De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

 1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. De overnamepraktijk: de verschillende fasen van een aandelentransactie (II)

De overnamepraktijk: de verschillende fasen van een aandelentransactie (II)

We zijn aangekomen in de fase van het juridisch due diligence onderzoek. Wat is het doel van een due diligence onderzoek? En hoe ziet een dergelijk onderzoek er normaliter uit?
Leestijd 
Auteur artikel Valerie van Engelenburg - Sijberden
Gepubliceerd 29 mei 2019
Laatst gewijzigd 29 mei 2019
 

Het due diligence onderzoek

Het doel

Stel je bent als koper geïnteresseerd om een andere onderneming over te nemen. Essentieel daarbij is om te weten wat je precies koopt en welke ‘lijken’ eventueel in de kast zitten. Dit ook om eventuele risico’s in de koopovereenkomst te kunnen verdelen, door deze al dan niet af te dekken in de vorm van garanties of door het opnemen van vrijwaringen.

Andersom kan het ook voorkomen dat een verkoper een due diligence onderzoek wil laten uitvoeren, zodat hij voorbereid is op hetgeen een potentiële koper zou kunnen tegenkomen tijdens zijn due diligence onderzoek. Dit wordt ook wel een ‘vendor due diligence’ genoemd.

Het doel van een due diligence onderzoek is dus: weet wat je koopt (of verkoopt). Het due diligence onderzoek omvast verschillende aspecten, waaronder: juridische, financiële, operationele, technische, commerciële en fiscale aspecten. Als advocaten richten wij ons op het juridisch due diligence onderzoek en indien gewenst het fiscaal due diligence onderzoek, in samenwerking met onze fiscalisten. Voor de andere aspecten van het due diligence onderzoek worden externe partijen ingeschakeld, waarmee wij ook schakelen. De uitkomsten daarvan kunnen ook van belang zijn voor de koopovereenkomst.

Inhoud van het onderzoek

Over het algemeen onderzoeken wij tijdens het juridisch due diligence onderzoek de volgende onderwerpen:

 • Statuten, aandeelhoudersovereenkomst, 403-verklaring
 • Aandelen en aandeelhouders
 • Bestuur en toezicht (structuur)
 • Financiering, zekerheden
 • Vastgoed, huur
 • Intellectueel eigendom, IT
 • Kartelverboden
 • Werknemers, afdrachten en pensioen
 • Overeenkomsten met afnemers en leveranciers (change of control)
 • Verzekeringen
 • Vergunningen
 • Milieu en omgeving (bodemverontreiniging)
 • Lopende procedures

Documenten die zien op bovenstaande onderwerpen vragen wij op bij de verkoper en worden normaliter door de verkoper verzameld in een digitale data room, waartoe wij toegang krijgen verleend.

Voor het juridisch due diligence onderzoek schakelen wij onze specialisten in van verschillende afdelingen. Zo zullen wij voor het onderzoeken van de arbeidscontracten samenwerken met onze collega’s van arbeidsrecht en voor intellectueel eigendomskwesties met onze collega’s van IE/IT. Vervolgens zorgen wij ervoor dat alle uitkomsten samenkomen in één gezamenlijk rapport.

De inhoud en uitvoering van het juridisch due diligence onderzoek is verschillend per zaak en kan onder andere afhangen van de wens van partijen, de omvang van de transactie en de relevante business. Stel, de business betreft een oliemaatschappij. In een dergelijk geval is het doen van grondig onderzoek naar milieukwesties relevant. Dit is anders in het geval de business een webshop betreft in bijvoorbeeld meubels. Daarnaast kan tijdsdruk en concurrentie een rol spelen als een koper in de race zit met andere potentiële kopers. Wellicht dat een potentiële koper zijn due diligence onderzoek dan liever wil beperken tot het signaleren van ‘red flags’ voor de transactie en geen uitgebreide verslagen wenst te ontvangen omtrent alle documentatie uit de data room. Elk due diligence onderzoek is daarom anders. De daadwerkelijke inhoud en uitvoering van het juridisch due diligence onderzoek bespreken wij dan ook altijd vooraf duidelijk met cliënt.

Hoe de uitkomsten van het due diligence onderzoek worden verwerkt in de koopovereenkomst, zullen wij in een separaat artikel behandelen.

Voor uitleg omtrent de voorafgaande fasen van een aandelentransactie verwijzen wij graag naar dit artikel.