1. Home
  2. Uitgelichte artikelen

Uitgelichte artikelen

Wij delen actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. In totaal vindt u ruim 8000 kennisartikelen en andere vormen van juridische content op onze website. Op deze pagina lichten wij enkele interessante artikelen uit.

Hoge Raad over aanvang korte verjaringstermijn bekendheid met mogelijke rol schadeveroorzaker is niet altijd voldoende zekerheid ex art 3310 lid 1 bw

Hoe kom ik van aansprakelijkheid uit hoofde van een 403 verklaring af?

Een botsing met een hond bezitter aansprakelijk op grond van artikel 6179 bw

Borgstelling en toestemming in de zin van artikel 188 bw1

De Hoge Raad licht toe handelen of nalaten medebestuurder relevant bij ontzenuwen bewijsvermoeden art 2248 lid 2 bw

Wanneer start de verjaringstermijn van 20 jaar voor opstalaansprakelijkheid art 6174 bw

De grenzen van exhibitieplicht van artikel 843a-rv

Stelplicht en bewijslast betwisting of bevrijdend verweer

Aansprakelijkheid voor een niet ondergeschikte hulppersoon 6171 bw als duidelijk is dat er een hulppersoon is ingeschakeld

Verhuurder mag geen administratiekosten of sleutelgeld rekenen

Procesrecht hoe verloopt een civiele dagvaardingsprocedure?

Tegenstrijdig belang bestuurders en commissarissen hoe zit het nu ook alweer?

De billijke vergoeding slecht werkgeverschap bij ontslag loont

Het opstellen en afdwingen van een kettingbedeing hoe zat het ook alweer?

De ouderdomsclausule in nvm koopovereenkomsten woonruimte

Hoge raad een woonboot kàn onroerend zijn

Vormerkung en beslag

Wel of geen artikel 4 vennootschap voor de overdrachtsbelasting

Nijn eleven een geoorloofde parodie

Juridische fusie en splitsing denk aan de termijnen

De WBTR treedt per 1 juli 2021 in werking waar moeten bestuurders van stichtingen en verenigingen op letten?

Algemene voorwaarden en bestaande overeenkomsten

Let op bij de inschrijving van gevolmachtigden bij de kamer van koophandel door middel van het formulier 13

Hoe zat er ook alweer met de regels rondom herroeping en retourneren?

Vastgoedexploitatie in privé het einde van box 3 in zicht

Overeenkomst per telefoon geluidsopname als sluitend bewijs

Wettelijke garantieaanspraken volgens het Duitse kooprecht

De 30 regeling voor inkomende werknemers hoe werkt het?

Belanghebbende in het bestuursrecht

WHOA - De Wet Homologatie Onderhands Akkoord

Britt Dekker Playboy foto's - Britt Dekker naakt - Hyperlink geen auteursrechtinbreuk, wel onrechtmatig

Uitbetalen vakantiedagen einde dienstverband - Vakantie uren uitbetalen - Hoe hoog is de rekening?

Rente geldlening ouders aan kind & Belastingdienst - Dirkzwager

Artikel 13 Wet op belastingen van rechtsverkeer (artikel 13 wbr): verschillende regimes

Contractenrecht : Hoe beëindig ik een overeenkomst? Opzegging, ontbinding en vernietiging

Ziekmelden na ontslag - Werknemer meldt zich ziek na opzegging

Wanneer is een weg openbaar in de zin van de Wegenwet?

Ouderdomsclausule en niet-zelfbewoningsclausule in koopovereenkomst voorkomen dat verkoper schade moet betalen

Hoe stuit ik de verjaring van mijn vordering? Verjaring vordering

Wanneer moet je Buma/Stemra kosten betalen? Vergoeding voor Buma Sterma rechten

De billijke vergoeding, slecht wergeverschap bij ontslag loont

Financial fair play regels UEFA: een verboden concurrentiebeperking?

De ingebrekestelling: waarom moet u hem versturen en wat moet daarin staan? Een termijn?

Wettelijke rente of wettelijke handelsrente? (6:119 Burgerlijk Wetboek)

Waar ligt de grens van de bebouwde kom? Wat is binnen en wat is buiten?

Inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt (3)

Ziek in proeftijd? Proeftijdontslag tijdens ziekte? Oppassen! 

GmbH of AG - wat is de betekenis? Wat zijn de verschillen?

Machtiging overdracht medisch dossier aan bedrijfsarts - verplicht voor een zieke werknemer?

 

Op de hoogte blijven van de juridische ontwikkelingen?

Op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen per expertise of rechtsgebied? Volg ons dan op social media. Ook via onze nieuwsbrief blijft u de hoogte van de juridische actualiteit en belangrijke uitspraken.