Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Geen privédakterras op gemeenschappelijk dak

Geen privédakterras op gemeenschappelijk dak

Een Vereniging van Eigenaars (‘VvE’) verleent toestemming aan een eigenaar van een appartementsrecht om het gemeenschappelijk dak op een aangrenzende berging exclusief in gebruik te nemen als dakterras. De kantonrechter oordeelt dat dit besluit nietig is wegens strijd met het splitsingsreglement. De VvE heeft miskend dat zij wel regels mag stellen omtrent het gebruik van gemeenschappelijke gedeelten, maar dat zij hierbij niet mag afwijken van het splitsingsreglement.De feitenEen eigenaar van...
Auteur artikelMariëlla Wensink
Gepubliceerd03 januari 2014
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Een Vereniging van Eigenaars (‘VvE’) verleent toestemming aan een eigenaar van een appartementsrecht om het gemeenschappelijk dak op een aangrenzende berging exclusief in gebruik te nemen als dakterras. De kantonrechter oordeelt dat dit besluit nietig is wegens strijd met het splitsingsreglement. De VvE heeft miskend dat zij wel regels mag stellen omtrent het gebruik van gemeenschappelijke gedeelten, maar dat zij hierbij niet mag afwijken van het splitsingsreglement.

De feiten
Een eigenaar van een appartementsrecht heeft een dakterras gerealiseerd op een gedeelte van het dak dat zijn privé-eigendom is. In 2010 verkrijgt deze eigenaar toestemming om het dakterras uit te breiden over het gehele dak. Dit deel behoort tot het gemeenschappelijk deel van het gebouw. Iedere eigenaar heeft hiervan het medegebruik.

In 2013 vraagt de nieuwe eigenaar aan de VvE toestemming om het dakterras in te richten met vlonders. De VvE gaat hiermee akkoord en stelt als voorwaarde dat de vlonders door de eigenaar bij verkoop van het appartementsrecht verwijderd zullen worden.

Een aantal appartementseigenaren kan zich niet vinden in dit besluit en verzoekt de kantonrechter om het besluit te vernietigen.

Nietig besluit
Allereerst oordeelt de kantonrechter dat niet in geschil is dat een deel van het dak privé-eigendom is en een deel van het dak behoort tot het gemeenschappelijk deel van het gebouw. Op dit eerste deel van het dak staat het de eigenaar vrij om vlonders aan te brengen. Voor het gemeenschappelijk gedeelte ligt dit anders.

De vergadering van de VvE kan op grond van artikel 5:128 BW regels stellen omtrent het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten, maar hierbij mag zij niet afwijken van het splitsingsreglement. Op grond van het splitsingsreglement dient iedere eigenaar het gemeenschappelijk dak volgens de bestemming ‘dak’ te gebruiken. Het gebruik als dakterras door één appartementseigenaar is niet toegestaan. Het besluit om het gemeenschappelijk dak aan te wijzen als privédakterras is dan ook in strijd met het splitsingsreglement en daarom nietig. Het recente besluit van 2013 om vlonders toe te staan bouwt voort op dit nietige besluit, daarom vernietigt de kantonrechter dat besluit wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid.

Inmiddels is in hoger beroep bepaald dat het dakterras wel is toegestaan. Informatie over deze uitspraak kunt u vinden in het artikel 'Wel een privédakterras op gemeenschappelijk dak'.