Terug naar dirkzwager.nl

Medezeggenschap

  1. Home
  2. Medezeggenschap

Subexpertise Medezeggenschap

Optimale medezeggenschap

Bij de inrichting van de medezeggenschapsstructuur van uw organisatie kunnen diverse vragen rijzen. Wat past het beste bij uw situatie? Wij hebben ruime ervaring op dit gebied en staan u graag bij met advies. Wij staan zowel ondernemers als ondernemingsraden bij en begeleiden regelmatig trajecten voor (multi)nationale en middelgrote ondernemingen. Wij helpen u ook met de onderliggende documenten en met het optimaliseren van de medezeggenschap. Dit alles doen wij met gevoel voor verhoudingen en oog voor alle belangen in de onderneming.

WOR en Burgerlijk wetboek

Leidraad bij ons advies zijn de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en boek 2 van het Burgerlijk wetboek. Echter, de oplossing van vraagstukken rond medezeggenschapstrajecten is niet altijd puur juridisch, vaak ook is het een kwestie van goed luisteren, duidelijk communiceren en de juiste timing. Die aspecten krijgen in onze begeleiding alle aandacht.

Projectmanagement

Bij vragen over advies- of instemmingsrechten ondersteunen kunnen wij u bij elke fase van het medezeggenschapstraject adviseren. Staat u aan de vooravond van een groot traject? Dan maken wij vooraf met behulp van projectmanagement een realistische inschatting van de doorlooptijd. Daarbij betrekken we ook scenario’s waarin het niet loopt zoals u tevoren had gehoopt. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Procederen

Mocht alle overleg uiteindelijk niet leiden tot een voor alle partijen acceptabele oplossing, dan hebben onze advocaten ruime ervaring met alle mogelijke procedures bij de rechtbank en de Ondernemingskamer.

Contact

Onze juristen arbeidsrecht verzorgen ook inhouse cursussen over het medezeggenschapsrecht.
Daarnaast vindt u op Dirkzwager.nl diverse informatieve artikelen en vlogs over de WOR.

Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken? Dan kunt u contact opnemen met Buby den Heeten.