Terug naar dirkzwager.nl
De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

5 tips in tijden van corona: Wat als faillissement dreigt voor uw onderneming?

De coronacrisis. Nog niet eerder was er zoveel uitval van vraag binnen het bedrijfsleven. Waar horecabedrijven en sportscholen inmiddels gedwongen hun deuren sloten, sluit ook in de retailbranche de ene na de andere winkel haar deuren. Ongetwijfeld zullen ook andere ondernemers vandaag of morgen voor deze keuze komen te staan. Met de steeds verdergaande maatregelen vanuit de overheid worden bedrijven gedwongen alle zeilen bij te zetten om faillissement te voorkomen. De huur, de salarissen en belastingen moeten immers wel weer betaald worden aan het eind van de maand. Wat kunt u nog doen om het tij te keren? En wat moet u doen als de situatie onomkeerbaar wordt? Vijf tips.

1. Maak gebruik van het steunpakket vanuit de overheid

De overheid heeft inmiddels verschillende maatregelen afgekondigd om ondernemers een helpende hand te bieden, die regelmatig worden uitgebreid of (verder) versoepeld. Voor een actueel overzicht van alle (nood)voorzieningen klikt u hier

2. Communiceer met uw schuldeisers

Communication is key. Ondanks het feit dat iedereen inmiddels de gevolgen van de corona-crisis ervaart, blijft communicatie belangrijk. Dreigt u aan het eind van de maand de huur niet te kunnen voldoen? Trek tijdig aan de bel bij uw verhuurder en maak afspraken. Wellicht is uw verhuurder bereid u uitstel te verlenen, of een betalingsregeling met u te treffen. Ook kunt u bij uw banken om uitstel van de aflossing van uw krediet verzoeken, lees hier meer.

3. Melding betalingsonmacht (niet nodig bij uitstel van betaling)

Vergeet ook niet om een melding betalingsonmacht te doen bij de Belastingdienst (en bedrijfstakpensioenfonds) indien u voorziet dat u uw belasting niet op tijd kunt betalen, om aansprakelijkheid als bestuurder te voorkomen. Hoe dit in zijn werk gaat leest u hier. Indien u voornemens bent om uitstel van betaling aan te vragen bij de Belastingdienst, hoeft u momenteel geen afzonderlijke melding betalingsonmacht meer te doen. Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken.

4. Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Kan uw bedrijf niet meer alle schuldeisers voldoen, maar beschikt zij nog over liquiditeiten om een regeling te kunnen treffen met haar schuldeisers? Dan kan het lonen om te onderzoeken of u wellicht een onderhands akkoord kunt aanbieden aan uw schuldeisers om uw onderneming lucht te geven. Wij schreven al eerder over de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), die op het punt stond te worden aangenomen maar inmiddels is uitgesteld in de Tweede Kamer. Een groep insolventieadvocaten heeft op 17 maart 2020 bij Minister Dekker aangedrongen op spoedige behandeling in de Kamer, zodat dit middel kan worden ingezet ter voorkoming van – mogelijk een stroom aan – faillissementen in tijden van corona. Deze wet maakt het mogelijk dat er een akkoord wordt aangenomen ondanks het feit dat niet alle schuldeisers daarmee instemmen, zodat de onderneming blijft bestaan en een faillissement wordt voorkomen. Meer over de WHOA leest u hier.

Zolang de WHOA nog niet in werking is getreden is voor een onderhands akkoord de instemming van alle crediteuren noodzakelijk. Dit laat evenwel onverlet dat u op individueel niveau wel betalingsafspraken kunt maken met uw schuldeisers en leveranciers.

5. Faillissement of surseance van betaling aanvragen

Indien u voorziet dat uw onderneming niet langer kan voortgaan met het betalen van haar schulden en discontinuïteit dreigt, dan bent u wellicht genoodzaakt surseance van betaling of faillissement aan te vragen. Zo’n beslissing maakt u niet zomaar. Lees hier meer over hoe u als bestuurder dient te handelen in tijden van zwaar weer en op welk moment u besluit ‘de handdoek in de ring’ te gooien.

Faillissement aanvragen

Als ondernemer kunt u zelf het faillissement aanvragen van uw onderneming. U kunt dat doen via www.rechtspraak.nl, waar u een formulier invult en vervolgens met een aantal in het formulier genoemde stukken bij de rechtbank indient. U hebt daar geen advocaat voor nodig. Vanzelfsprekend staan wij u graag bij indien u hulp nodig hebt bij het indienen van een faillissementsverzoek of het opstellen van de benodigde stukken, zoals een aandeelhoudersbesluit waarin tot faillietverklaring wordt besloten. Wilt u het faillissement van uw schuldenaar aanvragen, dan hebt u wel een advocaat nodig.

Surseance van betaling

In plaats van faillissement is het ook mogelijk om surseance van betaling aan te vragen voor uw onderneming. Surseance van betaling houdt 'uitstel van betaling' in en kan nuttig zijn indien de financiële problemen binnen uw onderneming van tijdelijke aard zijn. Surseance is dan ook gericht op het voortbestaan van een onderneming en niet, zoals bij faillissement, op liquidatie. Dit betekent dat sprake moet zijn van tijdelijke en op korte termijn op te lossen financiële problemen. Indien blijkt dat de financiële problemen niet tijdelijk zijn en uw onderneming haar schulden niet meer kan voldoen, dan volgt in de regel alsnog een faillissement. Meer over surseance van betaling leest u hier.

In tegenstelling tot een faillissement kan een surseance van betaling alleen worden aangevraagd door de schuldenaar of onderneming zelf. Hiervoor hebt u een advocaat nodig. 

Hoe zit het met de sluiting van rechtbanken?

Ondanks dat de rechtbanken inmiddels hun deuren hebben gesloten, worden faillissementen nog wel behandeld en uitgesproken. Hetzelfde geldt voor surseances van betaling. Vanwege de coronamaatregelen kan het zijn dat de rechtbank besluit het faillissement uit te spreken ‘op de stukken’, wat betekent dat er geen zitting plaatsvindt maar de procedure schriftelijk wordt afgedaan. De verwachting is dat binnen een week na indiening van het verzoekschrift tot faillietverklaring de rechtbank het faillissement uitspreekt. De ervaring is dat surseanceverzoeken vaak nog sneller worden behandeld.

Hebt u vragen over (dreigende) financiële problemen als gevolg van corona? Neem contact op met Maartje ter Horst.

Gerelateerde events

Wetsvoorstel afschaffing samenloopvrijstelling bij aandelentransacties

31 maart 2023 - Webinar - Online

Bekijk event

Bedrijfsjuristen bijeenkomst 2023: Bestuurdersaansprakelijkheid (binnen concernrelaties)

1 juni 2023 - Seminar - Arnhem

Bekijk event
Ga verder met lezen

Stappenplan WHOA: oplossing bij dreigende insolventie

Volgende