1. Home
  2. Specialisten
  3. Iris Neddaoui-Docter

Iris Neddaoui-Docter Advocaat Overheid & Vastgoed

Contact Neem vrijblijvend contact op

Over Iris Neddaoui-Docter

Biografie

Iris is advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor in Arnhem en is gespecialiseerd in het aanbestedings- en bouwrecht.

Zij adviseert (semi-)overheden en ondernemingen onder meer bij aanbestedingsprocedures en het opstellen en beoordelen van onder andere bouw-, aannemings- en architectenovereenkomsten. Ook staat zij deze cliënten bij in gerechtelijke en arbitrale procedures.

Functie(s)

2017 Advocaat, Dirkzwager
Handel & Transport, Internationaal, Ondernemingen, Overheden, Vastgoed, Zorg Aanbestedingsrecht, Bouwrecht, Europees recht Aanbesteding, Bouwrecht Dirkzwager - Stella Maris
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

Opleiding(en)

2012 2014 Master Notarieel Recht, Universiteit Utrecht
2012 2015 Master Recht en Onderneming, Universiteit Utrecht
2008 2012 Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht

Nevenactiviteit(en)

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA) Lid van het Juridisch Genootschap Nijmegen (JGN)

Talen

Nederlands, Engels

Events

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Iris Neddaoui-Docter

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 21

Advies Commissie van Aanbestedingsexperts in de wind slaan?

Tot voor kort was het in ‘aanbestedingsland’ heel duidelijk: een advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts is niet bindend dus daar hoeft een aanbestedende dienst in feite geen gehoor aan te geven. De Politie handelde aldus, maar werd teruggefloten door de Haagse voorzieningenrechter. Die oordeelde dat hoewel adviezen van de CvAE niet bindend zijn, het wél onzorgvuldig is om een advies van de CvAE zonder toelichting in de wind te slaan en de betreffende aanbestedingsprocedure ongewijzigd voort te zetten.

Verplichte wijziging beoordelingscommissie bij herbeoordeling inschrijving

In een recent vonnis oordeelt de rechtbank Amsterdam dat twee leden van de beoordelingscommissie moeten worden vervangen, om zo de onafhankelijkheid en objectiviteit bij een herbeoordeling te kunnen waarborgen. De rechtbank voegt hiermee een smaak toe aan de opties waar voorzieningenrechters in geval van een gebod tot herbeoordeling tot nu toe vaak voor kozen, namelijk het ongewijzigd laten van de beoordelingscommissie of het laten instellen van een geheel nieuwe beoordelingscommissie.

Loting en ervaring als selectiecriteria

In het tijdschrift JAAN (Jurisprudentie Aanbestedingsrecht) is een noot gepubliceerd van advocaten Tony van Wijk en Iris Neddaoui-Docter. Zij gaan in op het advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts d.d. 24 september 2020 over een loting in een Europese niet-openbare procedure.

Verificatieplicht: hoe zit dat nou precies

In de Tender nieuwsbrief bespreken Tony van Wijk en Iris Neddaoui-Docter verschillende vragen over de verificatieplicht in aanbestedingsprocedures.

De motiveringsplicht bij aanbestedingen

In een kort geding voor de Rotterdamse rechtbank speelde de vraag of twee waterschappen, die tezamen hadden aanbesteed, een afwijzing van een inschrijving (van KPN) voldoende hadden gemotiveerd. Die motivering bestond in feite uit één ‘kale’ mededeling: KPN had niet de laagste prijs (het gunningscriterium). De waterschappen meldden niets over de prijs van de winnaar of over de plaats van KPN in de rangorde.

Bewijsstuk vergeten? Herstel toegestaan mits stuk dateert van vóór indieningstermijn

Binnen de beperkte ruimte die een aanbestedende dienst heeft om een inschrijver herstel te bieden is het toegestaan om een te laat ingediend bewijsstuk alsnog te accepteren als dat bewijsstuk dateert van vóór de uiterste indieningstermijn. Als het bewijsstuk dateert van na die datum is herstel niet toegestaan, zo oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland onlangs.

Transitiekosten reden voor niet aanbesteden?

Indien vanwege aanzienlijke transitiekosten niet aannemelijk is dat een ander dan de zittende aanbieder een concurrerende aanbieding kan doen, mag worden gecontracteerd met de zittende aanbieder.

Motiveringsplicht: prijs en rangorde (niet) meedelen?

Wat deelt u als aanbestedende dienst mee bij de gunningsbeslissing? De Rotterdamse voorzieningenrechter oordeelde dat bij gunning op laagste prijs de prijs én de plaats in de rangorde niet bekend gemaakt hoeven te worden.

Belang rechtsverwerkingsclausule in aanbestedingsstukken

De Haagse Voorzieningenrechter oordeelde dat geen sprake is van rechtsverwerking als inschrijver een vraag heeft gesteld over het onderwerp waarover in kort geding wordt geklaagd. Hiermee wordt het belang voor een goede rechtsverwerkingsclausule in de aanbestedingsstukken onderstreept.

Van de hand wijzen algemene voorwaarden: standaardtekst (on)voldoende?

'Battle of forms' en het uitdrukkelijk van de hand wijzen van algemene voorwaarden. Aan de hand van twee arresten bespreek ik hoe het criterium uitdrukkelijk van de hand wijzen is toegepast door het hof Amsterdam en recentelijk door het hof Arnhem-Leeuwarden.

1 2