Terug naar dirkzwager.nl
De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Over de auteurs

Maartje ter Horst

Advocaat - Senior

Ondernemingsrecht

Maartje is sinds 2011 advocaat en houdt zich voornamelijk bezig met herstructureringen, insolventierecht, financieringen en zekerheden. Zij begeleidt bedrijven in financiële moeilijkheden en helpt ondernemers bij het bepalen van de juiste koers van hun onderneming. Maartje wordt door de rechtbank regelmatig aangesteld als curator in faillissementen en als bewindvoerder in surseances. Daarnaast is Maartje tevens WHOA-specialist en beschikbaar als herstructureringsdeskundige. Zij begeleidt ondernemingen, aandeelhouders en schuldeisers bij WHOA-trajecten. Vanuit haar expertise adviseert en procedeert Maartje tevens over (bancaire) financieringen, garanties, borgtochten, verrekening, regres en subrogatie, (bodem)beslag en uiteenlopende zekerheidsrechten. Daarnaast staat zij ondernemingen bij die worden geconfronteerd met een (dreigend) faillissement of het faillissement van hun wederpartij, bijvoorbeeld als schuldeiser of zekerheidsgerechtigde. Ook voert Maartje regelmatig procedures op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid, pauliana of procedures tegen curatoren en adviseert zij cliënten op het gebied van het "faillissementsproof" maken van hun contracten of onderneming. Tot slot begeleidt Maartje regelmatig herstructureringen, activa- en passivatransacties en een doorstart vanuit faillissement.

Steven Effting

Advocaat - Senior

Ondernemingsrecht

Steven Effting is advocaat en curator en specialist op het gebied van financiering, zekerheden en insolventies.

Ga verder met lezen

Nawoord

Volgende