1. Home
  2. Specialisten
  3. Koen Mous

Koen Mous Advocaat - Partner Gezondheidszorg

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 368 48 47 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Koen Mous

Biografie

Koen Mous is sinds 2003 advocaat op de sectie Gezondheidszorg. Hij heeft zich gespecialiseerd in juridische dienstverlening op het gebied van de gezondheidszorg en geeft regelmatig cursussen over juridische onderwerpen die spelen in de gezondheidszorg.

Koen heeft een primair civielrechtelijke praktijk en houdt zich (onder andere) bezig met medische aansprakelijkheid en medisch tuchtrecht, zorginkoop en zorgcontractering, de relatie tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars en de organisatie van medisch specialistische zorg in ziekenhuizen.

In de afgelopen jaren kregen de procedures die Koen voerde tegen zorgverzekeraars over het recht op 'vrije artsenkeuze' (artikel 13 Zvw), het cessieverbod en het machtigingsvereiste landelijk veel aandacht. Deze procedures resulteerden in baanbrekende vonnissen en arresten, die de positie van zorgaanbieders verstevigden.

Functie(s)

2002 Advocaat - Partner, Dirkzwager
Zorg Aansprakelijkheid & Verzekering, Commercieel contractenrecht, Gezondheidsrecht, Joint Ventures, Litigation Gezondheidsrecht, Aansprakelijkheidsrecht, Ondernemingsrecht in de zorg, Zorginkoop- en contractering, Contractenrecht, Samenwerking in de zorg, Joint Ventures Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Opleiding(en)

1996 2001 Nederlands recht, Katholieke Universiteit Nijmegen (cum laude)
2003 Beroepsopleiding Advocatuur
2003 Specialistencursussen gezondheidsrecht en medische aansprakelijkheid

Nevenactiviteit(en)

Lidmaatschappen: Juridisch Genootschap Nijmegen Vereniging voor Gezondheidsrecht

Talen

Nederlands, Engels

Events

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Koen Mous

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 70

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden opnieuw kritisch over handelwijze Zilveren Kruis

Inmiddels zijn er veel uitspraken over de ruimte die (een medisch adviseur van) een zorgverzekeraar heeft bij de beoordeling van de indicatie die een arts heeft gesteld. Deze uitspraken laten steevast zien dat de zorgverzekeraar niet op de stoel van de arts mag gaan zitten. De praktijk laat zien dat dit toch nog steeds gebeurt. Dit was aanleiding voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden om nog eens zorgvuldig uiteen te zetten welke ruimte de zorgverzekeraar (niet) heeft bij het beoordelen van indicaties.

Hoge Raad geeft helderheid over vrije artsenkeuze

In een drietal arresten van 9 december 2022 heeft de Hoge Raad helderheid geboden over het hinderpaalcriterium dat centraal staat bij de aanhoudende discussie over de vrije artsenkeuze.

Integraal Zorgakkoord (IZA): inperking vrije artsenkeuze iets afgezwakt

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is in de definitieve versie van het Integraal Zorgakkoord (IZA) deels teruggekomen van het plan om de vrije artsenkeuze in te perken. Een eerder uitgelekt plan met die strekking kon op veel kritiek rekenen. Het ministerie van VWS lijkt nu naar een deel van die kritiek geluisterd te hebben en heeft het IZA op dit punt aangepast. Er blijven genoeg kritiekpunten over.

De algemene toezichtstaak van de NZa inzake aanmerkelijke marktmacht

Op 15 maart 2022 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) zich uitgelaten over een besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waarin zij na klachten van een GGZ-aanbieder geweigerd heeft onderzoek in te stellen naar de aanmerkelijke marktmacht (AMM) van Zilveren Kruis. Het beroep is ongegrond, maar de uitspraak bevat een aantal mooie overwegingen van het CBb over de algemene toezichtstaak van de NZa inzake AMM. Hierna staan wij stil bij de de AMM-bevoegdheid van de NZa, de standpunten van de zorgaanbieder en de NZa en de overwegingen van het CBb daarover.

Wat zijn de plannen uit het regeerakkoord Rutte IV voor de zorg?

Vanmiddag hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie het regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ gepresenteerd. In dit regeerakkoord – dat de start markeert voor het aankomende kabinet Rutte IV – zijn ook enkele relevante passages opgenomen over de gezondheidszorg. In dit blog nemen we de belangrijkste passages door.

Aanpassing vrije artsenkeuze (voorlopig) van de baan

In een brief van 13 oktober 2020 liet Minister De Jonge weten geen aanleiding meer te zien tot aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet (Zvw) dat de vrije artsenkeuze van patiënten waarborgt. De Minister houdt de mogelijkheid open de wet in de toekomst alsnog aan te passen.

Hof: vergoedingsbeleid zorgverzekeraars niet fijnmazig genoeg

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft uitspraak gedaan in de zaak tussen de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze en de vier grootste zorgverzekeraars van Nederland. Net als de Rechtbank Gelderland oordeelt het Hof dat het huidige vergoedingsbeleid (waarbij gebruik wordt gemaakt van een 'vlaktaks') niet in overeenstemming is met de wet. Het hoger beroep van de zorgverzekeraars slaagt dus niet. Een belangrijke uitspraak voor zorgaanbieders die (deels) ongecontracteerd zijn.

Spoedwet afschaffing vrije artsenkeuze: de logica ontbreekt

Het kabinet wil de vergoedingen voor ongecontracteerde zorgaanbieders kunnen verlagen en heeft daarvoor een 'Wetsvoorstel bevorderen contracteren' in voorbereiding. Dat wetsvoorstel moet nog naar de Tweede Kamer. Het staat inmiddels op een lijst spoedeisende wetsvoorstellen die het kabinet vanwege de coronacrisis heeft opgesteld. Het gevaar dreigt dat dit wetsvoorstel het slachtoffer wordt van het adagium 'haastige spoed is zelden goed'. Het is hopen op een kritisch parlement.

1 2 3 4 5 6