De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Makelaar aansprakelijk voor schade koper door niet volgen voorgeschreven meetinstructie

Makelaar aansprakelijk voor schade koper door niet volgen voorgeschreven meetinstructie

Een koper van vastgoed moet voor een groot deel afgaan op informatie die een verkopend makelaar hem verstrekt. Het komt nogal eens voor dat deze informatie naderhand niet blijkt te kloppen en de koper de schade wil verhalen op de makelaar. Eerder schreven wij al over een zaak waarbij de makelaar aansprakelijk was voor verkeerde gegevens in de verkoopbrochure. Ook in deze zaak oordeelde de Rechtbank Den Haag dat de makelaar onrechtmatig heeft gehandeld jegens koper en aansprakelijk is voor de...
Auteur artikelRobert Rijpstra MRICS
Gepubliceerd21 november 2013
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Een koper van vastgoed moet voor een groot deel afgaan op informatie die een verkopend makelaar hem verstrekt. Het komt nogal eens voor dat deze informatie naderhand niet blijkt te kloppen en de koper de schade wil verhalen op de makelaar. Eerder schreven wij al over een zaak waarbij de makelaar aansprakelijk was voor verkeerde gegevens in de verkoopbrochure. Ook in deze zaak oordeelde de Rechtbank Den Haag dat de makelaar onrechtmatig heeft gehandeld jegens koper en aansprakelijk is voor de schade die koper heeft geleden. Dit keer omdat de makelaar voorgeschreven meetinstructies niet had gevolgd.

De zaak
Koper koopt van verkoper een appartement waarbij in de verkoopbrochure van de verkopend makelaar omschreven staat dat het woonoppervlak ca. 60 vierkante meter bedraagt. Na de levering is de koper het appartement gaan verbouwen met als doel het daarna weer te verkopen. Na de verbouwing blijkt dat het woonoppervlak van het appartement 51,9 vierkante meter bedraagt en niet de 60 vierkante meter zoals omschreven in de brochure. De verkopend makelaar heeft zich gebaseerd op een oud NVM-register en heeft niet zelf de oppervlakte gemeten, terwijl dit wel verplicht is sinds 1 september 2010.

Onrechtmatig gehandeld
De koper stelt dat de makelaar onrechtmatig heeft gehandeld door niet de voorgeschreven meetwijze te hanteren en vordert schadevergoeding. De rechter oordeelt dat nu de meetwijze verplicht was sinds 1 september 2010, de makelaar inderdaad onrechtmatig heeft gehandeld door het woonoppervlak niet volgens de voorgeschreven wijze te berekenen. De koper mocht er in beginsel op vertrouwen dat het opgegeven woonoppervlak volgens de instructies was berekend, omdat van een redelijk bekwaam en redelijk handelend NVM-makelaar mag worden verwacht dat deze de voorgeschreven instructies volgt. Dat de makelaar heeft vertrouwd op de gegevens uit een oud register komt voor haar rekening en risico.

Schadevergoeding
Door de onjuiste opgave van het woonoppervlak is de makelaar aansprakelijk voor de schade die de koper heeft geleden. Omdat de koper het appartement heeft gekocht met het oogmerk deze weer te verkopen, is het woonoppervlak van groot belang voor de prijs die gevraagd kan worden. Het woonoppervlak is echter niet de enige factor waarop de koper het appartement heeft gekocht. In de schadevergoeding die de rechtbank vaststelt wordt daarom rekening gehouden met het verschil in oppervlakte maar worden factoren als ligging, locatie en staat van het onderhoud verdisconteerd. De schade wordt vastgesteld op een bedrag van € 12.000,-.
Beoordeel dit artikel