1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Energielabelplicht bij recreatiewoningen

Energielabelplicht bij recreatiewoningen

Sinds 1 januari 2015 moet er bij verkoop of verhuur van een woning een energielabel zijn geregistreerd.Voor recreatiewoningen geldt deze regeling in principe ook. Echter er zijn enkele uitzonderingen: er is géén label nodig voor alleenstaande gebouwen met een totale bruikbare oppervlakte van minder dan 50 m2; er is géén label nodig voor recreatiewoningen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, respectievelijk bedoeld zijn om minder dan vier maanden per jaar te worden gebruikt,...
Leestijd 
Auteur artikel Karin Braam-Maters
Gepubliceerd 13 maart 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Sinds 1 januari 2015 moet er bij verkoop of verhuur van een woning een energielabel zijn geregistreerd.
Voor recreatiewoningen geldt deze regeling in principe ook. Echter er zijn enkele uitzonderingen:

  1. er is géén label nodig voor alleenstaande gebouwen met een totale bruikbare oppervlakte van minder dan 50 m2;

  2. er is géén label nodig voor recreatiewoningen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, respectievelijk bedoeld zijn om minder dan vier maanden per jaar te worden gebruikt, of gedurende een beperkte gebruikstijd per jaar en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van wat het jaarlijkse energiegebruik zou opleveren.


Schematisch ziet dit er als volgt uit:Als blijkt dat voor de recreatiewoning een energielabel nodig is, dan zijn er twee manieren om het label voor deze woningen te registreren. De manier waarop de recreatiewoning staat geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is daarbij van belang.

Wanneer aan de recreatiewoning door de gemeente waarin de woning is gelegen een 'woonfunctie' is toegekend, dan kan de recreatiewoning via www.energielabelvoorwoningen.nl worden geregistreerd, net zoals dit voor 'gewone' woningen kan.

Wanneer de gemeente waarin de woning is gelegen heeft gekozen voor de aanduiding 'logiesfunctie', dan valt de recreatiewoning voor de labelplicht onder de utiliteitsgebouwen en kan de site www.energielabelvoorwoningen.nl niet worden gebruikt.

In dat geval moet er eerst een Energie-Index (EI) worden opgesteld via een EPA-adviseur, waaruit automatisch een label volgt.

Handhaving van de labelplicht gebeurt net als bij woningen en utiliteitsgebouwen door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zij controleert of er bij de verkoop, nieuwe verhuur of oplevering van een gebouw een label aanwezig is. Is dit niet het geval dan legt ILT een last onder dwangsom op (boete) van maximaal € 405,00 voor woningen en € 20.250,00 voor utiliteitsgebouwen. De handhaving gebeurt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015. Dit betekent dat ook (Oud-)eigenaren een label moeten registreren.