1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Zorginstellingen mogen zorgvastgoed direct verkopen of verhuren aan andere zorginstellingen, corporaties of gemeenten

Zorginstellingen mogen zorgvastgoed direct verkopen of verhuren aan andere zorginstellingen, corporaties of gemeenten

Met de aanpassing van de “Beleidsregel vervreemding onroerende zaken” beoogt de wetgever het zorgvastgoed beter te behouden voor wonen en zorg.
Leestijd 
Auteur artikel Robert Rijpstra MRICS
Gepubliceerd 20 januari 2023
Laatst gewijzigd 23 januari 2023

Op 19 januari 2023 heeft het College sanering zorginstellingen de “Beleidsregel vervreemding onroerende zaken” aangepast. Bij de verkoop en verhuur van, alsmede de vestiging van beperkte rechten op, onroerende zaken mogen zorginstellingen voortaan direct onderhandelen over de verkoopprijs met maatschappelijke organisaties zoals andere zorginstellingen, waaronder jeugdzorginstellingen, woningcorporaties of gemeenten.

Voorheen moest het te verkopen of te verhuren zorgvastgoed door middel van een open en transparant proces aan de markt worden aangeboden. Met deze aanpassing beoogt de wetgever het zorgvastgoed beter te behouden voor wonen en zorg.

Meldplicht 

De mogelijkheid om direct te onderhandelen met maatschappelijke organisaties betekent niet dat het voornemen van een zorginstelling om gebouwen of terreinen of delen daarvan te vervreemden (verkoop of verhuur) niet meer gemeld hoeven te worden bij het College sanering. Die meldplicht blijft.  

Wat ook niet verandert, is dat een zorginstelling direct met marktpartijen mag onderhandelen ná voorafgaande instemming van het College Sanering. Voorwaarden hiervoor zijn dat deze transacties goed gemotiveerd moeten  zijn en dat er sprake is van een maatschappelijke opbrengst.

Uitzondering in de beleidsregel 

Daarnaast is er nu een uitzondering in de beleidsregel opgenomen voor het omgaan met de hoogste taxatiewaarde. Het kan zijn dat er een lagere prijs wordt afgesproken dan de hoogste taxatiewaarde. Dit is mogelijk omdat niet alle maatschappelijke opbrengsten of voordelen op het gebied van wonen en zorg in geld zijn uit te drukken. De zorginstelling dient deze afwijking gemotiveerd aan te tonen.

Het College sanering bekijkt dit per geval en levert daarmee maatwerk in zijn toezicht. Het College sanering kan daarbij inhoudelijke eisen gaan stellen aan de koop- of huurovereenkomst met als doel om te borgen dat het geldelijk verschil dat daardoor ontstaat geheel of gedeeltelijk behouden blijft voor de zorg. De eisen die het College sanering daarbij kan stellen kunnen onder meer bestaan uit de verplichting tot het laten opnemen van een antispeculatiebeding in de koopovereenkomst.

Heeft u vragen over het verkopen of verhuren van zorgvastgoed? Neem dan contact op met Robert Rijpstra, vastgoedadvocaat gespecialiseerd in Wonen en Zorg.