Terug naar dirkzwager.nl
De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

WHOA op 6 oktober a.s. als hamerstuk behandeld in de Eerste Kamer

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) wordt op korte termijn aangenomen in de Eerste Kamer. Gisteren is bekend geworden dat het wetsvoorstel op 6 oktober a.s. door de Eerste Kamer zal worden behandeld en als hamerstuk zal worden afgedaan.

Een welkom middel in coronatijd

Door de coronamaatregelen verkeren veel ondernemingen momenteel in financieel zwaar weer. Dankzij de WHOA krijgen ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast insolvent dreigen te raken, maar wel beschikken over bedrijfsactiviteiten die nog wel levensvatbaar zijn, de kans hun schulden buiten een faillissement te saneren. Hiermee wordt het reorganiserend vermogen van deze ondernemingen versterkt. 

Het oorspronkelijke wetsvoorstel is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer, en zal op 6 oktober a.s. als hamerstuk worden afgedaan in de Eerste Kamer. De verwachting is dat de WHOA wellicht al per 1 november a.s. in werking treedt.

 

Wat houdt de WHOA in?

Met de WHOA wordt een nieuwe regeling in de Faillissementswet opgenomen, die het voor schuldenaren mogelijk maakt schulden te saneren door middel van het aanbieden van een onderhands akkoord. Wij schreven hierover al eerder in een reeks artikelen (deel 1, deel 2, deel 3). 

Het voordeel van de WHOA ten opzichte van huidige akkoordprocedures is dat een faillissement of surseance van betaling vermeden wordt, terwijl het akkoord ook verbindend zal zijn voor schuldeisers en aandeelhouders die niet met het akkoord hebben ingestemd. Ook zij kunnen aan het akkoord worden gebonden als de besluitvorming over en inhoud van het akkoord aan bepaalde eisen voldoet. Dit heet ook wel een 'dwangakkoord'.

 

Dirkzwager kan een WHOA-traject voor u begeleiden

Voor het aanbieden van een WHOA-akkoord hebt u in een advocaat nodig, die het verzoekschrift voor u indient bij de rechtbank. Onze specialisten doen momenteel al ervaring op met WHOA-trajecten in voorbeeldzaken, om u als ondernemer straks goed te kunnen begeleiden bij het aanbieden van een dergelijk akkoord. Wij kunnen dit hele traject voor u uit handen nemen en adviseren u o.a. over de inrichting van het akkoord en de te hanteren klassenindeling. Ook voeren we voor u de correspondentie met crediteuren en aandeelhouders. We werken daarbij samen met financials, die meedenken met het financiële gedeelte van het WHOA-akkoord. Hierdoor kunnen wij het WHOA-traject van A tot Z voor u begeleiden. 

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de WHOA, of wilt u laten toetsen of een WHOA-traject voor uw onderneming geschikt is? Neem contact op met Maartje ter Horst. 

 

Gerelateerde events

Actualiteiten langdurige zorg

4 juni 2024 - Webinar - Online

Bekijk event

Kwartaalupdate Aanbestedingsrecht Q2 2024

20 juni 2024 - Webinar - Online

Bekijk event
Ga verder met lezen

De WHOA-procedure: Homologatie van het akkoord, afwijzingsgronden en gevolgen

Volgende