Terug naar dirkzwager.nl
Witte mappen
De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Procesreglement Wet Homologatie Onderhands akkoord (WHOA) gepubliceerd

Op 24 november 2020 is het procesreglement gepubliceerd voor WHOA-zaken die vanaf 1 januari 2021 kunnen worden aangebracht bij de rechtbanken.

WHOA treedt op 1 januari in werking

Op 1 januari 2021 zal de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking treden. Met de WHOA kunnen bedrijven hun schulden saneren door middel van het aanbieden van een onderhands akkoord. Aan dit akkoord kunnen ook schuldeisers/aandeelhouders worden gebonden die niet met het akkoord hebben ingestemd. Om die reden wordt het ook wel een dwangakkoord genoemd. 

Procesreglement WHOA

De Rechtspraak heeft inmiddels het Procesreglement Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) zaken
rechtbanken gepubliceerd. Het procesreglement is hier te vinden.

In het procesreglement is opgenomen hoe WHOA-zaken dienen te worden aangebracht en hoe deze worden behandeld. Tevens is als Bijlage I bij het procesreglement de zogenoemde 'startverklaring' opgenomen, die bij de rechtbank gedeponeerd dient te worden bij aanvang van een WHOA-traject.

Advocaat nodig voor WHOA-zaken

Voor het indienen van een WHOA-homologatieverzoek hebt u een advocaat nodig. Dirkzwager kan u hierbij begeleiden.

Meer weten over de WHOA? 

Lees meer hierover in ons o-book. Hier hebben wij al onze kennis over de WHOA gebundeld.

Gerelateerde events

Milieuverontreiniging & Aansprakelijkheid

14 juni 2022 - Seminar - Nijmegen

Bekijk event

Actualiteiten Privacyrecht 2022

13 oktober 2022 - Seminar - Nijmegen

Bekijk event
Ga verder met lezen

Insolventie & Herstructurering

Volgende