Terug naar dirkzwager.nl
De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Uitstel voor belastingschulden onvoldoende? De WHOA biedt uitkomst!

Veel ondernemers hebben vandaag de dag nog te maken met in coronatijd ontstane en nog niet betaalde belastingschulden, die vanaf oktober 2022 moeten worden afgelost. Voor ondernemers die desondanks niet in staat zijn hun belastingschulden af te lossen, kan een WHOA-traject uitkomst bieden. Hieronder wordt de positie en het beleid van de Belastingdienst besproken bij een WHOA-traject. In welke gevallen werkt de fiscus mee met een WHOA-traject en wat dient dan te worden aangeboden?

"Corona-uitstel" voor belastingschulden

In coronatijd zijn de belastingschulden van veel ondernemers opgelopen, waarvoor tot 31 maart 2022 betalingsuitstel kon worden gevraagd. Sinds 1 oktober 2022 dienen die belastingschulden te worden terugbetaald, in maximaal 5 jaar. Ook dient de invorderingsrente voldaan te worden.

Een doekje voor het bloeden?

Voor veel ondernemers zijn die 5 jaar evenwel niet genoeg om de fiscale schuld in te lopen. Naast de inlossing hebben zij immers ook te maken met de kosten van hun lopende exploitatie, waaronder ook (nieuwe) fiscale verplichtingen. Mogelijk dat er ook nog andere schulden bestaan, al dan niet in coronatijd ontstaan. De inmiddels gestegen kosten van grondstoffen, energie en personeel, samen met de gestegen inflatie en opgelopen rente, maken dat veel ondernemers inmiddels het water aan de lippen staat. 

WHOA biedt uitkomst!

Ondernemers kunnen hun schulden saneren door middel van een WHOA-procedure, waarbij een dwangakkoord kan worden bewerkstelligd buiten faillissement of surseance. Het doel hiervan is om met het akkoord in de kern gezonde bedrijven te redden van faillissement, zodat zij na de uitvoering van het akkoord weer verder kunnen. In het akkoord wordt bijvoorbeeld afgesproken dat schuldeisers een deel van hun schulden kwijtschelden, tegen betaling van een percentage van de vordering. 

Positie en beleid fiscus

De Belastingdienst neemt een preferente positie in als schuldeiser. In faillissement betekent dit bijvoorbeeld dat zij voldaan dient te krijgen vóór betaling van concurrente crediteuren (zoals bijv. leveranciers en andere handelscrediteuren). Ook in het WHOA-traject neemt de Belastingdienst deze preferente positie in. 

Volgens het beleid van de Belastingdienst bij saneringsakkoorden, is de Belastingdienst onder omstandigheden bereid om af te zien van haar preferente positie. Zij neemt dan de positie in van concurrente crediteur. Voorwaarde hierbij is dat de fiscus het dubbele percentage ontvangt van wat een concurrente crediteur ontvangt. 

Verdere versoepeling tot 30 september 2023

Vanaf 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023 neemt de fiscus bij een schuldsanering door middel van een WHOA-akkoord evenwel genoegen met een lager percentage van zijn vordering. Dit betekent dat bij het aangaan van een WHOA-traject (tussen 1 augustus 2022 en 30 september 2023) de fiscus niet per se het dubbele percentage op zijn vordering behoeft te ontvangen, ten opzichte van hetgeen concurrente crediteuren aangeboden krijgen. Het kabinet gaf eerder al aan dat de fiscus de ruimte krijgt om met hetzelfde percentage als concurrente crediteuren genoegen te nemen. Hierdoor zal het benodigde bedrag voor een WHOA-akkoord aanzienlijk lager kunnen zijn, waardoor de kans op een geslaagd WHOA-akkoord toeneemt. Goed nieuws dus voor ondernemers met fiscale schulden die overwegen een WHOA-traject te starten.

Meer weten?

Wilt u weten of een WHOA-traject iets is voor uw onderneming, of wordt u als schuldeiser of aandeelhouder geconfronteerd met een WHOA-procedure en wilt u daarover advies? Neem contact op met Maartje ter Horst.

Ga verder met lezen

WHOA: wettelijke grondslag beleid UWV in WHOA-zaken ontbreekt

Volgende