1. Home
 2. Specialisten
 3. Annelinde Janssen

Annelinde Janssen Advocaat Arbeidsrecht

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 353 83 03 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Annelinde Janssen

Biografie

Biografie

Annelinde werkt sinds 2015 als advocaat arbeidsrecht bij Dirkzwager. Annelinde adviseert met name middelgrote en grote (internationale) ondernemingen, waarbij zij zich vooral richt op het adviseren over internationale (grensoverschrijdende) aspecten (inclusief expats) van het arbeidsrecht. Ook begeleidt Annelinde reorganisaties en zijn individuele arbeidsrechtszaken haar niet vreemd. Denk hierbij aan zieke werknemers, ontslag op staande voet, individueel ontslag etc.

Daarnaast adviseert Annelinde regelmatig over de benoeming en het ontslag van statutair bestuurders, alsmede over managementovereenkomsten. Hierbij focust zij zich op de grensvlakken met het fiscale- en ondernemingsrecht. Annelinde heeft ervaring met de toepassing van de Wet Normering Topinkomens (‘WNT’) ten behoeve van werkgevers in de non-profit sector. 

Binnen haar werk hanteert Annelinde een nuchtere en realistische aanpak en zoekt zij naar praktische oplossingen voor haar cliënten.

Enkele voorbeelden van het werk van Annelinde:

 • Adviseren over grensoverschrijdend werken en internationaal privaatrecht (o.a. expats), zowel vanuit het buitenland in Nederland als vice versa;
 • Begeleiden van een sluiting van een onderneming met 110 betrokken werknemers;
 • Begeleiden van een verhuizing van een onderneming met 350 werknemers;
 • Opstellen en beoordelen van verschillende personeelshandboeken en/of collectieve beëindigingsvoorwaarden (Sociaal Plan);
 • Adviseren over de benoeming en het ontslag van internationaal opererende statutair bestuurder(s).

Testimonials over Annelinde:

 • Head of HR van een grote internationale onderneming binnen de farmaceutische sector: “Annelinde heeft ons de afgelopen jaren meer dan succesvol bijgestaan bij kleine en grotere reorganisaties, waaronder een bedrijfsverhuizing en begeleidde ons bij verschillende individuele en vaak complexe ontslagzaken. Daarnaast fungeerde zij als sparringpartner voor alledaagse arbeidsrechtzaken. Haar excellente interpersoonlijke vaardigheden, parate kennis, snelheid en competentie zijn bijzonder. Ik spreek namens het hele HR team als ik zeg dat we de samenwerking altijd als zeer prettig ervaren!
 • HR Manager bij een wereldwijde speler in de fokindustrie: “In mijn rol als HR Manager heb ik jaren samen gewerkt met Annelinde Janssen. Zij heeft mij bij diverse (complexe) juridische vraagstukken adequaat ondersteund, zoals het begeleiden van individuele verzuim of (direct) ontslag tot werknemersonderzoeken. Als klant stond ze altijd voor je klaar, zodat wij als bedrijf snel konden reageren indien de situatie hier om vroeg. Wat ik in haar bewonder is het feit dat ze een fijne sparringspartner was en waar nodig je attent maakte op de rol van ‘goed werkgeverschap’. Naast de uitstekende vakinhoudelijke en juridische kennis, wist ze dit op dit op een fijne manier te vertalen naar de praktijk.“
 • Head of HR van een grote internationale onderneming binnen de farmaceutische sector: “Annelinde Janssen is the best external lawyer I ever worked with. She is really supporting the company as a business partner, is proactive and thinks with the client to find different solutions. As an external lawyer she supported my company on labor law advice related to several reorganizations, she helped us to review our company handbook (local CLA) and manage very difficult individual dismissal cases. Annelinde was always an added value and a really good HR sparring partner. A very positive and collaborative person whom it’s a pleasure to work with. As an expat it’s easy to say, having a partner you can trust is essential. With her I always felt supported. Last year I got a promotion and moved to my next role. I suggested the new HR head to work with her. The team was impressed by her professionalism, efficiency and strategic support.”

Functie(s)

2015 Advocaat, Dirkzwager
Handel & Transport, Internationaal, Ondernemingen, Onderwijs, Particulieren, Zorg Arbeidsrecht Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Opleiding(en)

2010 2012 Honoursprogramma ‘Law Extra’, Radboud Universiteit Nijmegen
2009 2015 Nederlands recht, Radboud Universiteit Nijmegen

Talen

Nederlands, Engels

Events


20 april 2023

Fraudegame

Fraude. Natuurlijk hoopt u dat het uw organisatie niet overkomt. Maar als het u overkomt, dan heeft dat ernstige gevolgen voor de continuïteit en reputatie van de organisatie. Het vraagt om specifieke expertise; op het gebied van onderzoek, juridische gevolgen en crisiscommunicatie.

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Annelinde Janssen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:
 • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 48

Aanvullende beloningsmaatregelen financiële sector per 1 januari 2023

Het Wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (Wnbfo) doet per 1 januari 2023 zijn intrede. Hiermee komt er een aanscherping in de beloningsregels van financiële ondernemingen, welke zijn vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Waar de regulering nu primair ziet op de variabele beloningen, komt met de aangescherpte regels meer aandacht voor de vaste beloningen.

Vanaf augustus 2022 (deels) betaald ouderschapsverlof

Op 12 oktober 2021 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen waarin is geregeld dat ouders recht hebben op (deels) betaald ouderschapsverlof voor (kortgezegd) 9 weken. Deze wet zal ingaan per 2 augustus 2022. In dit artikel ga ik in op de voorwaarden en hoogte van de betaling.

WNT-weetje: Hoe zit het met vakantiegeld onder de WNT?

Een topfunctionaris van een WNT-instelling heeft op grond van de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag (“WML”) recht op 8% vakantiegeld. In de praktijk wordt deze vakantietoeslag, net als bij andere ‘reguliere’ werknemers maandelijks gereserveerd en éénmaal per jaar in de maand juni uitgekeerd. Bij een topfunctionaris zou dit (bij een einde van het dienstverband) kunnen leiden tot problemen. Dit artikel gaat hierop nader in.

WNT-weetje: Is variabele beloning toegestaan onder de WNT?

Bij een WNT-instelling krijg je te maken met vele beperkingen in het geval van de bezoldiging van een topfunctionaris. Zo geldt er een maximaal bezoldigingsmaximum, welke in 2020 is vastgesteld op € 201.000,- bruto. Vraag is of variabele beloningen, zoals bonusbetalingen, bij de beloning van een topfunctionaris is toegestaan. Op die vraag gaat dit artikel in.

WNT-weetje: Wanneer kun je gebruik maken van de vrijstelling op de openbaarmakingsverplichting?

Op grond van de WNT is de instelling verplicht de gegevens omtrent de bezoldiging van de topfunctionaris te publiceren en openbaar te maken. Dit geldt ook voor niet-topfunctionarissen, voor zover de bezoldiging de maximale norm uit artikel 2.3 WNT overschrijdt. Op grond van artikel 5b Uitvoeringsregeling WNT geldt er voor deze openbaarmakingsverplichting een vrijstellingsregeling, welke de instelling kan toepassen indien aan de vereisten van deze regeling is voldaan. Dit artikel gaat in op de vereisten voor de vrijstellingsregeling.

WNT-weetje: Kunnen outplacement- en juridische kosten worden opgenomen in een vertrekregeling van een topfunctionaris?

Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden, is in de praktijk een veelvoorkomende afspraak dat er juridische kosten worden vergoed. Op die manier kan de werknemer zich juridisch laten voorlichten over de inhoud en het gevolg van de vaststellingsovereenkomst, waarvoor de werkgever de kosten vergoed. Een andere afspraak is dat de werkgever kosten voor outplacement op zich neemt, zodat de werknemer gericht een nieuwe baan kan vinden. Vraag is of deze regelingen ook bij een topfunctionaris in het kader van de WNT kunnen worden opgenomen. Dit artikel behandelt deze vraag.

Het coronavirus: Moet de werkgever salaris betalen?

De eerste besmettingen van het coronavirus zijn deze week ook in Nederland vastgesteld. In dit blog zet ik voor u uiteen welke gevolgen het coronavirus vanuit arbeidsrechtelijk perspectief voor uw bedrijf kan hebben en wat u hieraan kunt doen.

WNT-weetje: Wat is de maximale beëindigingsvergoeding bij ontslag van een topfunctionaris?

In eerdere artikelen hebben mijn collega Henk Hoving en ik u al bericht over de beëindigingsvergoeding op grond van de WNT en de cumulatie met de transitievergoeding, naar aanleiding van recente rechtspraak. In dit artikel zal ik huidige stand van zaken naar aanleiding van het juridisch kader en de rechtspraak uiteenzetten.

WNT-weetje: Is het toegestaan om vakantiedagen uit te betalen bij beëindiging van het dienstverband van een topfunctionaris?

Bij het einde van een dienstverband heeft de werknemer veelal nog vakantiedagen openstaan. Op grond van artikel 7:641 BW geldt dat een werknemer bij het einde van zijn dienstverband aanspraak heeft op een uitkering in geld ten hoogte van het aantal vakantiedagen. Vraag is of dit bij een topfunctionaris in het kader van de WNT hetzelfde is. Op deze vraag ga ik in dit artikel in.

1 2 3 4