1. Home
  2. Specialisten
  3. Pauline Janssen

Pauline Janssen Advocaat - Senior Aansprakelijkheid & Verzekering

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 353 84 23 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Pauline Janssen

Biografie

Pauline rondde de master strafrecht aan de Universiteit Utrecht cum laude af. Daarbij focuste zij zich op het verhaal van massaschade. Daarvoor studeerde zij een jaar aan de Universiteit van Cambridge en volgde zij het driejarige honoursprogramma ‘Utrecht Law College’.

Tijdens haar studie was Pauline werkzaam als student-assistent bij het instituut ’Utrecht Centre for Accountability and Liability Law’. Daarnaast liep zij stage bij twee advocatenkantoren in Amsterdam en een internationaal tribunaal in Den Haag. Pauline is sinds september 2017 werkzaam bij Dirkzwager legal & tax.

Functie(s)

2023 Advocaat - Senior, Dirkzwager
Particulieren, Verzekeraars Aansprakelijkheid & Verzekering, Massaschade & Verzekering Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
2017 Advocaat, Dirkzwager

Opleiding(en)

2014 2016 Universiteit Utrecht, Master Strafrecht (cum laude)
2014 2015 Universiteit Leiden, Master Internationaal Recht
2012 2013 Universiteit van Cambridge, Erasmus
2010 2014 Universiteit Utrecht, Bachelor Rechtsgeleerdheid (cum laude)

Talen

Nederlands, Engels

Events

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Pauline Janssen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 6

Smartengeld bij een onrechtmatige inbreuk op het familieleven

In 2019 heeft de Hoge Raad in twee arresten de voorwaarden voor een vergoeding in geval van een “aantasting in zijn persoon op andere wijze” ex artikel 6:106 sub b BW (nader) uiteengezet. Hoe worden deze criteria toegepast in de feitenrechtspraak? Onderstaand vonnis draait om een onrechtmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en het familie- en gezinsleven.

Onrechtmatig onderscheid op grond van geslacht tijdens een sollicitatieprocedure leidt niet zonder meer tot toekenning van smartengeld

In 2019 heeft de Hoge Raad in twee arresten de voorwaarden voor een vergoeding in geval van een “aantasting in zijn persoon op andere wijze” ex artikel 6:106 sub b BW (nader) uiteengezet. Hoe worden deze criteria toegepast in de feitenrechtspraak? In onderstaand vonnis staat de vraag centraal of gedaagde jegens eiseres onrechtmatig heeft gehandeld door in een sollicitatieprocedure direct onderscheid op grond van geslacht te maken en zo ja, of eiseres als gevolg hiervan “in zijn/haar persoon is aangetast”.

Smartengeld wegens “aantasting in zijn persoon op andere wijze” in een notendop

Onder bepaalde omstandigheden kan immateriële schade voor vergoeding in aanmerking komen, ook als er geen sprake is van lichamelijk of geestelijk letsel. Denk bijvoorbeeld aan (de gevolgen van) de Groningse aardbevingsschade. Recentelijk heeft de Hoge Raad de voorwaarden voor een dergelijke vergoeding (nader) uiteengezet.

Worden de deuren voor massaschadevorderingen in Nederland (verder) geopend?

In 2010 vindt er een explosie plaats op het olieplatform Deepwater Horizon. Het olieplatform wordt geleased door het Britse British Petroleum (“BP”) en is gelegen in de Golf van Mexico. BP richt zich op een wereldwijd beleggingspubliek en communiceert (onder andere) via haar website en de pers over de ramp. De kwestie heeft op het eerste gezicht weinig met Nederland van doen. Is de Nederlandse rechter bevoegd om kennis te nemen van een collectieve actie ex artikel 3:305a BW van de Vereniging van Effectenbezitters (“VEB”) namens een groep BP-aandeelhouders? Hier komen de leerstukken rondom massaschade en internationaal privaatrecht samen.

Werkgeveraansprakelijkheid: kenbaarheid van een verhoogd risico op psychische schade

Op grond van artikel 7:658 BW heeft een werkgever een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van zijn werknemer. Een werkgever moet die maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat zijn werknemer in de uitoefening van zijn functie schade lijdt. Uit een arrest van de Hoge Raad (HR 11 maart 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR6657) volgt dat deze zorgplicht ook betrekking heeft op het voorkomen van psychische schade, waarbij onder andere gedacht kan worden aan een...