Terug naar dirkzwager.nl

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Met de WHOA is een nieuwe regeling in de Faillissementswet opgenomen, die het voor schuldenaren mogelijk maakt schulden te saneren door middel van het aanbieden van een onderhands akkoord. Bijzonder aan deze regeling is dat het akkoord ook schuldeisers kan binden die niet met het akkoord hebben ingestemd. Om die reden wordt het akkoord ook wel een ‘dwangakkoord’ genoemd.

Naast de schuldenaar zelf kunnen ook schuldeisers, aandeelhouders en ondernemingsraden het initiatief nemen om een WHOA-traject te starten. Zij kunnen de rechtbank dan vragen een zogenaamde herstructureringsdeskundige aan te wijzen die vervolgens het akkoord voorbereidt en aanbiedt.

De WHOA komt als geroepen in de huidige tijd. Door de coronamaatregelen verkeren veel ondernemingen momenteel in financieel zwaar weer. Dankzij de WHOA krijgen ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast insolvent dreigen te raken, maar wel beschikken over bedrijfsactiviteiten die nog wel levensvatbaar zijn, de kans hun schulden buiten een faillissement te saneren. Evenwel is de WHOA ook geschikt om bedrijven (buiten een faillissement om) te liquideren.

In dit ‘o-book’ (online book) hebben wij onze artikelen gebundeld die te maken hebben met de WHOA. Heeft u een specifieke vraag over de WHOA, of wilt u begeleid worden bij een WHOA-traject? Neem dan gerust contact op met Maartje ter Horst, Rogier Faase of Steven Effting. 

Stappenplan WHOA

In een oogopslag zien welke stappen u kunt zetten? In een overzichtelijk stappenplan hebben wij de WHOA-procedure voor u in beeld gebracht.

Start met lezen