Terug naar dirkzwager.nl
De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Het TOA-krediet: financiering van WHOA-herstructureringstrajecten

Herstructureren met financiering van de overheid? Het kabinet stelt per 1 juni 2021 € 200 miljoen beschikbaar voor herstructureringstrajecten door middel van de WHOA. Wij vertellen u in dit artikel wat het TOA-krediet inhoudt, wat de voorwaarden zijn en hoe u het krediet kunt aanvragen.

Inleiding

De covid-pandemie heeft veel ondernemers met midden- en kleinbedrijven (“mkb”) de mogelijkheid ontnomen om inkomsten te genereren, terwijl zij wel kosten hebben. Het kabinet heeft daarom op 21 januari 2021 een kredietfaciliteit voorgesteld voor ondernemers in het mkb die hun schuldenlast willen herstructureren door middel van de WHOA: het TOA-krediet van € 100.000 per vennootschap.

De functie en werking van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (“WHOA”) is door ons in verschillende artikelen beschreven. Deze artikelen zijn door u na te lezen in ons O-book. Kern van de WHOA is het herstructureren van de schulden van een vennootschap door het onderhandelen van een (dwang)akkoord met haar crediteuren.

Aanvraag TOA-krediet

Het TOA-krediet kan vanaf 1 juni 2021 worden aangevraagd wanneer bij de rechtbank een WHOA-startverklaring is gedeponeerd. De ondernemer die aanspraak wil maken op het TOA-krediet, doet daartoe een aanvraag bij Qredits. Aan deze aanvraag zijn geen behandelkosten verbonden. Bij de aanvraag dienen de volgende stukken te worden gevoegd:

  • de startverklaring WHOA en bevestiging van indiening bij de bevoegde rechtbank;
  • een herstructureringsplan en beschrijving van de haalbaarheid van dat plan;
  • een WHOA-akkoord met de crediteuren van de vennootschap, maar bekrachtiging door de rechter is niet vereist; en
  • een privébegroting of aangifte inkomstenbelasting van de ondernemer.

Bij het aanvragen van het TOA-krediet, moet het WHOA-akkoord dus in voldoende mate opgesteld zijn. Het TOA-krediet wordt dus pas na de bekrachtiging van het akkoord door de rechtbank verleend, maar zinloos is dat zeker niet. Het akkoord kan anticiperen op de verlening van het TOA-krediet, bijvoorbeeld voor wat betreft het werkkapitaal. Daarnaast kunt u een deel van het krediet aanwenden voor het betalen van de kosten die zijn gemaakt bij het onderhandelen over en opstellen van het akkoord.

De specialisten van Dirkzwager kunnen u helpen bij het onderhandelen over en opstellen van een WHOA-akkoord, maar ook bij het opstellen van uw aanvraag en de benodigde stukken.

Hoogte en opbouw

Per vennootschap is maximaal € 100.000 TOA-krediet beschikbaar, bestaande uit 70% werkkapitaal en 30% achtergesteld vermogen. Het krediet wordt aan de vennootschap beschikbaar gesteld na succesvolle bekrachtiging van het WHOA-akkoord door de rechtbank. Een gedegen (concept)akkoord is dus van groot belang.

Met het werkkapitaal kan de vennootschap de doorstart en heropbouw betalen, die gerealiseerd zal worden met het sluiten van een WHOA-akkoord. Het werkkapitaal kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor machines en inventaris. Het achtergesteld vermogen biedt daarnaast de vennootschap stabiliteit om financiering aan te trekken voor voortzetting van de onderneming na het WHOA-akkoord. Maar, het achtergesteld vermogen biedt ook middelen om de financiële en juridische kosten van het WHOA-traject te betalen.

De kredietovereenkomst

De aanvraag voor het TOA-krediet wordt beoordeeld door Qredits. Bij goedkeuring wordt de kredietovereenkomst tussen Qredits en de vennootschap geregeld door middel van een overeenkomst, beheerst door het Nederlandse privaatrecht. Qredits biedt daarnaast de ondernemer en de vennootschap gedurende twaalf maanden gratis een coach en trainingen aan.

De looptijd van de kredietovereenkomst is zes jaar. Gedurende het eerste jaar hoeft niet afgelost te worden over het geleende bedrag, maar voor de gehele looptijd geldt dat tussentijdse aflossing boetevrij mogelijk is. De verschuldigde rente bedraagt 5,25% over het achtergesteld vermogen en 2,5% over het werkkapitaal. Belangrijk in dit verband is dat de ondernemer die voor zijn vennootschap TOA-krediet aanvraagt zich ook privé hoofdelijk aansprakelijk stelt door middel van een borgstelling. Het is daarom extra belangrijk om een WHOA-akkoord met een zo groot mogelijke slagingskans te onderhandelen en aan te bieden.

Tot slot

Het TOA-krediet biedt ondernemers maximaal € 100.000 om herstructurering van de schuldenlast te financieren. De specialisten van Dirkzwager kunnen u helpen bij alle fasen van de WHOA: het onderhandelen met uw crediteuren, het opstellen van een akkoord en de aanvraag van het TOA-krediet. Meer weten, of advies over de WHOA? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Ga verder met lezen

WHOA: heeft het verzwijgen van een procedure met betrekking tot kennelijk onbehoorlijk bestuur fatale gevolgen?

Volgende