De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Herstel door de aannemer: wat kan en mag je verwachten als opdrachtgever?

Herstel door de aannemer: wat kan en mag je verwachten als opdrachtgever?

Wanneer na oplevering blijkt dat het bouwwerk een gebrek vertoont geldt als uitgangspunt dat de aannemer de gelegenheid moet krijgen om zijn eigen fouten te herstellen. In de praktijk komt het met regelmaat voor dat de opdrachtgever de herstelmethode wil voorschrijven of dat herstel leidt tot meer kwaliteit. Hoe dient hiermee om te worden gegaan?
Leestijd 
Auteur artikel Mariëlla Wensink
Gepubliceerd 24 januari 2017
Laatst gewijzigd 09 februari 2021
 

De opdrachtgever dient de aannemer een redelijke termijn te geven om de gebreken waarvoor hij aansprakelijk is weg te nemen. Het is daarbij aan de aannemer om de herstelmethode te bepalen. In een eerder artikel van ons kantoor is al besproken dat de aannemer daarbij gebonden is aan twee normen:

 

- de eisen van goed en deugdelijk werk;
- de aannemingsovereenkomst die partijen hebben gesloten.

 

Hoe dit concreet uitpakt blijkt bijvoorbeeld uit een zaak die recent speelde voor de Raad van Arbitrage. De zaak betrof een gebrek aan de gietvloer. In eerste instantie bestond tussen partijen overeenstemming over de herstelmethode. Zowel aannemer als opdrachtgever meende dat herstel diende plaats te vinden door het aanbrengen van een specifiek type gietvloer. Na nader onderzoek kwam de aannemer hierop terug. Volgens de arbiters stond de aannemer hierin vrij. Zij overwoog dat het in beginsel aan de aannemer is om de herstelmethode te kiezen, mits hiermee het beoogde resultaat wordt bereikt. Onder dit beoogde resultaat wordt verstaan dat de herstelde vloer moet overeenstemmen met de oorspronkelijk overeengekomen vloer met de normaal daarvan te verwachten eigenschappen én de bij overeenkomst gegarandeerde eigenschappen.

 

De aannemer kan vervolgens bij het bepalen van de herstelmethode alsnog rekening houden met de wensen van de opdrachtgever. Dit kan leiden tot een kwalitatief beter resultaat dan oorspronkelijk is overeengekomen. In dat geval is er sprake van meerwerk en heeft de aannemer recht op bijbetaling. In voormelde uitspraak heeft de Raad zich uitgelaten over de omvang van de vergoeding. Het recht op bijbetaling ziet enkel op de meerkosten van dit type gietvloer. De werkzaamheden om de gietvloer aan te brengen komen niet voor vergoeding in aanmerking. Dit zijn immers kosten die niet gemaakt zouden zijn als de aannemer gelijk zijn werkzaamheden goed had uitgevoerd. Naar mijn mening wordt dit evenwel anders indien de omvang van de werkzaamheden ook wijzigt als gevolg van de door opdrachtgever gewenste wijze van herstel.

 

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met mij of een van de andere bouwrechtspecialisten van ons kantoor.