf blogs gaan wij in op mogelijkheden in dat kader en de verplichtingen die erbij komen kijken. In deze vijfde blog gaan wij in op de BIG-registratie die de zorgverlener kan aanvragen zodra hij of zij in het bezit is van een Verklaring van vakbekwaamheid.

Arbeidsmigratie als oplossing voor personeelstekorten in de zorg (deel 4): Verklaring van vakbekwaamheid

In september 2022 maakte het UWV kenbaar dat de krapte op de arbeidsmarkt een record-hoogte had bereikt en dat in alle sectoren een tekort was aan personeel, zo ook in de zorg. De Sociaal Economische Raad (SER) voorspelde dat er de komende 20 jaar maar liefst 700.000 extra zorgprofessionals nodig zijn. Het onafhankelijke adviescollege, de Adviesraad Migratie, stuurde in september een rapport naar het kabinet waarin het aannemen van arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie (EU) als oplossing wordt genoemd voor de personeelstekorten in de zorg. In een blogreeks van vijf blogs gaan wij in op mogelijkheden in dat kader en de verplichtingen die erbij komen kijken. Een van de verplichtingen om met een diploma behaald in een niet EU-lidstaat aan de slag te kunnen gaan bij een zorgaanbieder in Nederland, is een zogenoemde ‘Verklaring van vakbekwaamheid’. In dit vierde deel van onze blog-reeks gaan wij in op de stappen die een zorgverlener moet doorlopen ter verkrijging van deze verklaring.

CTG geeft duidelijkheid over gebruik patiëntgegevens bij verweer in klachtenprocedures

Mogen patiëntgegevens worden gebruikt door een zorgverlener voor het voeren van verweer in een klachtenprocedure, niet zijnde een tuchtprocedure? De KNMG-richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’ van april 2021 zegt hierover dat voor het gebruik van patiëntgegevens in het kader van het verweer bij een klachtencommissie of een geschilleninstantie expliciete toestemming van de patiënt is vereist. Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg ziet dit anders, zo blijkt uit zijn uitspraak van 13 april 2022. In dit blog bespreek ik die uitspraak en de implicaties daarvan voor u als zorgverlener. Mijn beschouwing bij de uitspraak treft u onderaan dit blog.

Junior vs. Senior: Milou Janssen & Luuk Arends

Een senior-advocaat neemt een junior-advocaat onder zijn hoede. Deze jonge mensen vormen de nieuwe generatie Dirkzwagerjuristen. Hoe kijkt de junior naar de senior en andersom?

Ouder weigert coronavaccinatie minderjarige: toch vaccinatie mogelijk?

In haar uitspraak van 21 september jl. heeft de rechtbank Noord-Nederland geoordeeld over de vraag of vervangende toestemming kan worden verleend aan een minderjarige om gevaccineerd te worden tegen het coronavirus. De rechtbank verleent die vervangende toestemming. In dit blog bespreken wij deze uitspraak en de implicaties van artikel 7:450 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek voor hulpverleners.

Inzage in het medisch dossier van een overleden patiënt (3): zwaarwegend belang

Het inzagerecht voor nabestaanden en andere personen in het medisch dossier van een overleden patiënt is wettelijk geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. In een vierdelige blogreeks bespreken wij uitgebreid de vier gronden op basis waarvan een persoon recht heeft op inzage van het medisch dossier van een overleden patiënt. Daarbij behandelen wij ook de in januari 2021 verschenen ‘Handreiking Inzage in medische dossiers door nabestaanden’ van de KNMG en PFN.

1 2 3