Terug naar dirkzwager.nl
De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

De WHOA is live! Eerste WHOA-beschikking is gepubliceerd

Vandaag is op rechtspraak.nl de eerste op grond van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) genomen beschikking gepubliceerd. Het betreft een uitspraak van de Rechtbank Den Haag over het afkondigen van een afkoelingsperiode en de opheffing van beslagen.

De WHOA

Op 1 januari van dit jaar is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Met deze wet kunnen bedrijven hun schulden saneren door middel van het aanbieden van een onderhands akkoord. Aan dit akkoord kunnen ook schuldeisers en aandeelhouders gebonden worden die niet met het akkoord hebben ingestemd. Om die reden wordt het ook wel een dwangakkoord genoemd.


Afkoelingsperiode

Tijdens een WHOA-traject kan op verzoek van de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige een afkoelingsperiode worden gelast. Tijdens deze afkoelingsperiode worden de mogelijkheden van schuldeisers om zich te verhalen op goederen die behoren tot het vermogen van de schuldenaar opgeschort. Ook kan de schuldenaar gedurende die periode afgifte weigeren van goederen die hij onder zich heeft en behoudt de schuldenaar het gebruiksrecht van deze goederen indien hij de goederen ook vóór de afkondiging van de afkoelingsperiode mocht gebruiken.

Voor de toewijzing van het verzoek tot afkondiging van een afkoelingsperiode is vereist dat summierlijk blijkt dat de afkondiging van de afkoelingsperiode noodzakelijk is om de onderneming tijdens de voorbereiding van en de onderhandeling over het akkoord te kunnen blijven voortzetten. Ook moet op het moment dat de afkoelingsperiode wordt afgekondigd redelijkerwijs aan te nemen zijn dat de individuele schuldeisers op wie de afkoelingsperiode zal zijn, daardoor niet wezenlijk in hun belangen worden geschaad.


Beschikking Rechtbank Den Haag

In de vandaag gepubliceerde beschikking van de Rechtbank Den Haag is sprake van een besloten akkoordprocedure. Een besloten akkoordprocedure biedt de mogelijkheid om een akkoord in relatieve rust tot stand te brengen en negatieve publiciteit over de ontstane financiële problemen en daarmee samenhangende nadelige consequenties te voorkomen.

In een besloten procedure worden verzoeken aan de rechter in de raadkamer behandeld (er vindt dan geen openbare zitting plaats) en er wordt van het betreffende WHOA-traject in het insolventieregister op www.rechtspraak.nl geen melding gemaakt.

De beschikking van vandaag behelst de toewijzing van het verzoek om een afkoelingsperiode te mogen gelasten. Het verzoek wordt toegewezen omdat volgens de Rechtbank Den Haag summierlijk is gebleken dat de afkoelingsperiode noodzakelijk zal zijn ter voorbereiding van een akkoord dat in het belang van de gezamenlijke schuldeisers is.

Daarbij beslist de Rechtbank Den Haag ook dat de door crediteuren gelegde beslagen moeten worden opgeheven. Hoewel de beslagleggers door de opheffing van de beslagen worden geraakt, is dat niet zodanig dat zij wezenlijk in hun belangen worden geschaad, aldus de rechtbank. De rechtbank weegt daarbij mee dat indien de schuldenaar niet vrijelijk over de beslagen goederen (inventaris en voorraden) kan beschikken en een executieverkoop wordt aangezegd de kansen op het aantrekken van externe financiering dalen. Dit zou kunnen leiden tot een spoedig faillissement waarin de beslagleggers in het geheel niets zullen ontvangen. 

De beschikking van de Rechtbank Den Haag is hier na te lezen.

Tot slot

Vragen over de WHOA? Bent u benieuwd of een WHOA-traject in het geval van uw onderneming uitkomst kan bieden? Bent u schuldeiser en bent u benieuwd wat uw rechten zijn wanneer uw schuldenaar voor een WHOA-traject opteert?

Neem dan gerust contact op met Steven Effting
e-mail: effting@dirkzwager.nl 
telefoon: 024 - 381 31 20

Meer informatie over de WHOA vindt u hier in ons O-Book. Het WHOA-stappenplan bekijkt u hier. 

 

Ga verder met lezen

WHOA op 6 oktober a.s. als hamerstuk behandeld in de Eerste Kamer

Volgende