1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Trouwen of een geregistreerd partnerschap, wat is eigenlijk het verschil?

Trouwen of een geregistreerd partnerschap, wat is eigenlijk het verschil?

Als u (nog) niet wilt trouwen maar toch uw relatie officieel wilt maken, kunt u kiezen voor geregistreerd partnerschap. Dan weet u zeker dat de wet automatisch een aantal zaken voor u regelt. Dat is handig als u bijvoorbeeld kinderen krijgt. Of als het uw wens is dat ingeval van overlijden uw partner en uw kinderen uw vermogen verkrijgen, maar dat uw kinderen hun erfdeel nog niet direct moeten kunnen opeisen.
Leestijd 
Auteur artikel Inge Rutgers
Gepubliceerd 19 augustus 2020
Laatst gewijzigd 21 augustus 2020

Verschillen geregistreerd partnerschap en trouwen

Een geregistreerd partnerschap is bijna hetzelfde als een huwelijk. U moet ook eerst digitaal of persoonlijk aangifte doen bij de gemeente. Vervolgens ondertekent u op het gemeentehuis in het bijzijn van getuigen een verklaring.
De verschillen tussen een geregistreerd partnerschap en het huwelijk zijn:

  • Bij een huwelijk hoort het jawoord. Bij een geregistreerd partnerschap niet.
  • Bij een huwelijk verloopt een scheiding altijd via de rechter. Een geregistreerd partnerschap kan ook worden beëindigd door een notaris of advocaat. Let op! Beide partners moeten het dan volledig met elkaar eens zijn én er zijn geen minderjarige kinderen in het spel.
  • Een geregistreerd partnerschap kan omgezet worden in een huwelijk. Andersom is dat niet mogelijk.
  • Een geregistreerd partnerschap wordt in andere landen niet altijd erkend of er gelden andere regels. Informeer hiernaar als u bijvoorbeeld in het buitenland gaat wonen of bezittingen in het buitenland heeft. Bovendien is het voor twee vrouwen of twee mannen in sommige landen niet mogelijk om te trouwen. In deze landen is een huwelijk alleen toegestaan tussen een man en een vrouw. Ook een geregistreerd partnerschap tussen twee mensen van hetzelfde geslacht is daarom niet overal mogelijk en zal dus niet worden erkend.

Beperkte gemeenschap van goederen

Naast de keuze tussen een huwelijk of geregistreerd partnerschap, is het ook goed om na te denken over de afspraken die u maakt. Wie niets vastlegt, dus vóór het geregistreerd partnerschap geen (partnerschaps)voorwaarden maakt, sluit (sinds 1 januari 2018) automatisch een huwelijk of geregistreerd partnerschap af in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent kort gezegd dat al uw bezittingen en schulden die u vóór het geregistreerd partnerschap heeft van u alleen blijven. Alle bezittingen en schulden die tijdens het geregistreerd partnerschap ontstaan, van u samen zijn. Uitzondering hierop vormen erfenissen en schenkingen die u ontvangt tijdens uw geregistreerd partnerschap. Die blijven van u persoonlijk, tenzij door de erflater of schenker anders is bepaald. Dit is wettelijk zo bepaald.

Partnerschapsvoorwaarden

Wilt u liever zelf bepalen wat u wel en niet samen deelt, dan dient u vóór het geregistreerd partnerschap een afspraak bij de notaris te maken voor het bespreken van partnerschapsvoorwaarden. In partnerschapsvoorwaarden legt u vast welke bezittingen en schulden van u samen zijn en welke van u alleen. Dit kan worden vastgelegd voor zowel de huidige bezittingen en schulden als voor de toekomstige bezittingen en schulden. Op deze manier kunnen bezittingen die u tijdens uw geregistreerde partnerschap krijgt toch van u alleen blijven. Denk aan uw spaargeld of een waardevolle collectie of verzameling. Daarnaast kunt u er met partnerschapsvoorwaarden voor zorgen dat uw eigen zaak van u blijft. Mocht u uit elkaar gaan, dan hoeft u de waarde niet geheel te delen. De zaak kan dan dus gewoon doorgaan. Bovendien beschermt u op die manier uw partner tegen eventuele schuldeisers van uw bedrijf. Partnerschapsvoorwaarden maakt u bij de notaris.

Einde relatie door overlijden

Een relatie kan om verschillende redenen eindigen, bijvoorbeeld vanwege het overlijden van één van de partners. Ingeval er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap bent u automatisch erfgenaam van uw partner. Indien de overleden partner kinderen achterlaat, zijn de kinderen automatisch ook erfgenaam, maar kunnen zij hun erfdeel pas opeisen als de langstlevende partner ook is overleden. Via een testament kunt u aangeven dat uw partner of één van de kinderen iets specifieks van u erven, bijvoorbeeld een sieraad of schilderij. Bovendien kunt u in uw testament bepalen dat uw kinderen hun erfdeel op een eerder moment (dan bij het overlijden van uw partner) kunnen opeisen, bijvoorbeeld indien uw partner in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van uw partner de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard of uw partner surséance van betaling wordt verleend, bij ondercuratelestelling van uw partner, ingeval uw partner zou gaan hertrouwen of het aangaan van een geregistreerd partnerschap zonder het maken en handhaven van de juiste huwelijksvoorwaarden, indien het vermogen van uw partner onder bewind wordt gesteld, ingeval van opname van uw partner in een verzorgings-/verpleeghuis, etc. Voorts kunt u in uw testament een executeur benoemen. Een executeur is belast met het uitvoeren van de wensen zoals u die heeft neergelegd in uw testament en zal de nalatenschap afwikkelen. Tenslotte wordt in een testament doorgaans een clausule opgenomen die ervoor zorgt dat hetgeen uw erfgenamen van u erven privévermogen van hen blijft. Hiermee bereikt u dat uw erfgenaam het erfdeel niet met een partner hoeft te delen in geval van scheiding.

Einde relatie door uit elkaar gaan

Een andere reden voor het beëindigen van de relatie is als partners uit elkaar gaan. Getrouwde stellen kunnen hun huwelijk alleen door een rechter laten ontbinden. Ze kunnen een gezamenlijke of ieder een eigen advocaat inschakelen.


Een geregistreerd partnerschap kan via de notaris of een advocaat worden beëindigd. Dan moeten beide partners het wel op alle vlakken volledig met elkaar eens zijn. Als dit niet het geval is, of als er minderjarige kinderen in het spel zijn, dan moet toch de rechter eraan te pas komen.