Terug naar dirkzwager.nl
De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Expertise Insolventie & Herstructurering

Binnen de vakgroep ‘Insolventie & Herstructurering’ vindt u juridisch specialisten die zich bezighouden met alle facetten van het faillissementsrecht en herstructureringen. Onze kennis en ervaring op het gebied van financiering en zekerheden zijn daarbij van meerwaarde. Wij treden onder meer op voor ondernemingen, bestuurders, schuldeisers, banken, financiers en andere belanghebbenden. Daarnaast zijn onze insolventiespecialisten dagelijks actief als curator in faillissementen.

Advies bij faillissement en surseance van betaling

Elke ondernemer wordt met een zekere regelmaat geconfronteerd met het faillissement (of surseance van betaling) van toeleveranciers of klanten. Met goede voorzorgsmaatregelen en door juist optreden tijdens faillissementssituaties is het vaak mogelijk om de schade te beperken.

Door onze ervaring als curatoren in faillissementen hebben wij ruimschoots kennis in huis over alle facetten van het faillissementsrecht, waaronder bestuurdersaansprakelijkheid, pauliana, de uitwinning van zekerheidsrechten en geschillen met de curator. Ook hiervoor bent u bij ons aan het juiste adres.

Herstructurering en WHOA-trajecten

Verkeert uw onderneming in financiële problemen? Ook dan adviseren we u graag. Zo kunnen wij met u meedenken over de mogelijkheden om een faillissement af te wenden, bijvoorbeeld door middel van een herstructurering, - herfinanciering of het aanbieden van een (dwang)akkoord. Daarnaast kunnen wij u begeleiden bij een doorstart of activatransactie, al dan niet vanuit faillissement.

WHOA-trajecten (Wet Homologatie Onderhands Akkoord)

Ondernemingen die in financieel zwaar weer verkeren kunnen sinds 1 januari 2021 hun schulden ook saneren door middel van het aanbieden van een zogenaamd “WHOA-akkoord”. Bijzonder aan het WHOA-akkoord is dat het ook schuldeisers kan binden die niet met het akkoord hebben ingestemd. Dirkzwager begeleidt zowel ondernemers die een WHOA-traject willen starten als partijen die met een WHOA-traject van hun schuldenaar geconfronteerd worden. Vind hier meer informatie over de WHOA.

Wij adviseren en begeleiden op de volgende gebieden:

 • Bijstaan van schuldeisers / leveranciers bij een (dreigend) faillissement van hun wederpartij
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Pauliana (benadeling van schuldeisers)
 • Zekerheidsrechten zoals pandrecht, hypotheekrecht en eigendomsvoorbehoud
 • Aanvragen pre-pack, surseance van betaling of faillissement
 • Verzet of hoger beroep instellen tegen faillietverklaring
 • Risico-analyse voor bestuurders, commissarissen en/of aandeelhouders bij een (mogelijk) faillissement
 • Discussies of onderhandelingen met curatoren of bewindvoerders
 • Verrekening in faillissement
 • Doorstart
 • Activa- en passivatransacties
 • Begeleiden van ondernemingen in zwaar weer
 • Herstructureringen en reorganisaties
 • WHOA-trajecten (Wet Homologatie Onderhands Akkoord)
 • Opstellen en beoordelen insolventieclausules in contracten
 • (Dwang)akkoorden

Onze kennis is uw kennis

Wij zorgen ervoor dat we onze vakkennis op peil houden. We volgen de ontwikkelingen op de voet. Zo is een aantal van onze specialisten lid van de Vereniging voor Insolventierechtadvocaten (INSOLAD). Onze kennis delen wij graag met u, onder meer via publicaties op onze kennispagina. Daarnaast verzorgen wij regelmatig lezingen en workshops voor onze cliënten. Uiteraard kunnen wij ook voor uw organisatie een op maat gemaakte lezing of workshop verzorgen. Neem hiervoor gerust contact met ons op!

Contactpersonen

Team van specialisten

Wijzende vinger
Ga verder met lezen

Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA): de oplossing bij dreigende insolventie (deel 1)

Volgende