Terug naar dirkzwager.nl

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Op 1 januari 2021 is deze nieuwe wet in werking getreden. Met de WHOA is een nieuwe regeling in de Faillissementswet opgenomen, die het voor schuldenaren mogelijk maakt schulden te saneren door middel van het aanbieden van een onderhands akkoord. Bijzonder aan deze regeling is dat het akkoord ook schuldeisers kan binden die niet met het inhoud van het akkoord hebben ingestemd. Om die reden wordt het akkoord ook wel een ‘dwangakkoord’ genoemd.

Naast de schuldenaar zelf kunnen ook alle betrokken schuldeisers, aandeelhouders en ondernemingsraden het initiatief nemen om een WHOA-traject te starten. Zij kunnen de rechtbank dan vragen een zogenaamde herstructureringsdeskundige aan te wijzen die vervolgens het akkoord voorbereidt en aanbiedt.

Door de coronamaatregelen verkeren veel ondernemingen momenteel in financieel zwaar weer. Deze wet biedt kansen. Dankzij de WHOA krijgen ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast insolvent dreigen te raken, maar wel beschikken over bedrijfsactiviteiten die nog wel levensvatbaar zijn, de kans hun schulden buiten een faillissement te saneren. Evenwel is de WHOA ook geschikt om bedrijven (buiten een faillissement om) te liquideren.

In dit ‘o-book’ (online book) hebben wij onze artikelen gebundeld die te maken hebben met de WHOA. Heeft u een specifieke vraag of wilt u begeleid worden bij een WHOA-traject of de herstructurering van schulden? Neem dan gerust contact op met Maartje ter HorstRogier Faase of Steven Effting. 

Stappenplan WHOA

In een oogopslag zien welke stappen u kunt zetten? In een overzichtelijk stappenplan hebben wij de procedure voor u in beeld gebracht.

Dirkzwager heeft ervaring met de begeleiding van WHOA-trajecten en andere herstructureringstrajecten. Neem vrijblijvend contact op voor het opvragen van meer informatie en een offerte.

Neem vrijblijvend contact op

Start met lezen