1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Variabele rente bij credit card krediet

Variabele rente bij credit card krediet

In de JOR 2021/15 is een annotatie verschenen van Chantal van den Borne over een uitspraak van de Geschillencommissie KiFiD over variabele rente bij credit card krediet. Er werd geklaagd over overkreditering. Daarnaast heeft de Geschillencommissie ambtshalve getoetst of het variabele rente beding in de kredietovereenkomst een oneerlijk (onredelijk bezwarend) beding is. Naar het oordeel van de Geschillencommissie is er geen sprake van overkreditering en is het variabele rente beding geen oneerlijk beding.
Leestijd 
Auteur artikel Chantal van den Borne
Gepubliceerd 02 mei 2021
Laatst gewijzigd 03 september 2021

In de annotatie gaat Chantal van den Borne in op de achtergronden van uitspraak en in hoeverre deze te plaatsen zijn in de lijn van de jurisprudentie het Europese Hof van Justitie. Ook wordt deze uitspraak bezien in het licht van de richtinggevende uitspraken van 2019 en 2021 van de Commissie van Beroep van KiFiD over variabele rente. Deze uitspraak van de Geschillencommissie is een interessante afwijking van de lijn die de Commissie van Beroep over variabele rente bij consumentenkrediet volgt. De uitspraak van de Geschillencommissie past – anders dan de uitspraken van de Commissie van Beroep - goed in achterliggende dwingendrechtelijke wettelijke kader dat op consumentenkrediet van toepassing is. De noot is hier terug te lezen.

 

Zie JOR 2021/15, m.nt. C.H.D.W. van den Borne-Verheijen.