1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Relevante kenmerken van doorlopend of hypothecair krediet

Relevante kenmerken van doorlopend of hypothecair krediet

Eind 2018 publiceerde de AFM haar herziene beleidsregel Informatieverstrekking. Aan de klant moeten de relevante kenmerken van een financieel product worden uiteengezet. Wat zijn deze relevante kenmerken eigenlijk?
Leestijd 
Auteur artikel Chantal van den Borne
Gepubliceerd 16 januari 2019
Laatst gewijzigd 16 januari 2019

Op grond van artikel 4:20 Wft moet voorafgaand het aangaan van een financieel product informatie worden verstrekt die relevant is voor een adequate beoordeling van een financieel product. De AFM heeft in haar beleidsregel Informatieverstrekking aangegeven wat zij als ‘relevante kenmerken’ ziet van diverse financiële producten. De informatieverstrekking dient in ieder geval te zien op deze relevante kenmerken. Hieronder zetten wij kort op een rij welke kenmerken volgens de AFM relevant zijn voor een doorlopend- en  hypothecair krediet.

Relevante kenmerken doorlopend krediet

Voor doorlopend krediet zijn relevante kenmerken: de te betalen rente, de vorm (vast/variabel), de voorwaarden waaronder de variabele rente gewijzigd kan worden, de opnamekosten, aanvullende voorwaarden (verzekeringen of zekerheden), de duur van de overeenkomst, de voorwaarden bij overlijden, de reguliere aflossing en rentebetaling, mogelijkheid tot vervroegde aflossing, de manier waarop het krediet kan worden opgenomen, het minimale/maximale opname bedrag, wijzigingsmogelijkheden voor termijnbedrag, de wijze waarop het krediet beëindigd kan worden, niet-marktconforme (niet in de markt gebruikelijke) kenmerken en de toetsing van de consument bij het BKR.

Relevante kenmerken hypothecair krediet

Voor hypothecair krediet zijn relevante kenmerken: de mogelijke rentevastperiodes (waarbij vermeld moet worden dat de rente vervolgens opnieuw wordt vastgesteld), wijzigingsmogelijkheden voor rentevastperiode, meeneemregeling bij verhuizing en de gevolgen daarvan, de opbouw van variabele rente (basistarief, de opslag en de componenten waaruit de opslag bestaat), wijzigingsfactoren van de variabele rente, dat maandlasten kunnen fluctueren, als er rentekortingen mogelijk zijn, voorwaarden en kosten van NHG en of de korting ook bij verlenging verkregen wordt, de duur van de overeenkomst, de verplichting om een verzekering ter waarborging van de hypotheek af te nemen, de verplichting de woning in onderpand te geven, de verplichting tot het doen passeren van de hypotheekakte bij de notaris.

Over de aflossing van de hypotheek dient vermeld te worden: de manier waarop aflossing of opbouw plaatsvinden en de relevante risico’s, de mogelijkheden tot vergoedingsvrij aflossen, de (eventuele) berekening van vergoeding bij vervroegd aflossen, dat er niet wordt afgelost bij een aflossingsvrije hypotheek en dat er bij een dergelijke hypotheek geen vermogen wordt opgebouwd om de lening af te lossen, de verplichting om de lening aan het einde van de looptijd af te lossen.

De relevante fiscale kenmerken moeten worden toegelicht, zoals dat er een maximale hypotheekrente aftrek van 30 jaar is. Ook moeten de consequenties van deze kenmerken worden toegelicht.

Conclusie

De AFM geeft in haar beleidsregel Informatieverstrekking een invulling van de informatievoorziening die met betrekking tot diverse financiële producten dient plaats te vinden. Tevens geeft de AFM in deze beleidsregel ook een nadere invulling aan de relevante kenmerken van financiële producten. Indien u hierover van gedachten wilt wisselen, kunt u altijd contact met ons opnemen. Lees hier meer over de herziene beleidsregel Informatieverstrekking.

Chantal van den Borne, Sebastiaan van de Kant en Daniël van Essen.