1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. Leningen bij de Europese Investeringsbank (EIB): de voorwaarden en mogelijkheden

Leningen bij de Europese Investeringsbank (EIB): de voorwaarden en mogelijkheden

Europese initiatieven bieden partijen en projecten alternatieve financieringsmogelijkheden of aanvullingen op de traditionele bankfinancieringen. Denk hierbij aan de Europese Investeringsbank (EIB) en haar deelnemingen zoals het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) en het Europees Investeringsfonds (EIF). Maar wat houdt een financiering van de EIB eigenlijk in en welke voorwaarden zijn hieraan verbonden?
Leestijd 
Auteur artikel Daniël van Essen
Gepubliceerd 30 maart 2020
Laatst gewijzigd 30 maart 2020

In een eerdere blog schreven wij al over Invest-NL. Invest-NL moet dé instelling van de Rijksoverheid worden voor ontwikkeling en financiering/investering in partijen en projecten. In verband met de taken van Invest-NL wordt de samenwerking en co-financieringsmogelijkheden met bijvoorbeeld de Europese Investeringsbank (EIB) gezocht. Net als Invest-NL biedt de EIB de mogelijkheid aan partijen om een alternatief op en/of aanvulling op “traditionele” financiering door de markt. In deze blog gaan we in op de mogelijkheden die heb EIB aan partijen biedt die op zoek zijn naar financiering en welke voorwaarden er aan de financiering verbonden zijn. In latere blogs zullen we nader ingaan op financieringen door het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) en het Europees Investeringsfonds (EIF).

Wat doet de EIB?

De EIB is zowel binnen als buiten de EU actief. De financiële ondersteuning die de EIB biedt gaat voor het merendeel naar EU-landen en is gericht op de ontwikkeling en integratie van de Europese Unie. Buiten de EU verleent de EIB financiële ondersteuning bij de uitvoering van het EU-beleid voor ontwikkelingssamenwerking. De EIB biedt een viertal categorieën van “producten”:

 1. Leningen;
 2. Kapitaal;
 3. Garanties; en
 4. Advisering.

We gaan in deze blog enkel in op productcategorie 1. EIB financiert partijen en projecten waarmee de doelstellingen van de Europese Unie kunnen worden gerealiseerd. De EIB kan zelf goedkoper geld lenen en leent dat geld op haar beurt uit door direct aan bedrijven/instanties en/of projecten medefinanciering te verstrekken of aan banken/financiers geld te verstrekken die worden doorgeleend aan met name de MKB.

De EIB verstrekt op de volgende wijze leningen:

 • Leningen aan projecten vanuit de publieke sector van meer dan EUR 25 miljoen;
 • Leningen aan overheden voor het opzetten van financierings- en investeringsprogramma’s (op deze wijze gaan we in deze blog niet nader in);
 • Leningen aan de private sector (MKB, grote bedrijven en projectfinanciering); en
 • Leningen via een “tussenpersoon” aan de MKB.

Voordelen EIB financiering

Omdat de EIB voor relatief gunstige voorwaarde geld kan verstrekken, hebben de leningen die de EIB biedt hebben de volgende voordelen ten opzichte van meer traditionele bankfinanciering:

 • Gunstige tarieven (deze informatie is niet openbaar);
 • Financiering op de lang termijn;
 • 50% van de totaalkosten kunnen meestal worden gedekt;
 • Ondersteuning voor MKB;
 • Ondersteuning bij de realisatie van het project door financieel en technische ondersteuning;
 • De EIB lening kan goed gecombineerd worden met andere vormen van financiering en investering zoals subsidieregelingen;
 • “Keurmerk”; financiering door de EIB kan als positief signaal over een project or partij naar de buitenwereld dienen; en
 • Maatwerk financiering.

Voorwaarden EIB financiering

Doelen financiering

De EIB verstrekt leningen aan projecten die voldoen aan de prioriteiten en doelstellingen van de Europese Unie. De EIB focust zich hierbij op de volgende doelen: innovatie en vaardigheden, toegang tot financiering voor kleinere ondernemingen, klimaat en milieu, infrastructuur, sociale cohesie en integratie en duurzame ontwikkeling (wereldwijd). Een project of partij dient zich dan een dergelijk doel te bevorderen.

Voorwaarden financiering aan MKB

Wat wordt in de ogen van de EIB verstaan onder MKB? DE EIB spreekt over Small and medium-sized enterprises (SME) en mid-caps. Onder deze definitie valt het volgende:

 • micro-enterprises (0-9 werknemers);
 • small enterprises (10-49 werknemers);
 • medium-sized enterprises (50-249 werknemers); en
 • mid-caps (250-3 000 werknemers).

Leningen onder de EUR 25 miljoen komen in beginsel niet in aanmerking voor leningen die de EIB direct verstrekt. Om voor financiering van EIB geld in aanmerking te komen, dient de MKB’er zich in beginsel te melden bij een tussenpersoon van de EIB. In Nederland werkt de EIB samen met de volgende tussenpersonen:

 • ABN AMRO;
 • BNP Paribas Leasing Solutions (Netherlands);
 • DLL (Netherlands);
 • ING Bank; en

Op de site van de EIB kunt u de actuele lijst van tussenpersonen en de contactgegevens van de desbetreffende tussenpersoon in vinden. De tussenpersoon is tevens degene die financieringsaanvraag zal beoordelen. De EIB biedt wel de mogelijkheid om aan midcaps rechtstreekse financiering te verstrekken tussen EUR 7.5 en 25 miljoen.

Voorwaarden financiering projecten

Een project dat door de EIB wordt gefinancierd doorloopt verschillende fases (wat de EIB de “Project cycle” noemt):

 1. Voorstel van het project (aanvraag van de financiering);
 2. Beoordeling van het project door de EIB;
 3. Goedkeuring door de EIB;
 4. Ondertekening van de documentatie;
 5. Uitwerking van de gelden;
 6. Toezicht en rapportage; en
 7. Aflossing van de lening.

De EIB hanteert bijzondere formaliteiten voor het indienen van een financieringsvoorstel. Verzoekers dienen in ieder geval een gedetailleerde beschrijving van hun kapitaalinvestering en voorgestelde financieringsregeling(en) van het project te geven. Een overzicht van de overige vereiste documenten kunt u hier vinden.

Een eerste contact met de EIB om een project te bespreken kan per telefoon, fax, e-mail of brief. Er moet voldoende informatie worden gegeven om de EIB de mogelijkheid te geven om te kunnen beoordelen of het project voldoet aan de doelstellingen van de EIB en of er een duidelijk business plan is.

Een project komt gezien de doelstellingen van het EIB pas in aanmerking als het bijdraagt aan bijvoorbeeld:

 • Bevordering van economische en sociale cohesie (ontwikkeling van armere regio's) in de EU;
 • Verbetering van de EU vervoers- en telecommunicatie-infrastructuur (spoor, lucht, wegverbindingen en bruggen);
 • Verder ontwikkelen van een duurzame, concurrerende en veilige energievoorziening - productie, overdracht en distributie, efficiënter gebruik maken van hulpbronnen en het verder ontwikkelen van alternatieve energievoorzieningen;
 • Ontwikkeling van een concurrerende, innovatieve en op kennis gebaseerde Europese economie;
 • Investering in menselijk kapitaal (scholen, universiteiten, laboratoria, onderzoekscentra, ziekenhuizen enz.);
 • Bijdragen aan natuurlijke en stedelijke milieusystemen (water, afval, schonere lucht, stadsvervoer enz.);
 • Verder ontwikkelen van kleine en middelgrote ondernemingen;
 • Industriële projecten ter verbetering van het concurrentievermogen van de EU opzetten;
 • Projecten ontwikkelen die het externe samenwerkings- en ontwikkelingsbeleid van de EU ondersteunen.

Dirkzwager kan u helpen

Dirkzwager kan u op meerdere vlakken helpen. Bij de aanmeldprocedure kunnen wij u bijstaan met de juridische aspecten van de procedure. Daarnaast kunnen wij na de goedkeuring van uw financieringsvoorstel helpen bij het onderhandelen en opstellen van de financieringsdocumentatie met de EIB of de tussenpersonen. Neem vooral contact op met een van onze specialisten om eens te sparren.