De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Mag een woningcorporatie in het bestuur van een VvE?

Mag een woningcorporatie in het bestuur van een VvE?

Het antwoord op deze vraag is: ja dat mag, mits de corporatie ten minste een deel van de appartementsrechten in eigendom heeft. Graag neem ik u mee in de achtergrond van deze vraag.Wanneer een corporatie eigenaar is van appartementsrecht, dan is zij van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaars (‘VvE’) die bij de splitsing van het complex in appartementsrechten is opgericht. De VvE is verantwoordelijk voor het beheer van de gemeenschappelijke ruimten. Zij wordt daarbij vertegenwoordigd d...
Leestijd 
Auteur artikel Mariëlla Wensink
Gepubliceerd 04 januari 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 

Het antwoord op deze vraag is: ja dat mag, mits de corporatie ten minste een deel van de appartementsrechten in eigendom heeft. Graag neem ik u mee in de achtergrond van deze vraag.


Wanneer een corporatie eigenaar is van appartementsrecht, dan is zij van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaars (‘VvE’) die bij de splitsing van het complex in appartementsrechten is opgericht. De VvE is verantwoordelijk voor het beheer van de gemeenschappelijke ruimten. Zij wordt daarbij vertegenwoordigd door haar bestuur. Het bestuur beheert ook de middelen van de VvE. Het bestuur kan door de leden van de VvE worden gevormd, maar er kunnen ook externen worden benoemd. Hier hebben commerciële partijen op ingesprongen.


Voor een corporatie kan het wenselijk zijn om plaats te nemen in het bestuur. Echter, op grond van de Woningwet dient een corporatie zich te richten op haar kerntaken. Commerciële activiteiten behoren hier niet toe.


Uit de toelichting op de Woningwet c.q. het Besluit Toegelaten Instelling Volkshuisvesting (‘Btiv’) blijkt onder andere dat een corporatie dienstbaar mag zijn aan een VvE. Zij mag het beheer uitvoeren in een complex waarvan zij zelf door haar eigendom lid is. In deze situatie is zij immers een betalend lid zoals ieder ander. Gaat het echter om beheer van een VvE waar geen eigen bezit in aanwezig is, dan wordt dit beheer als niet-DAEB-activiteit beschouwd. De corporatie mag het beheer in dat geval nog steeds uitvoeren, maar dan dient wel eerst een markttoets te worden uitgevoerd.


In de parlementaire geschiedenis wordt  gesproken in termen van ‘beheer’ en ‘diensten’ en niet expliciet over ‘bestuur’. De vraag is of dit verschil in terminologie juridische consequenties heeft. Naar mijn mening zou dit niet het geval moeten zijn. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigde mij desgevraagd dat een corporatie plaats mag nemen in het bestuur van een VvE, zolang in ieder geval een deel van de appartementsrechten in het bezit zijn van de corporatie. Dit kan worden gezien als diensten aan bewoners. Het maakt daarbij niet uit of de corporatie alleen plaatsneemt in het bestuur of samen met anderen.


Mocht u vragen hebben over de Woningwet, het Btiv of het appartementsrecht, neem dan gerust contact met mij op.