1. Home
  2. Specialisten
  3. Steven Effting

Steven Effting Advocaat - Senior Ondernemingsrecht

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 024 381 31 38 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Steven Effting

Biografie

Steven Effting is advocaat en curator en specialist op het gebied van financiering, zekerheden en insolventies.

Steven staat ondernemers en bestuurders bij met betrekking tot insolventierechtelijke- en ondernemingsrechtelijke kwesties. Zo adviseert en procedeert hij regelmatig over bestuurdersaansprakelijkheid, pauliana, selectieve betaling, de vestiging en uitwinning van zekerheidsrechten zoals pand- en hypotheek, verrekening, borgtocht en regres. Ook betrekken zijn cliënten hem regelmatig bij herstructureringen, doorstart vanuit faillissement en activa- en passivatransacties.

Verder specialiseert Steven zich in de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (de "WHOA"). De WHOA is op 1 januari 2021 in werking getreden en biedt ondernemers de mogelijkheid met behulp van een dwangakkoord een faillissement te voorkomen en een onderneming te herstructureren. 

Functie(s)

2015 Advocaat - Senior, Dirkzwager
Banking & Finance, Handel & Transport, Internationaal, Ondernemingen, Particulieren Bestuurdersaansprakelijkheid, Commercieel contractenrecht, Financiering & Zekerheden, Insolventie & Herstructurering, Ondernemingsrecht & Vennootschapsrecht Ondernemingsrecht, Insolventierecht en herstructureringen, Financiering en zekerheden, Bestuurdersaansprakelijkheid, Pauliana, Verrekening, Dwangakkoord (WHOA), Beslag- en executierecht, Contractenrecht, Procesrecht. Dirkzwager - Stella Maris
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

Opleiding(en)

2022 2022 Grotius Insolventierecht (cum laude)
2018 2019 CPO Insolventierecht voor curatoren
2015 Radboud Universiteit: Rechtsgeleerdheid, Burgerlijk recht

Nevenactiviteit(en)

  • lid INSOLAD, de specialisatievereniging voor insolventierechtadvocaten
  • lid Juridisch Genootschap Nijmegen.

Talen

Nederlands, Engels

EventsDelen of opslaan

Kennis geschreven door Steven Effting

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 41

De aansprakelijkheid van de feitelijk beleidsbepaler

Een feitelijk beleidsbepaler kan onder omstandigheden op grond van art. 2:248 BW door de curator aansprakelijk worden gesteld voor het tekort in het faillissement. Maar wanneer kwalificeert iemand als ‘feitelijk beleidsbepaler’? In deze bijdrage gaan wij – aan de hand van het arrest van de Hoge Raad van 24 maart 2023 – nader op dit begrip in.

Vermogensverschuivingen binnen een groep? Voorkom bestuurdersaansprakelijkheid!

Als u bestuurder van een groep vennootschappen bent, kan het voor u persoonlijk van belang zijn hoe bepaalde transacties in de administratie worden verantwoord. Is de administratie niet goed bijgehouden en ontbreekt een bedrijfseconomische of juridische verklaring, dan dreigt uw persoonlijke aansprakelijkheid.

Het gevolg van een faillissement voor wederkerige overeenkomsten

Wat is de invloed van een faillissement op wederkerige overeenkomsten? Vaak wordt aangenomen dat overeenkomsten in faillissement niet nagekomen behoeven te worden. Het tegenovergestelde is echter waar. Hoe dat precies zit, bespreken wij in dit artikel.

Verrekening in concernverband? Let goed op bij het boeken in rekening-courant!

Uitgangspunt is dat binnen een concern vorderingen en schulden over en weer verrekend mogen worden. Vaak gebeurt dit door transacties in rekening-courant te boeken. Indien één van de groepsvennootschappen in de financiële problemen raakt, kan dat echter goed fout gaan. In deze bijdrage enkele tips om schade te voorkomen of te beperken.

WHOA: wettelijke grondslag beleid UWV in WHOA-zaken ontbreekt

Er is geen wettelijke grondslag voor het beleid van UWV om de NOW-subsidieregeling te beëindigen als een van haar vorderingen in een WHOA-akkoord wordt betrokken. Dit oordeelde de rechtbank Amsterdam in een recent gepubliceerde uitspraak.

Curator aangesteld: en nu? Verplichtingen van de bestuurder en bevoegdheden van de curator

Het faillissement van uw onderneming is uitgesproken. Als bestuurder komt er dan veel op u af. Zo stelt de rechtbank een curator aan die het vanaf de faillietverklaring ineens voor het zeggen heeft. Wat kunt u als bestuurder verwachten en wat zijn de bevoegdheden van de curator? Kan de curator u zomaar gijzelen of aansprakelijk stellen? In dit artikel gaan wij op deze (en meer) vragen in.

De Peeters q.q./Gatzen-vordering. De onrechtmatige daadsactie van de curator bij benadeling van schuldeisers.

In geval van benadeling van schuldeisers kan de curator met een beroep op de faillissementspauliana rechtshandelingen vernietigen. Zo kan bijvoorbeeld de verkoop van activa, de vestiging van zekerheidsrechten of een schenking ongedaan worden gemaakt. De curator kan echter ook schadevergoeding vorderen op grond van onrechtmatige daad. Deze vordering noemt men de Peeters q.q./Gatzen vordering. Wat houdt die vordering nu precies in?

Misbruik van turboliquidatie. Wat te doen als je debiteur niet meer bestaat?

De herhaaldelijk aangekondigde faillissementsgolf blijft vooralsnog uit. Wel zijn er in 2022 maar liefst 136.310 bedrijven gestopt, waarvan een gedeelte met stille trom na een turboliquidatie. Wat kun je als schuldeiser doen als je vermoedt dat een debiteur misbruik van turboliquidatie maakt?

De inningsbevoegdheid en het frustreren van de pandhouder

Kan de uitwinning van een pandrecht op vorderingen worden gefrustreerd door af te spreken dat de verpande vordering niet-opeisbaar is en ook niet opeisbaar kan worden gemaakt? Hoe verhoudt zich dit met de innings- en opzegbevoegdheid van de pandhouder?

WHOA: de oplossing voor schulden

Hoe kun je schulden oplossen en een faillissement voorkomen met de WHOA, de Wet Homologatie Onderhands Akkoord? In deze podcast gaan Maartje ter Horst, Steven Effting (beiden Dirkzwager) en Pieter Christiaan van Prooijen (Hermes Advisory) in op de WHOA, die een oplossing biedt voor ondernemers in financieel zwaar weer om schulden op te lossen door middel van het aanbieden van een onderhands dwangakkoord.

1 2 3 4