1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Geldlening tussen ouders en kinderen

Geldlening tussen ouders en kinderen

Bij de aankoop van een nieuw huis is de vraag hoe het huis wordt gefinancierd. In deze tijd, waarin het soms moeilijk is om een financiering bij de bank te krijgen, worden steeds vaker geldleningen tussen ouders en kinderen gesloten. In dit artikel wordt ingegaan op de fiscale gevolgen en eisen van zo’n geldlening. Bovendien wordt de mogelijkheid tot het vestigen van zekerheid beschreven.
Leestijd 
Auteur artikel Ineke Meuwese
Gepubliceerd 24 november 2014
Laatst gewijzigd 05 augustus 2021

Renteloze geldlening ouders aan kind 

Tussen ouders en kind kan worden afgesproken dat er geen rente over de geldlening is verschuldigd. De belastingdienst ziet een renteloze geldlening jaarlijks als een schenking van 6% van het geleende bedrag. Als de geldlening beneden de € 80.000,-- blijft en een ouder heeft in het betreffende kalenderjaar geen andere schenkingen aan het kind gedaan dan is er niet zoveel aan de hand. Er geldt immers een jaarlijkse vrijstelling voor schenkbelasting tussen ouders en kinderen van € 5.229,-- (tarief 2014). 6% maal € 80.000,-- is € 4.800,--. Dit bedrag blijft beneden de jaarlijkse vrijstelling en er is geen schenkbelasting over de renteloze geldlening verschuldigd. Bij hogere renteloze geldleningen is wel schenkbelasting verschuldigd.

Zakelijke rente bij leningen

Vaak is het aantrekkelijk wel een rente overeen te komen. Als aan specifieke voorwaarden is voldaan kan het kind de rente aftrekken voor de inkomstenbelasting. Om te zorgen dat buiten de sfeer van de schenkbelasting wordt gebleven is het van belang om een zakelijke rente overeen te komen. Deze zakelijke rente kan lager zijn dan 6%.

Kwijtschelding van de rente

Bij de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 2 september 2014, nr.13/01247 was de vraag aan de orde in hoeverre een kind de rente kan aftrekken voor de inkomstenbelasting als de renteschuld aan de ouders wordt voldaan uit een schenking van de ouders, terwijl er geen sprake was van een kasrondje. De renteaftrek bij een kind is niet mogelijk als die schenking een kwijtschelding inhoudt, zie HR 8 juni 1994, nr 28.569.

In de casus van het Hof Arnhem-Leeuwarden werd de rente niet betaald, maar bijgeboekt bij de geldlening. Vervolgens werd de jaarlijkse schenking door de ouders gebruikt om de bijgeboekte rente aan te zuiveren. Hierdoor is sprake geweest van een verrekening van de schenking met de rentebedragen. De rente is hierdoor volgens het Hof aftrekbaar, terwijl niet eerst het bedrag van de schenking daadwerkelijk aan het kind is overgeboekt en vervolgens weer terug is betaald aan de ouders.

Het zogenaamde kasrondje heeft niet plaatsgevonden en toch is de rente aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het verschil tussen kwijtschelding van de rente en verrekening van de rente met de schenking is echter flinterdun.

Leg gemaakte afspraken tussen familieleden vast  

Het is daarom verstandig om een en ander duidelijk vast te leggen en het niet aan te laten komen op een procedure bij het Hof. Voor verrekening is vereist dat eerst civielrechtelijk een schenking wordt gedaan en daarna pas de schuld uit de schenking met de renteschuld wordt verrekend. Als het kasrondje niet uw voorkeur heeft is het van belang om de schenking (op papier) goed vast te leggen.

Op de geldlening moet worden afgelost

Het voordeel van het overeenkomen van rente is dat de kinderen de rente  kunnen aftrekken voor de inkomstenbelasting. Hierbij moet u er wel rekening mee houden dat voor geldleningen die zijn afgesloten na 1 januari 2013 de rente alleen aftrekbaar is als er daadwerkelijk op de geldlening wordt afgelost. Als na 1 januari 2013 aflossingsvrije leningen worden afgesloten tussen ouders en kinderen is de rente sowieso niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Registratie van de geldlening bij de belastingdienst

De rente is voor de kinderen alleen aftrekbaar indien de geldlening wordt geregistreerd bij de belastingdienst.

Zekerheidsstelling voor de terugbetaling van de geldlening

Als een ouder geld leent aan een kind wordt de ouder schuldeiser van het kind. Als het kind meerdere schuldeisers heeft neemt een ouder geen bijzondere positie in geval van bijvoorbeeld faillissement. Een ouder kan zich voor deze situatie wel een bijzondere positie verschaffen door bijvoorbeeld een particuliere hypotheek te verkrijgen op het huis van het kind. Zo wordt de ouder in vervelende situatie met voorrang behandeld boven andere schuldeisers.

Fiscale gevolgen ouders

Voor de ouders vormt de vordering op de kinderen een vermogensbestanddeel dat valt in box 3 en daar met 1,2% inkomstenbelasting wordt belast. De van de kinderen ontvangen rente wordt niet belast.

 

Rente geldlening ouders aan kind & Belastingdienst - Dirkzwager