1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Bouwvrijstelling onverbindend. Wat betekent dat voor mijn project?

Bouwvrijstelling onverbindend. Wat betekent dat voor mijn project?

De Raad van State heeft op 2 november jl. geoordeeld dat de bouwvrijstelling (artikel 2.9a Wnb) in strijd is met de Habitatrichtlijn. Wat betekent dit voor uw project?
Leestijd 
Auteur artikel Jasper Molenaar
Gepubliceerd 04 november 2022
Laatst gewijzigd 04 november 2022

Het antwoord op deze vraag is natuurlijk afhankelijk van de specifieke feiten en omstandigheden van uw project. In zijn algemeenheid is het zo dat voor projecten waarvoor al een onherroepelijk bestemmingsplan is vastgesteld of projecten waarvoor al een onherroepelijke omgevingsvergunning voor de activiteit “bouwen” is verleend, als gevolg van het sneuvelen van de bouwvrijstelling alsnog een toets aan de Wet natuurbescherming en wellicht zelfs een natuurvergunning nodig zou kunnen zijn, in ieder geval als een initiatief nog niet (volledig) is gerealiseerd. Een toelichting op de uitspraak van de Raad van State kunt u hier vinden.

Dirkzwager heeft een stikstof-hotline opengesteld. Bedrijven en overheden met vragen of de gevolgen van de onverbindendheid van de bouwvrijstelling kunnen kosteloos contact opnemen met onze specialisten Jasper Molenaar en Bart de Haan voor een eerste advies op maat. Zij zijn bereikbaar onder via de hotline op telefoonnummer 088 – 242 4100.