Terug naar dirkzwager.nl
De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Nawoord

Meer weten over de WHOA? Neem deel aan ons webinar 'Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA): de oplossing bij dreigende insolventie'. 

Maartje ter Horst en Steven Effting behandelden tijdens een webinar op 15 december 2020 de hoofdlijnen van de WHOA. De volgende vragen werden besproken en beantwoord tijdens dit webinar.

Hoe verloopt een WHOA-traject? Wie kan dit initiëren en wie zijn erbij betrokken? Hoe ziet de inhoud van het akkoord eruit? Wat is het verschil met huidige akkoord- en insolventieprocedures? Hoe werkt de klassenindeling en hoe verloopt de stemming? Wanneer wordt een WHOA-(homologatie)verzoek geweigerd? Welke maatregelen kunnen er worden getroffen? Voor welke situaties is een WHOA-traject geschikt?

Bekijk WHOA webinar

Dirkzwager - Velperpoort

Velperweg 1
6824 BZ Arnhem