De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

 1. Home
 2. Over Dirkzwager
 3. MVO

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons geen apart speerpunt, maar een vanzelfsprekend onderdeel van onze dagelijkse bedrijfsvoering.

Wij doen graag iets terug voor de omgeving waarin we werken en wonen. Liefst in de vorm van vergaand partnership, waarbij we van elkaar kunnen leren. Dirkzwager richt zich daarbij op drie pijlers:

Bijdragen aan de samenleving

Onze medewerkers zitten in verschillende besturen van (lokale) verenigingen en raden van toezicht. Dirkzwager stimuleert en faciliteert deze deelname. Juristen en fiscalisten van Dirkzwager delen hun juridische of fiscale kennis via workshops en gastcolleges. Ook bieden we sinds vele jaren arbeidsplaatsen aan mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. We ondersteunen de Arnhemse Uitdaging, de Maatschappelijke Meerwaarde Nijmegen en Stichting Cardo.

Duurzaam ondernemen

Op onze locaties gebruiken we groene energie. Ons kantoorpand Bordelaise heeft energielabel A en voldoet aan de Maatlat zeer duurzaam utiliteitsgebouw (MIA), voor de warmtevoorziening zorgt een Wko-installatie. Onze post is CO2-neutraal door te investeren in bomen. Wij spreken onze leveranciers aan op hun MVO-beleid en bij inkoop wordt actief gescreend op kinderarbeid. Zie hieronder wat wij nog meer doen:

 • Ons MVO-beleid werd in 2016 gewaardeerd met Zilver door Ecovadis, een wereldwijd platform voor de toetsing van 'Supplier sustainability' Dirkzwager behoort tot de top 30% van alle ondernemingen die wereldwijd zijn geëvalueerd;
 • We zijn actief deelnemer aan New energy made in Arnhem en medeondertekenaar van het convenant Energie Made in Arnhem. Ook nemen wij deel aan Power2Nijmegen;
 • Dirkzwager was een van de eerste ondertekenaars van het Gelders Energieakkoord; wij zoeken actief samenwerking met partijen uit het akkoord om projecten en doelstellingen gerealiseerd te krijgen;
 • Als participant van kiEMT praten wij mee over de kansen van de energiesector in onze regio;
 • Advocaat-vennoot Maarten Kole is scout voor KiEMT;
 • Wij ondersteunen en nemen deel aan De Energiebank;
 • Op al onze locaties maken wij gebruik van groene energie;
 • Ons kantoorpand Bordelaise heeft energielabel A en voldoet aan de eisen van de Maatlat zeer duurzaam utiliteitsgebouw (MIA). Voor de warmtevoorziening gebruiken wij een Wko-installatie;
 • In samenwerking met de pandeigenaren kiezen wij bij onderhoud aan onze gebouwen voor energiebewuste investeringen zoals warmteterugwincentrales en daglichtafhankelijke verlichting met aanwezigheidsdetectie;
 • Wij werken samen met leveranciers die MVO hoog in het vaandel hebben staan. Zo is onze catering uitbesteed aan Vitam (o.a. vanwege het werken met biologische producten), schenken wij koffie en thee van Peeze (levert 100% gecertificeerde en klimaatneutrale koffie) en wordt de schoonmaak verzorgd door Antonio Shining Places (werken zonder milieuverontreinigende (schoonmaak-)middelen);
 • Onze post wordt CO2-neutraal verzorgd door te investeren in de aanplant van bomen;
 • Wij spreken onze leveranciers aan op hun MVO-beleid en bij inkoop van producten wordt actief gescreend op kinderarbeid.

Ondersteuning van cultuur

Als hoofdsponsor ondersteunen wij Introdans, Het Gelders Orkest en Toneelgroep Oostpool in Arnhem. Daarnaast ondersteunen wij het Besiendershuis, Kwatta Jeugdtheater en Music Meeting in Nijmegen en nog veel meer culturele organisaties zoals: het Posttheater; het Kröller-Müller Museum, Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen, De Nijmeegse Vierdaagsefeesten.

Wij zijn initiatiefnemer van Kenniscollectie Arnhem, een samenwerkingsverband van tien bibliotheken bij instellingen en bedrijven in Arnhem en Nijmegen, die het leden en relaties mogelijk maakt van elkaars collecties te profiteren. Zo stimuleert Kenniscollectie.nl de kennisontwikkeling van mensen en organisaties.

Door op een verantwoorde manier met de toekomst bezig te zijn, krijgen wij ook persoonlijk energie. En die energie wenden we aan voor onze cliënten.