1. Home
  2. Specialisten
  3. Steven Effting

Steven Effting Advocaat Ondernemingsrecht

Contact Neem vrijblijvend contact op

Over Steven Effting

Biografie

Steven Effting is specialist op het gebied van financiering, zekerheden en insolventies. Hij is in 2015 beëdigd tot advocaat en sindsdien verbonden aan de sectie ondernemingsrecht van ons kantoor in Nijmegen.

Steven staat ondernemers en bestuurders bij met betrekking tot insolventierechtelijke- en ondernemingsrechtelijke kwesties. Zo adviseert en procedeert hij regelmatig over bestuurdersaansprakelijkheid, pauliana, selectieve betaling, de vestiging en uitwinning van zekerheidsrechten zoals pand- en hypotheek, verrekening, borgtocht en regres. Ook betrekken zijn cliënten hem regelmatig bij herstructureringen, doorstart vanuit faillissement en activa- en passivatransacties.

Verder specialiseert Steven zich in de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (de "WHOA"). De WHOA is op 1 januari 2021 in werking getreden en biedt ondernemers de mogelijkheid met behulp van een dwangakkoord een faillissement te voorkomen en een onderneming te herstructureren.

Functie(s)

2015 Advocaat, Dirkzwager
Handel & Transport, Internationaal, Ondernemingen, Particulieren Commercieel contractenrecht, Financiering & Zekerheden, Insolventie & Herstructurering, Ondernemingsrecht & Vennootschapsrecht Ondernemingsrecht, Insolventierecht en herstructureringen, Financiering en zekerheden, Bestuurdersaansprakelijkheid, Pauliana, Verrekening, Dwangakkoord (WHOA), Beslag- en executierecht, Contractenrecht, Procesrecht. Dirkzwager - Stella Maris
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

Opleiding(en)

2018 2019 CPO Insolventierecht voor curatoren
2015 Radboud Universiteit: Rechtsgeleerdheid, Burgerlijk recht

Nevenactiviteit(en)

Lid JIRA; de vereniging voor jonge insolventierecht advocaten, lid Nijmeegse Businessclub NUL24, lid Juridisch Genootschap Nijmegen.

Talen

Nederlands, Engels

EventsMilieuverontreiniging en Aansprakelijkheid

Steeds meer bedrijven hebben dagelijks te maken met vraagstukken rondom de (mogelijke) milieugevolgen van hun activiteiten. Daarbij gaat het ook over juridische aspecten, waaronder aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging zoals bodemverontreiniging, geur- en geluidhinder, stikstofdepositie etc.

 

Actualiteiten Privacyrecht 2022

Het Privacyrecht ontwikkelt zich snel. Om goed op de hoogte te blijven organiseert Mark Jansen, specialist Privacyrecht, het jaarlijkse seminar 'Actualiteiten Privacyrecht' op 13 oktober 2022.

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Steven Effting

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 29

De WHOA is live! Eerste WHOA-beschikking is gepubliceerd

Vandaag is op rechtspraak.nl de eerste op grond van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) genomen beschikking gepubliceerd. Het betreft een uitspraak van de Rechtbank Den Haag over het afkondigen van een afkoelingsperiode en de opheffing van beslagen.

Ondernemer: let op de administratieplicht, ook in tijden van Corona!

Banken hoeven zich in verband met de coronacrisis even niet zo strikt aan boekhoudregels te houden, aldus het Financieele Dagblad. Betekent dit voor u als bestuurder van een rechtspersoon dat u de administratie ook even kan laten voor wat het is? Dat betekent het zeker niet! Juist nu is het van groot belang om te voldoen aan de wettelijke administratieplicht. Ook dient u ervoor te zorgen dat de jaarrekeningen tijdig worden gepubliceerd. U voorkomt daarmee dat u in geval van faillissement door een curator relatief eenvoudig persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor het faillissementstekort. In dit artikel geef ik aan waar u – zeker in deze tijd – op moet letten.

Het recht van reclame: een extra zekerheid in onzekere tijden

De relatie tussen een koper en verkoper is vaak gebaseerd op vertrouwen. Het komt namelijk regelmatig voor dat een verkoper al goederen aflevert bij de koper, maar die koper nog niet voor deze goederen heeft betaald. Het risico bestaat dan dat de verkoper uiteindelijk naar zijn geld én naar zijn goederen kan fluiten. Het recht van reclame kan in een dergelijk geval uitkomst bieden.

Bestuurdersaansprakelijkheid wegens niet terugbetaling lening aan vennootschap

Bestuurders en schuldeisers let op! Het niet terugbetalen van een lening door een bestuurder aan een vennootschap kan – indien de betreffende vennootschap in slecht weer komt te verkeren – een grond zijn voor bestuurdersaansprakelijkheid. Dit blijkt uit een recent arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Kan de curator bij een doorstart het personeel houden aan een non-concurrentiebeding?

De sterke economische groei houdt de arbeidsmarkt volop in beweging, aldus het Financieele Dagblad. Werkgevers staan te springen om personeel. De cao-lonen in het bedrijfsleven zijn sinds de crisis niet zo hard gestegen. Met name aan technisch geschoold personeel bestaat grote behoefte.Deze krapte in de arbeidsmarkt vindt ook zijn weerslag in de faillissementspraktijk. Waar in de crisis personeel veelal als een passivum werd gezien waarop men wilde bezuinigen of door middel van een faillissem...

Kan de curator bij een doorstart het personeel houden aan een non-concurrentiebeding?

De sterke economische groei houdt de arbeidsmarkt volop in beweging, aldus het Financieele Dagblad. Werkgevers staan te springen om personeel. De cao-lonen in het bedrijfsleven zijn sinds de crisis niet zo hard gestegen. Met name aan technisch geschoold personeel bestaat grote behoefte.Deze krapte in de arbeidsmarkt vindt ook zijn weerslag in de faillissementspraktijk. Waar in de crisis personeel veelal als een passivum werd gezien waarop men wilde bezuinigen of door middel van een faillissem...

Verschuldigde omzetbelasting bij parate executie in retail-faillissementen geen boedelschuld

Aan de Belastingdienst verschuldigde omzetbelasting bij parate executie door een pandhouder in faillissement is geen boedelschuld. Dit antwoordde de Hoge Raad op 15 december 2017 op aan hem in de faillissementen van winkelketen Geddes & Gilmore gestelde prejudiciële vragen.Wat was het geval?Geddes & Gilmore exploiteerde zeven kledingwinkels. De onderneming werd gefinancierd door Rabobank die in ruil daarvoor onder meer pandrechten verkreeg op de aan Geddes & Gilmore toebehorende k...

Verschuldigde omzetbelasting bij parate executie in retail-faillissementen geen boedelschuld

Aan de Belastingdienst verschuldigde omzetbelasting bij parate executie door een pandhouder in faillissement is geen boedelschuld. Dit antwoordde de Hoge Raad op 15 december 2017 op aan hem in de faillissementen van winkelketen Geddes & Gilmore gestelde prejudiciële vragen.Wat was het geval?Geddes & Gilmore exploiteerde zeven kledingwinkels. De onderneming werd gefinancierd door Rabobank die in ruil daarvoor onder meer pandrechten verkreeg op de aan Geddes & Gilmore toebehorende k...

Is het handhaven van een retentierecht jegens een faillissementskoper onrechtmatig?

In een eerdere bijdrage heb ik uiteengezet dat een retentierecht ook in een faillissementssituatie een geschikt middel kan zijn om voldoening van uw vordering te realiseren. Een recent arrest van het Gerechtshof Den Haag illustreert dit op treffende wijze. In dat arrest speelde de vraag of de houder van een retentierecht onrechtmatig handelde door dit retentierecht jegens een faillissementskoper te handhaven.Wat was het geval?Rotterdam Kraanservice B.V. (hierna: “Kraanservice”) hield zich bez...

1 2 3