Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Werkgever is aansprakelijk voor uitglijden werknemer over ijs

Werkgever is aansprakelijk voor uitglijden werknemer over ijs

Onder omstandigheden kan de werkgever aansprakelijk zijn op grond van artikel 7:658 BW wanneer zijn werknemer uitglijdt over ijs of sneeuw op het bedrijfsterrein.Lagere rechtspraakOnlangs heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 11 november 2011 (LJN BR5215) bepaald dat artikel 7:611 BW niet van toepassing is op een TNT postbezorgster die uitglijdt over ijs tijdens haar werkzaamheden. Hiermee is echter niet gezegd dat artikel 7:658 BW onder omstandigheden niet van toepassing is op een dergelijke...
Auteur artikelMaud van Lent (uit dienst)
Gepubliceerd03 mei 2012
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Onder omstandigheden kan de werkgever aansprakelijk zijn op grond van artikel 7:658 BW wanneer zijn werknemer uitglijdt over ijs of sneeuw op het bedrijfsterrein.

Lagere rechtspraak

Onlangs heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 11 november 2011 (LJN BR5215) bepaald dat artikel 7:611 BW niet van toepassing is op een TNT postbezorgster die uitglijdt over ijs tijdens haar werkzaamheden. Hiermee is echter niet gezegd dat artikel 7:658 BW onder omstandigheden niet van toepassing is op een dergelijke situatie. Uit de uitspraken kantonrechter Gouda 20 mei 1999 (VR 2000, 122), kantonrechter Middelburg 21 december 2009 (LJN BM4389), kantonrechter Utrecht 16 juni 2010 (RAR 2010, 132) en hof Amsterdam 14 juni 2007 (LJN BC1114) blijkt dat de werkgever onder omstandigheden wel degelijk een zorgplicht heeft op grond van artikel 7:658 BW bij gladheid door winterse weersomstandigheden.

Factoren

Uit deze uitspraken komt naar voren dat ter bepaling van de omvang van de zorgplicht van de werkgever bij gladheid door sneeuw of ijs op en om het bedrijfsterrein, meerdere factoren van belang zijn. Zo is van belang of de gladheid al enkele dagen aanhield voorafgaand aan het ongeval, of de gladheid bestreden had kunnen worden, hoe het met de gladheid gesteld was op de dag van het ongeval, of andere maatregelen (bv. het verstrekken van veiligheidsschoenen) gevergd kunnen worden van de werkgever en of er een strooi- of gladheidsbestrijdingsprotocol voorhanden is. In het kader van het gladheidsbestrijdingsprotocol is van belang dat dit protocol adequaat moet zijn en dat de werkgever het protocol moet hebben opgevolgd. Dit roept de vraag op wat een adequaat protocol is.

Adequaat gladheidsbestrijdingsprotocol

In de genoemde uitspraken gaat alleen de kantonrechter Middelburg daarop in (LJN BM4389). Het (op schrift gestelde) protocol in die zaak voorzag erin dat preventief werd gestrooid  indien dit door Rijkswaterstaat werd aangeraden. Het strooien werd zonodig verzorgd door een strooiwagen. De bewakingsdienst van het bedrijf controleerde gedurende de dag of extra strooien en vegen noodzakelijk was. Was dit het geval dan nam de bewakingsdienst van het bedrijf dit zelf ter hand met behulp van handstrooikarretjes of schakelde men een extern bedrijf in. Dit beleid achtte de kantonrechter adequaat. Desalniettemin verloor de werkgever alsnog de zaak omdat hij zich niet gehouden had aan zijn eigen protocol. Hij had verzuimd tussentijds te strooien terwijl dit volgens de rechter wel nodig was.

Oplettendheid werknemer versus zorgplicht werkgever

Het voorgaande is geen vrijbrief voor de werknemer om onvoorzichtig en onoplettend te zijn. Indien blijkt dat aan de val van de werknemer een periode van gladheid en slechte weersomstandigheden voorafging, dan wordt van de werknemer een grotere oplettendheid en voorzichtigheid verwacht dan wanneer het slechte weer en de gladheid ineens op kwamen zetten. Dit omdat het een feit van algemene bekendheid is dat sneeuw en temperaturen onder het nulpunt een verhoogd risico op uitglijden met zich meebrengen. Deze eigen verantwoordelijkheid van de werknemer neemt echter niet weg dat een werkgever op zijn bedrijventerrein de gladheidsbestrijding ter hand dient te nemen en maatregelen dient te nemen waar dat mogelijk is. Laat hij dit na terwijl hij weet dat het glad is, dan is de kans groot dat hij aansprakelijk is voor de schade die de werknemer daardoor oploopt.